Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Aan de ondernemers van Nederland

Heeft u omzet gemist als gevolg van de jegens u/uw bedrijf getroffen maatregelen in 2020? Als dat het geval is, dan is onderstaande mogelijk voor u van belang.

Artiel 60, eerste lid van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) luidt als volgt:1.De gemeente draagt de kosten van de maatregelen die krachtens hoofdstuk V van deze wet worden genomen. Ook draagt de gemeente de kosten van door haar toegekende tegemoetkomingen aan hen, die inkomsten derven door de maatregelen, bedoeld in de artikelen 31, 35, 38 en 47.
Indien u inkomsten heeft gederfd als gevolg van de in 2020 jegens uw bedrijf getroffen maatregelen draagt de gemeente de kosten van de jegens u getroffen maatregelen en de daarmee gepaard gaande inkomstenderving. Hier is geen woord Frans bij, Dat uw gehele branche door die maatregelen is getroffen, maakt de zaak niet anders. Het gaat erom dat u en uw bedrijf getroffen zijn door die maatregelen. Althans, een andere lezing van dit klip en klare artikel laat zich niet denken. Zie hiervoor met name artikel 47 van de WPG.

Meld je aan voor de nieuwsbrief