Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Ter verdediging van Andrew Bridgen

Door Andrew Barr, oprichter Jews For Justice


Het originele Engelstalige artikel vindt u hier.

Ik ben de oprichter van de enige Joodse groep binnen de vrijheidsbeweging hier in het Verenigd Koninkrijk, genaamd Jews for Justice, (Joden voor Gerechtigheid).

Ik begon de groep in november 2021, in een tijd van toenemende vooroordelen tegen ongevaccineerden. Andere leden van de vrijheidsbeweging maakten al een vergelijking tussen discriminatie van ongevaccineerden en de behandeling van Joden in Duitsland in de jaren dertig. Maar zij werden weggehoond door prominente Joodse publieke figuren, die antisemitisme en de Holocaust als wapens gebruikten om elke vergelijking met nazi-Duitsland de kop in te drukken. Ik bedacht dat als ik een groep Joden bijeen zou brengen, waarvan de meerderheid een directe persoonlijke band had met de Holocaust, wij de vergelijking met nazi-Duitsland zouden kunnen maken zonder beschaamd en monddood te worden gemaakt. Ja, Joodse poortwachters van het regime zouden ons kunnen tegenspreken, maar dan zouden we in debat gaan, en het enige wat we willen is in het openbaar over deze kwesties kunnen debatteren. Dus werd Jews for Justice (Joden voor Gerechtigheid) geboren.

In januari 2022 schreef ik namens Jews for Justice een brief aan de aartsbisschop van Canterbury, die publiekelijk had verklaard dat het immoreel was om zich niet tegen COVID-19 te laten vaccineren. In de brief somde ik verschillende vergelijkingspunten op tussen de recente gebeurtenissen en de geschiedenis van Duitsland in de jaren dertig. Onder meer hoe de opsluiting van Joden in getto’s en hun “evacuatie” naar concentratiekampen door het naziregime werd gerechtvaardigd om redenen van “volksgezondheid”, en specifiek de noodzaak om een besmettelijke ziekte (in dit geval tyfus) te bestrijden. Precies dezelfde rechtvaardiging als nu werd gebruikt om de burgerlijke vrijheden te beperken van degenen die ervoor kozen zich niet te laten vaccineren. Ik benadrukte tegenover de aartsbisschop dat ik niet probeerde een vergelijking te maken met de Holocaust zelf, maar alleen met de gebeurtenissen die tot de Holocaust hebben geleid. Ik vertelde de aartsbisschop dat Jews for Justice het als taak ziet om het grote publiek te waarschuwen dat de geschiedenis zich dreigt te herhalen. De brief ging ‘viraal’ op sociale media.

In zijn artikel waarin hij Andrew Bridgen verdedigt tegen beschuldigingen van antisemitisme, verwijst Will Jones naar Holocaustoverlevende Vera Sharav, die zich al lange tijd inzet voor mensenrechten en de afgelopen drie jaar heeft gewaarschuwd voor de lessen die we uit de Holocaust moeten leren. In de korte video van Sharav die Will onderaan zijn artikel heeft toegevoegd, maakt zij soortgelijke opmerkingen als ik in mijn brief aan de aartsbisschop van Canterbury maakte. Maar zij ging nog verder.

Deze zomer was het 75 jaar geleden dat de Code van Neurenberg werd gepubliceerd die, na het proces tegen nazi-artsen in Neurenberg in 1946 en ’47, waarin het onschendbare beginsel van geïnformeerde toestemming voor alle medische experimenten werd vastgelegd. Er was geen officiële herdenking van deze verjaardag, om redenen die zich gemakkelijk laten raden. Maar er was wel een onofficiële herdenking in Neurenberg, met een toespraak van Sharav. Ondanks het bestaan van een Duitse wet tegen het “relativeren van de Holocaust”, met andere woorden een verbod op het vergelijken van de Holocaust met andere gebeurtenissen uit het verleden of het heden, hield Sharav zich niet in. “Het doel van Holocaust herdenkingen,” zei ze, “is om toekomstige generaties te waarschuwen en te informeren over hoe een verlichte, beschaafde samenleving kan veranderen in een genocidaal universum, geregeerd door absolute morele verdorvenheid. Als we een nieuwe Holocaust willen voorkomen, moeten we de onheilspellende huidige parallellen identificeren voordat ze het weefsel van de samenleving vergiftigen. … Degenen die verklaren dat Holocaust-analogieën onacceptabel zijn, verraden de slachtoffers van de Holocaust door de relevantie van de Holocaust te ontkennen.”

Als gevolg van deze toespraak wordt Sharav door de Beierse politie onderzocht wegens “ontkenning van de Holocaust”. Inderdaad, een holocaustoverlevende, die haar toespraak begon met het beschrijven van haar eigen ervaring van de Holocaust, wordt onderzocht door de autoriteiten in Beieren – de geboortegrond van het Nazisme – voor “ontkenning van de holocaust”. Je kunt het niet verzinnen.

In veel Europese landen bestaan wetten tegen holocaustontkenning, ook in landen waar de Holocaust niet heeft plaatsgevonden. Hier in het Verenigd Koninkrijk bestaan dergelijke wetten nog niet. Maar er is natuurlijk wel wetgeving tegen haatzaaien, en we weten allemaal dat de regering momenteel pogingen onderneemt om die wetgeving verder uit te breiden. Persoonlijk vrees ik dat de aanval op Andrew Bridgen deel uitmaakt van een poging van de regering om de facto wetgeving inzake ontkenning van de Holocaust in te voeren in het Verenigd Koninkrijk. Iedereen die de Holocaust durft te “relativeren”, wordt al gedemoniseerd, en in sommige gevallen worden mensen al vervolgd op grond van de bestaande wetgeving inzake haatzaaien.

Het is ronduit belachelijk om Bridgen te beschuldigen van antisemitisme, zoals Matt Hancock deed in het Parlement. Maar de beschuldiging stond niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een gezamenlijke campagne om antisemitisme te “bewapenen”, om de beschuldiging van antisemitisme te gebruiken als een knuppel waarmee iedereen die zich uitspreekt tegen het Covid-regime wordt geslagen. Jews for Justice is als groep vastbesloten een licht te werpen op de kwaadaardige praktijk van het gebruik van antisemitisme als wapen om elke kritiek op de beperkingen van de burgerlijke vrijheden en op het vaccinatieprogramma het zwijgen op te leggen.

Ik verdedig Bridgens standpunt met klem. Hij heeft de Holocaust niet “gerelativeerd”. Hij zei niet dat het vaccinatieprogramma vergeleken moet worden met de Holocaust. Hij zei dat het de grootste misdaad tegen de mensheid was sinds de Holocaust. Persoonlijk ben ik er niet van overtuigd dat er voldoende bewijs is om deze uitspraak te rechtvaardigen. Nog niet, in ieder geval. Maar sprekend als Jood, en als oprichter van een Joodse actiegroep, heb ik er geen probleem mee dat hij deze uitspraak heeft gedaan.

Naast de oprichter van Jews For Justice is Andrew Barr de auteur van Wine Snobbery, Pinot Noir and Drink: Een informele sociale geschiedenis.

Jews For Justice heeft geen webpagina, maar wel een Telegram-groep. Als iemand geïnteresseerd is om lid te worden, kan hij Andrew mailen op [email protected].

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief