Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Open brief aan de media

Door Carina KnapenBeste medewerkers, directie en bestuur van VRT (en VTM en … en…)

 

Eerst en vooral mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik wens jullie allemaal een goede gezondheid, veel voorspoed, geluk en vooral, vooral, een geweten toe.

Ik heb héél goede intenties voor volgend jaar ?

Ja. Ik ga met elkeen van jullie “verbinden”: Peace & Love.

Ik begrijp volledig waarom jullie doen wat jullie doen. Het is niet jullie schuld. Het moet. De VRT is voor haar bestaan en financiering volledig afhankelijk van de overheid. Natuurlijk kunnen jullie niet ingaan tegen jullie broodheer, dat gaat gewoonweg niet! Jullie moeten met zijn allen jullie broodheer tevreden stemmen en de richtlijnen volgen. Anders staan jullie binnen de kortste keren allemaal op straat, zonder inkomsten met nog een af te betalen hypotheek, enzovoorts.

Voor de commerciële mediahuizen is dit niet anders. Zij ontvangen jaarlijks een subsidie van 400 miljoen euro van de overheid. Daar mag je wel iets voor terugdoen, nietwaar? Wiens brood men eet….

Het zijn niet alleen voor ons, maar ook voor jullie, heel moeilijke tijden. Misschien nog wel veel moeilijker dan wij ons kunnen voorstellen. Ik heb me vaak afgevraagd hoe jullie alle leugens al 22 maanden kunnen blijven volhouden zonder zelfs maar met de ogen te knipperen. En ook vroeg ik me af of jullie nog kunnen slapen dan wel of jullie je kapot slikken met slaappillen, stress- en angstremmers. De druk moet ongelooflijk hoog zijn voor jullie.

Gelukkig is er een kentering op komst, een kantelmoment zeg maar. Vorig jaar waren er maar een paar reporters, journalisten, onderzoekers, cameramannen en anderen binnen de media, die steen en been klaagden over hun gebrek aan onafhankelijkheid en de dwang waaronder zij moesten opereren.

Dit jaar zijn het er al heel wat meer die de hele zaak spuugzat zijn. Sommigen nemen me in vertrouwen en leggen hun ei dat ondertussen de omvang heeft van dat van een dinosaurus. Ze willen en zullen de waarheid mee uitdragen. Dat is ongelooflijk mooi. Ik ben dan ook zeer hoopvol dat de vierde macht uiteindelijk toch haar ware taak ter harte zal nemen: Waarheidsgetrouw en volledig informeren in de juiste context en perspectief.

In afwachting dat jullie eindelijk het licht gaan zien, lees ik al vele maanden geen krant meer en kijk ik ook niet meer naar het nieuws en andere duidingsprogramma’s. Dit geldt overigens ook voor een paar miljoen andere Belgen die de misselijkmakende berichtgeving niet meer kunnen verdragen. Ze hebben hun abonnementen opgezegd en hun tv uitgezet.

Sta mij toe om een paar correcties aan te brengen in jullie zoveelste onvolledige berichtgeving over de tegenbeweging. Was het een gebrek aan tijd of een tekort op het budget dat gemaakt heeft dat jullie het rapport van OCAD niet gelezen hebben? Of was het een bewuste daad om de tegenbeweging te marginaliseren en voor de zoveelste keer af te doen als “een paar enkelingen die desinformatie verspreiden”?

Eerst en vooral wil ik er graag op wijzen dat de paar namen die u in uw artikel citeert personen zijn die al ruim anderhalf jaar waarheidsgetrouwe informatie brengen. Informatie die door u verzwegen wordt. Informatie die door u door een filter getrokken wordt, volledig uit zijn context wordt gerukt en nooit in het juiste perspectief wordt geplaatst. Uw zeer beperkte eenzijdige informatie heeft uitsluitend tot doel om de bevolking in een angstpsychose te duwen. U houdt het volk bij voortduring in angst, verdeelt het, zet mensen tegen elkaar op en zaait haat. Wij daarentegen doen al het mogelijke om die angst en verdeeldheid weg te nemen en de bevolking terug te verzoenen door ze met elkaar te verbinden. Wij hebben er onze missie van gemaakt om de schade die u al 22 maanden lang elke dag veroorzaakt, te herstellen. Wij investeren hierin zeer veel tijd. Gratis. Niet voor een maandelijkse wedde in loondienst of als zelfstandige, zoals jullie.

Het verheugt mij dat u in uw artikel schrijft dat er advocaten (meervoud) zijn die in de tegenbeweging zitten. U citeert hierbij echter slechts 2 namen, die van Michael en mijzelf. Wij zijn het klankbord van verenigingen die samen tienduizenden leden hebben. Wij vertegenwoordigen onze leden. Daarnaast hebben we samen ook nog ettelijke tienduizenden volgers die onze berichten lezen en delen om de waarheid mee uit te dragen.

Er bestaan in dit land veel verenigingen, organisaties en groeperingen die evenzo zeer veel leden en volgers tellen. Zo’n 50-tal langs Vlaamse zijde en ook zo’n 50 tal langs Waalse en Brusselse zijde. Op enkele uitzonderingen na hebben ze ALLEMAAL het levenslicht gezien NA het ontstaan van het coronadebacle. Alles bij elkaar vertegenwoordigen al die verenigingen en organisaties ettelijke honderdduizenden mensen.

Ik neem trouwens aan dat u heel goed weet dat er veel meer advocaten zijn die de leugens aan de kaak stellen en heel actief de waarheid uitdragen op social media middels het posten van alle wetenschappelijke studies en rapporten (die u verzwijgt). Zij publiceren al het internationale nieuws en nieuws van officiële websites van de WHO, Vigi Access, Vaers, CDC, Eudravigilance, het EMA enz… (die u ook achterhoudt). Ook bekritiseren zij alle artikelen in de pers die in het beste geval halve waarheden bevatten maar meestal enkele volle leugens en/of volledig uit de context getrokken cijfers en data.

Zij worden net als Michael en ik om de haverklap geblokkeerd. Niet omdat de informatie die zij verschaffen niet correct zou zijn (want dat is het wel). Maar juist omdat het zeer, zeer, vervelend is dat er dissidente kritische stemmen bestaan die de eenheidsworst, die u dagelijks brengt, doorprikken met waarheidsgetrouwe informatie.

U citeert ook twee namen van politici waarbij u het “ex” karakter van hun politiek profiel onderstreept. Echter zij zijn juist degenen die het verschil maken en oprechte bedoelingen hebben met het volk. Ook hier vertel ik niets nieuws wanneer ik zeg dat er véél meer politici op de barricades staan om de waarheid uit te dragen en het narratief aan te klagen. Het gaat om politici in functie die zowel in de Kamer als op publieke platformen aan de boom schudden.

Hetzelfde geldt voor een groot aantal artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, wetenschappers, pathologen, antropologen, virologen, epidemiologen, vaccinologen, moleculaire biologen, psychologen, statistici, professoren, hoogleraren, lectoren en andere academici. Zij stellen al 22 maanden de leugens aan de kaak en brengen waarheidsgetrouwe informatie die door u juist verzwegen of verdraaid wordt.

Last but not least zijn er miljoenen burgers die zich zeer ongerust maken over het welzijn en de fysieke en mentale gezondheid van het volk. Zij investeren even zo hun tijd en energie in het aan de kaak stellen van de leugens en het uitdragen van de waarheid. Ook investeren zij hun vrije tijd in het verdedigen van onze grondwettelijke rechten en vrijheden tijdens allerlei acties waaronder manifestaties en betogingen die tegenwoordig vrijwel wekelijks plaatsvinden. Voorlopig komt nog maar 100.000 man op straat omdat velen – nog steeds – bang zijn voor represailles op het werk of in de privésfeer. Ook is men angstig dat hen de kop ingeslagen wordt met matrakken, traangas en waterkanonnen door het ziekmakend machtsvertoon van de bestuurlijke politie.

Maar… het zullen er steeds meer worden. De bevolking is het zat.

OCAD heeft het in haar rapport juist verwoord: de tegenbeweging wordt steeds groter. In dit land zijn ettelijke miljoenen mensen de hele zaak zo beu als koude pap. We worden constant belogen, bedot en bedrogen.

Kijken we dan eens naar de wereldkaart. Ik neem aan dat jullie dit zo af en toe toch ook wel eens doen? Jullie weten perfect dat wat in dit land gebeurt zich ook voordoet in andere landen. Ze zitten in de zak van de WHO en de EU en verkopen voor een paar miljard euro hun volk!

Het gaat om Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Italië, de UK, de US, Australië en nog vele andere landen.

U toont nooit wat er in die landen werkelijk aan de hand is. U zwijgt er wijselijk over want het is natuurlijk zeer vervelend, nietwaar, dat de bevolking wereldwijd in opstand komt tegen het narratief. Overal ter wereld komen zeer veel artsen, wetenschappers, verpleegkundigen, zorgkundigen, wetenschappers, pathologen, antropologen, virologen, epedemiologen, vaccinologen, moleculaire biologen, psychologen, statistici, professoren, hoogleraren, lectoren en andere academici, evenals miljoenen en miljoenen burgers in actie. Ze ondernemen van alles om de leugens te bestrijden en hun rechten en vrijheden veilig te stellen.

Alles bij elkaar zijn we op deze planeet met EEN PAAR MILJARD die niet meedoen met het narratief en de leugens door hebben. Dit aantal zal blijven groeien.

De waarheid komt altijd uit. Waar zal u zijn en wat zal u zeggen als de dag des oordeels komt? En ze zal komen, sneller dan u denkt. Zal u dan zeggen: “Wir haben es nicht gewusst”? Ja? Wel, die dag zal ik u herinneren aan deze open brief en alle andere die ik in het verleden al tot u heb gericht. Hieronder was ook een brief waarin ik jullie verzocht om de 4 pijlers van de Code Gedragsjournalistiek te respecteren (wat u tot op vandaag NIET doet).

Wat zijn jullie goede intenties voor het komende jaar? Zal u uit eigenbelang blijven liegen en teren op uw sensatielust en angstcreatie? Of zal u eindelijk uw taak ter harte nemen en correct, volledig en waarheidsgetrouw nieuws brengen zoals het hoort?

We komen elkaar zeker nog wel op een of andere manier tegen. Ik kijk er al naar uit. In afwachting hiervan wens ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar!

 


https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/23/deel-1-corona-tegenbeweging/?fbclid=IwAR1s 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief