Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Departement van Onderwijs van de staat New York spreekt zich uit tegen verplichte testen voor scholieren.

Burgemeester Bill de Blasio maakte een overwinningsronde aan de vooravond van de heropening van middelbare scholen voor klassikale lessen. “500.000 coronavirus tests uitgevoerd op scholen in New York City”, zei De Blasio in een tweet, en: “Wat we deden werd de gouden standaard voor de hele Verenigde Staten van Amerika” [1] 

Echter niet iedereen denkt daar hetzelfde over. Kathleen R. DeCataldo, assistent-commissaris van het Departement van Onderwijs van de staat van New York wees er in een brief aan alle rectoren, directeuren en schoolhoofden fijntjes op dat het verboden is om kinderen klassikaal onderwijs te ontzeggen als de ouders / verzorgers geen toestemming geven (‘consent’) voor het afnemen van een Covid-test. In een brief op 16 februari schreef ze: 

Het departement verklaart hierbij dat de toestemming van de ouder / voogd voor COVID-19-testen van studenten geen voorwaarde mag zijn voor klassikale lessen of andere schoolactiviteiten.

Concluderend mogen schooldistricten gezonde of asymptomatische studenten niet uitsluiten; dit geldt ook voor studenten die aan een sport deelnemen; of studenten van wie de ouder / voogd geen toestemming geeft voor COVID-19-testen.

Natuurlijk mocht de op z’n borst slaande De Blasio geen flater slaan en heeft DeCataldo, waarschijnlijk onder druk, de brief wat aan moeten passen; zie hieronder de volledige vertaling van de gewijzigde brief van 17 februari. Haar voornaamste argumenten blijven staan, het is bij wet verboden klassikaal onderwijs te verbieden aan gezonde en  asymptomatisch studenten waarvan de ouders of verzorgers geen toestemming geven voor een Covid-test. Met een toevoeging: tenzij de lokale gezondheidsautoriteiten scholen anders voorschrijven. Gewoon snel wetgeving en verordeningen herschrijven om toch je gelijk te kunnen halen, waar hebben we dat meer gezien? Gelukkig staan er meer en meer ambtenaren op die, op basis van wetgeving en gezond verstand, tegenwicht bieden aan de onzinnige maatregelen en testmaatschappij.

Lees hieronder de volledige vertaling van de brief, origineel in Engels hier [2] en meer informatie hier [3].

[1] https://twitter.com/NYCMayor/status/1364623854484742146?s=20 

[2] http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/in-person-learning-sports-participation-covid-19-testing-amended.pdf

[3] http://www.nysed.gov/coronavirus/guidance-p-12-schools

Artikel mede gebaseerd op de volgende nieuwsberichten:

[4] https://patch.com/new-york/new-york-city/500k-coronavirus-tests-taken-nyc-schools-de-blasio-says

[5] https://patch.com/new-york/new-york-city/nyc-middle-schools-poised-reopen-here-s-what-you-need-know

Vertaling van de aangevulde brief van 17 februari 2021, met onderdeel van originele brief van 16 februari 2021.

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / 

Kathleen R. DeCataldo, Esq. Assistant Commissioner 

Datum: 17 februari 2021

Aan: BOCES District Directeuren
Directeuren van publieke scholen
Beheerders van publieke scholen
Beheerders van semi-publieke scholen 

Van: Kathleen R. DeCataldo

Onderwerp: Klassikaal onderwijs en COVID-19-testen en sportdeelname (AANGEVULD)

 

Het departement heeft meldingen uit het veld ontvangen dat sommige schooldistricten toestemming van de ouders / voogd nodig hebben voor COVID-19-tests als voorwaarde voor activiteiten, waaronder klassikaal onderwijs en buitenschoolse activiteiten.

[Origineel: De afdeling verklaart hierbij dat de toestemming van de ouder / voogd voor COVID-19-testen van studenten geen voorwaarde mag zijn voor klassikaal onderwijs of andere schoolactiviteiten.]

(AANVULLING:)

Ter verduidelijking: in schooldistricten is mogelijk geen toestemming van de ouder / voogd vereist voor COVID-19-tests van studenten om de studenten te laten deelnemen aan klassikaal onderwijs of andere schoolactiviteiten, tenzij de lokale gezondheidsautoriteiten scholen anders voorschrijven.

Zoals voorgeschreven door het Cluster Actie Initiatief van gouverneur Cuomo [6] en het gezondheidsdepartment van de staat New York (NYSDOH), moeten scholen in aangewezen micro clusters die klassikaal lesgeven specifieke percentages van klassikale studenten, docenten en personeel testen op COVID-19. Concluderend, hoewel een schooldistrict verplicht is een percentage van de schoolpopulatie te laten testen wanneer zij zich in aangewezen micro clusters bevindt, kan het schooldistrict geen onderwijs op afstand opleggen aan studenten van wie de ouders / verzorgers niet instemmen met COVID-19 testen, als een bepaling door de lokale gezondheidsautoriteiten afwezig is. 

Volgens Onderwijswet §906 (1) is de enige legitieme grond voor het uitsluiten van studenten voor klassikaal onderwijs en andere schoolactiviteiten wanneer ze ziek of symptomatisch zijn, gebaseerd op zorgen over de aanwezigheid van overdraagbare ziekten. Daarnaast kunnen studenten worden uitgesloten als ze het onderwerp zijn van een bepaling door een plaatselijke gezondheidsafdeling, inclusief bevelen om in quarantaine te plaatsen op basis van feitelijke of potentiële blootstelling aan COVID-19.

Daarom mogen districten volgens de onderwijswet §906 met betrekking tot overdraagbare ziekten, en tenzij anders bepaald door de lokale gezondheidsautoriteiten, studenten niet uitsluiten van klassikaal onderwijs die:

  • gezond of asymptomatisch zijn, tenzij anders voorgeschreven door lokale gezondheidsautoriteiten; of
    • Wiens ouder / voogd geen toestemming geeft voor COVID-19-testen, tenzij anders voorgeschreven door lokale gezondheidsautoriteiten.

Daarnaast hebben scholen niet de bevoegdheid om gezonde of asymptomatische studenten en personeel uit te sluiten op basis van beschermde kenmerken, waaronder ras of land van herkomst.


Regelingen om deel te nemen aan interscholaire sporten worden bepaald door schooldistricten in overleg met lokale gezondheidsafdelingen, volgens de interim-richtlijnen voor sport en recreatie van het gezondheidsdepartment van de Staat, en blijven onaangetast door deze richtlijnen. Echter, zoals hierboven aangegeven, als een student wenst deel te nemen aan interscholaire atletiek, mag hij of zij niet worden uitgesloten van de gekozen leerwijze, inclusief klassikaal onderwijs, als voorwaarde voor deelname.

[6] https://forward.ny.gov/cluster-action-initiative 

Meld je aan voor de nieuwsbrief