Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Australische rechtbank blokkeert aanklacht tegen covidvaccin

Door Rebekah Barnett

 

De originele Engelstalige versie leest u hier.

Een rechter die eerder juridisch advies gaf aan Pfizer heeft een aanklacht tegen de mRNA-covidvaccins van Moderna en Pfizer geblokkeerd. De pogingen om alarm te slaan over vermeende niet-gereguleerde genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), inclusief een hoge mate van DNA-vervuiling in de injectieflacons, zijn daarmee gestrand.

De rechtszaak werd op grond van procesbevoegdheid afgewezen en is de laatste in een reeks van COVID-vaccingerelateerde zaken die door Australische rechtbank zijn verworpen op basis van strikt uitgelegde technische aspecten. Dit roept vragen op over de integriteit van de rechtbanken bij de arbitrage van geschillen waarbij machtige farmaceutische belangen betrokken zijn.

De apotheker en huisarts dr. Julian Fidge uit de staat Victoria diende in juli vorig jaar een verzoek in om te voorkomen dat Moderna en Pfizer hun producten in Australië zouden distribueren, omdat deze niet-goedgekeurde genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) zouden bevatten. Het is een ernstig strafbaar feit onder de Gene Technology Act (2000) om in Australië te “handelen” met niet-goedgekeurde GGO’s.

In de zaak werd beweerd dat de mRNA-vaccins GGO’s in twee vormen bevatten – het gemodificeerde RNA verpakt in lipide nanodeeltjes (LNP-mod-RNA complexen), en vervuiling met fragmenten van plasmide DNA – waarvoor Pfizer en Moderna nooit de vereiste goedkeuringen hebben verkregen van het Office of the Gene Technology Regulator (OGTR).

De OGTR ontkent dat de vaccins van Pfizer en Moderna GGO’s zijn of bevatten, of dat de producten een vergunning van de OGTR nodig hadden voordat ze in Australië gedistribueerd mochten worden, en bestempelde dergelijke beweringen in een verklaring van december vorig jaar als “misinformatie”.

Behoudens een eventueel beroep zal de zaak echter niet voor de rechter komen. In een beslissing van 1 maart verwierp rechter Rofe de aanvraag van dr. Fidge, met het argument dat hij geen status heeft omdat hij juridisch niet wordt beschouwd als een “benadeelde persoon”.

Maar de advocaten van dr. Fidge zeggen dat de beslissing “de lakmoesproef niet doorstaat”.

“Niet alleen werd de zaak afgewezen op basis van een strikt uitgelegd technisch aspect, maar het is verontrustend dat rechter Rofe voorheen, voordat ze werd benoemd in het Federale Hof, op persoonlijke titel als advocaat juridisch advies heeft gegeven aan Pfizer”, zei advocaat Katie Ashby-Koppens van advocatenkantoor PJ O’Brien & Associates in Sydney na de uitspraak.

Als een van de gedaagden in de rechtszaak aangespannen door dr. Fidge, zal Pfizer profiteren van de beslissing van rechter Rofe om de zaak niet ontvankelijk te verklaren. Bovendien is dr. Fidge veroordeeld in de kosten van Pfizer en Moderna.

Uit gegevens van de federale rechtbank blijkt dat rechter Rofe minstens vier keer (in 2003, 2004, 2005 en 2006) als adviseur heeft gewerkt voor het juridische team van Pfizer, voordat ze in 2021 werd benoemd tot rechter bij de federale rechtbank.

“Van alle federale rechters hoefde zij niet bij deze zaak betrokken te zijn. Het ondermijnt de rechtbanken dat rechter Rofe aan deze zaak werd toegewezen,” zei Ashby-Koppens, die beweert dat haar juridische team op geen enkel moment in het proces werd geïnformeerd over de eerdere omgang van rechter Rofe met Pfizer.

Dr. Fidge is verbijsterd over de beslissing van rechter Rofe dat hij niet de status van “benadeelde persoon” heeft om de zaak tegen Pfizer en Moderna aan te spannen. Dr. Fidge betoogde in juridische documenten dat hij beroepsmatig, persoonlijk, privé en publiekelijk bevoegd is.

“Ik ben gevaccineerd met deze mRNA-COVID-19-vaccins en ik heb duizenden patiënten gevaccineerd, waaronder mijn eigen kinderen,” zei dr. Fidge ten tijde van de indiening, in juli 2023.

“Ik kan niet begrijpen hoe ik niet een benadeelde persoon kan zijn, wanneer ik niet heb kunnen voldoen aan mijn wettelijke, morele en ethische verplichtingen om al mijn patiënten te voorzien van een verklaring van geïnformeerde toestemming dat ze GGO’s zullen krijgen via deze vaccins,” verklaarde hij in reactie op de verwerping van zijn zaak.

Rechter Rofe bepaalde dat dr. Fidge geen procesbevoegdheid heeft omdat het toedienen van GGO’s geen “handeling” is die onder de Act [Gene Technology Act, red.] valt, en “de aanvrager moet aantonen dat de schade die hij zal lijden als gevolg van de schendingen verder gaat dan die van een gewone burger en meer is dan een louter emotionele of intellectuele bezorgdheid”.

Ashby-Koppens is bezorgd dat de juridische traditie omver zal worden geworpen door de beslissing om afwijzing van procesbevoegdheid bij een algemene civiele vordering tegen een bedrijf wegens wanpraktijken te introduceren.

 “Dit is de nieuwste beslissing in een patroon waarin rechtbanken simpelweg weigeren om bewijs te onderzoeken door rechtszaken in een zo vroeg mogelijk stadium af te wijzen,” zei ze.

“Het is verontrustend dat wanneer er zaken worden aangespannen met betrekking tot grote farmaceutische belangen, de rechtbanken niet toestaan dat de zaken verder komen dan het eerste honk.”

De juridische klap is er slechts één uit een reeks COVID-vaccingerelateerde zaken die door leden van het juridische team van dr. Fidge zijn aangespannen en die door de rechtbank zijn afgewezen op grond van procedureel technische aspecten.

Een rechtszaak om de voorlopige goedkeuring van het SPIKEVAX-vaccin van Moderna voor baby’s en peuters in te trekken, werd in maart 2023 in een ongekende beslissing in de rechtszaal niet ontvankelijk verklaard op grond van het feit dat dit “het Hof te zeer zou afleiden van zijn belangrijkste taken”. Dit ondanks het feit dat het juridische team aan het Hooggerechtshof benadrukte dat de zaak ging over “te voorkomen sterfgevallen en letsel”.

Een andere rechtszaak waarmee men de toediening van het Pfizer-vaccin aan kinderen tussen de vijf en elf jaar wilde voorkomen, werd in juni 2022 door de federale rechtbank afgewezen op grond van procesbevoegdheid.

“Dit soort beslissingen, vooral wanneer ze worden genomen door rechters die geen mogelijke conflicten hebben gemeld, bevorderen het vertrouwen in de rechtbanken niet,” merkt Ashby-Koppens op.

Het Federale Hof werd benaderd voor commentaar, maar reageerde niet voor de deadline van de publicatie.

Het juridische team van dr. Fidge zei dat het de beslissing van rechter Rofe aan het bekijken is en dat het overweegt om in beroep te gaan.

Meld je aan voor de nieuwsbrief