Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Rechter in het Franse departement Ariège verklaart mondmaskerplicht illegaal.


Rechter in het Franse departement Ariège verklaart mondmaskerplicht illegaal
Ook in Frankrijk heeft een regionale rechtbank een vonnis uitgesproken dat de maatregelen, in dit geval het verplicht dragen van mondkapjes, ingaat tegen fundamentele grondrechten. Net als eerder in Portugal en ook recent nog in Bosnië en Herzogovina durft ook hier een rechter het aan om recht te spreken met grondrechten in ogenschouw en de burgers terecht te beschermen tegen de willekeur aan maatregelen die zonder onderbouwing, te pas en te onpas over de bevolking worden uitgestrooid.

Viruswaarheid ziet dat steeds meer rechters er niet meer omheen kunnen en hoopt dat iedere overwinning een aanzet is voor rechters om te doen wat juist is. Zonder politieke druk, onafhankelijk, en zonder angstpsychose de wet gebruiken daar waarvoor deze bedoeld is. De burger te beschermen tegen willekeur en onkunde. Lees verder op:

Ariège. Het departementale besluit dat het dragen van mondmaskers in het hele departement oplegt, wordt als illegaal beschouwd

De administratieve rechtbank van Toulouse heeft donderdag 24 december 2020 de onwettigheid van het besluit van het departement Ariège uitgesproken dat het dragen van een mondmasker verplichtte in het hele departement.

Het is een harde klap voor de nieuwe prefect van Ariège. Sylvie Feucher, die net benoemd werd tot staatsvertegenwoordigster in het departement, tijdens de gezondheidscrisis, had de dag na haar aankomst, op 15 december 2020, een besluit uitgevaardigd dat het dragen van mondkapjes in openbare ruimten in het hele departement verplicht stelde. Maar de administratieve rechtbank van Toulouse heeft zojuist op donderdag 24 december de onwettigheid van haar beschikking bekend gemaakt. Een uitleg volgt.

Ter rechtvaardiging van haar beslissing beroept de staatsvertegenwoordiger zich, aldus de administratieve rechtbank, op het decreet van 29 oktober 2020 dat de prefect in het kader van de noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid machtigt om het dragen van het sanitaire masker verplicht te stellen “wanneer de plaatselijke omstandigheden dit vereisen”. Zij had daarom een besluit uitgevaardigd dat tot 20 januari 2021 de verplichting oplegt om een sanitair masker te dragen in de gehele openbare ruimte van het departement, aan personen van 11 jaar en ouder en, voor zover mogelijk, aan kinderen van 6 tot 10 jaar, behalve wanneer zij fysieke of sportieve activiteiten uitoefenen».

“Schending van een fundamentele vrijheid”

Bij dit geval van “ernstige en kennelijk onrechtmatige inbreuk op een fundamentele vrijheid”, met name “de vrijheid om te komen en te gaan en het recht op respect van iedereens persoonlijke vrijheid”, had de voorzieningenrechter 48 uur de tijd om zijn beslissing te geven en herkende hij de urgentie van het geval.

“Beperkende maatregelen moeten een uitzondering blijven”

Na te hebben gesteld dat “maatregelen die de fundamentele vrijheden beperken, een uitzondering moeten blijven”, is de administratieve rechtbank van mening dat “de bevoegde autoriteit niet is vrijgesteld van het controleren of deze beperkingen gerechtvaardigd zijn door de plaatselijke omstandigheden”. En die is van mening dat in dit geval in Ariège niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

De kortgedingrechter was van oordeel dat de plaatselijke omstandigheden, omdat het departement Ariège een bevolkingsdichtheid van 31,2 inwoners/km² (nationaal gemiddelde 112 inwoners/km²), een incidentie van 74,1 per 100.000 of 0,0741%, ver onder het nationale gemiddelde, en een positiviteitspercentage van 3,8% heeft, het niet mogelijk maakten om de noodzaak van een algemene verplichting tot het dragen van een masker in het hele departement en in het bijzonder in gebieden waar de fysieke afstand kan worden gerespecteerd, vast te stellen, terwijl het dragen van een masker al wordt opgelegd in afgesloten openbare en particuliere collectieve plaatsen.

De prefect heeft tot en met 31 december de tijd om haar besluit te herzien 

“Gezien de schending van de persoonlijke vrijheid en het ontbreken van voldoende openbaar belang om de bepalingen van het besluit te handhaven”, gaf de rechter de prefect van Ariège tot vrijdag 31 december om 15.00 uur de tijd om de eisen van haar departementale besluit te wijzigen. De zaak wordt vervolgd.

Bron:

https://actu.fr/occitanie/foix_09122/ariege-l-arrete-prefectoral-imposant-le-port-du-masque-dans-tout-le-departement-juge-illegal_38340364.html?

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief