Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

BRICS schopt de dollar er definitief uit

 

 

Door Carine Knapen

De USD is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw de reservemunt, wat betekent dat ALLE handelstransacties ter wereld in dollars gebeuren, of beter gezegd, gebeurden, want in 2022 is daar verandering in gekomen.

Door de sancties van de EU tegen Rusland, waaronder het bevriezen van al haar dollarrekeningen en haar uitsluiting van het SWIFT-betaalsysteem, kon zij geen handel meer drijven in dollars. Bijgevolg heeft Putin de eigen wetgeving veranderd en beslist om alle handelstransacties met het buitenland in … roebels uit te voeren.

Vrijwel alle landen die gewoonlijk olie, gas en andere grondstoffen afnamen van Rusland hebben dat aanvaard. Ook de EU overigens die na 24.02.2022 onverminderd miljoenen m3 gas is blijven aankopen bij het Russische Gazprom.  Zovéél dat zij met overschotten zat die Ursula heeft doorverkocht aan het buitenland, waaronder Monaco (zie eerdere posts met meer duiding en bewijzen).

Niet veel later volgde China in de voetsporen van Rusland. Tal van Afrikaanse landen gooiden de dollar er ook officieel uit (zie eerdere posts met video’s). Sinds 2023 wordt de dollar in heel wat landen niet meer gebruikt.

BRICS had in het najaar van 2023 aangekondigd dat zij in november 2023 een eigen munt zou lanceren. Dat is uitgesteld. Zij heeft haar focus verlegd naar de toetreding van zoveel mogelijk landen tot BRICS.

Begin dit jaar is kenbaar gemaakt dat 43 landen een verzoek tot toetreding van BRICS hadden ingediend en zij in 2024 effectief lid zouden worden. Ondertussen zijn er nog 16 andere landen die interesse tonen, wat het aantal op 59 brengt (+ 5)= 64.

De US heeft sinds de jaren 70 jaarlijks vele vele miljarden verdiend aan de wereldwijde internationale handelstransacties in USD. Als een groot deel van de internationale handelstransacties niet meer in dollars gebeurt, heeft de US een onoverkomelijk probleem.

Gisteren heeft BRICS kenbaar gemaakt dat haar de-dollarisatie bijna compleet is.

Dit is een ramp voor de US die sinds 2022 geconfronteerd worden met heel wat minder inkomsten, in 2023 nog meer en in 2024 nog meer terwijl zij kampen met een triljoenen hoge overheidsschuld die door het wanbeheer van de Biden-administratie de afgelopen 3,5 jaar spectaculair gestegen is.

De hegemonie van de US is definitief voorbij. Er is geen weg meer terug.

De Amerikaanse munt EN economie zullen instorten. Trump of geen Trump. Hij zal enkel de schuld krijgen van wat Biden heeft veroorzaakt en de plooien met Rusland, China en andere BRICS landen niet kunnen gladstrijken.

Wie een helikopterzicht heeft op het wereldtoneel, weet dat er totaal andere belangen spelen dan wat het volk wordt voorgehouden en het Westen (US en marionet EU) alles uit de kast zal halen om het tij te doen keren. Met een WOIII, een nieuw virus en pandemie…  you name it. Dat is ook de reden dat er steeds meer ratten van het schip springen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief