Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

The Great Reset? Vladimir Poetin zegt: “Niet zo snel”

Origineel artikel:https://tomluongo.me/2021/02/10/great-reset-putin-not-so-fast/amp/ 

Gepubliceerd op 10 februari 2021 Door Tom Luongo 

World economic Fourm | DAVOS AGENDA 2021 I 25—29 January 2021 

Heb je toevallig de belangrijkste politieke toespraak van de laatste zes jaar gezien?
Je had het gemakkelijk kunnen missen, gezien alles wat er gaande is.  Ik miste het in ieder geval bijna en dat terwijl de inhoud van deze toespraak een  kruispunt betreft van alle gebieden die ik intens bestudeerd heb.  
Het jaarlijkse Economisch Wereldforum vond vorige week plaats via teleconferentie, wat ik het virtuele Davos noem, en dit jaar was het hoofdthema natuurlijk hun project dat de Grote Reset wordt genoemd.
Maar als het WEF zich zo graag van haar beste kant aan de wereld wil laten zien voor de Grote Reset, dan zou het niet de Chinese premier Xi Jinping of, nog belangrijker, de Russische president Vladimir Poetin hebben uitgenodigd.

Poetin, criticaster van het westers imperialistisch  denken.

En het was de juist de toespraak van Poetin die het kaartenhuis van de agenda van de WEF deed instorten.
De laatste keer dat iemand een groot internationaal forum binnenwandelde en zo’n vernietigende kritiek op het huidige geopolitieke landschap uitte, was tijdens de toespraak van Poetin voor de Verenigde Naties op 29 september 2015, twee dagen voordat hij een kleine contingentie Russische luchtsteun naar Syrië stuurde. Daar verweet hij niet alleen de VN bij naam, maar vooral ook de VS en haar NAVO-bondgenoten, waarbij hij de meest saillante vraag stelde: “Begrijpen jullie wat jullie hebben gedaan?”, nu jullie chaos hebben ontketend in een toch al onordelijk deel van de wereld? 

Hoe belangrijk die toespraak ook was, het waren de acties van Poetin daarna die het huidige tijdperk van geopolitiek schaakspel op het Euraziatische continent bepaalden.   Syrië werd het knooppunt waarrond het verzet tegen het “ISIS is onoverwinnelijk”-verhaal zich ontrafelde. En het mysterie van wie er achter ISIS zat –  de regering-Obama – werd voor een ieder die oplette onthuld. President Trump mag dan de eer hebben opgeëist voor het verslaan van ISIS, maar het waren vooral Poetin en de Russische strijdkrachten die het westelijke deel van Syrië heroverden waardoor dat kon gebeuren, terwijl onze globalistische generaals, zoals James Mattis, zo veel mogelijk schade aan Syrië zelf en zo weinig mogelijk aan ISIS aanrichten, in de hoop ze een andere dag weer te kunnen gebruiken. En of je het nu eens of oneens bent met het beleid van de VS in Syrië, wat ik zeker niet ben,  je kunt moeilijk beweren dat de interventie van Rusland de regionale politiek en conflicten voor de nabije toekomst fundamenteel heeft veranderd daar.  Het was het begin van de vrijwillige ontkoppeling van China, Rusland en Iran van het Westen. Omdat Rusland zich verzette tegen de Amerikaanse en Europese plannen om de macht in het Midden-Oosten te verstevigen, werd het het Westen zo verguisd dat de indoctrinatie die ik als kind meekreeg tijdens de Koude Oorlog plots leek op reisreclame voor een zomerverblijf op de Krim. 

Maar het is die doelgerichtheid en zijn sterke persoonlijkheid  die de twee decennia dat Poetin aan de macht is, hebben bepaald. Hij heeft wonderen verricht bij de wederopbouw van Rusland.  Hij heeft veel fouten gemaakt, vooral door vertrouwen te hebben in de Amerikaanse presidenten en door te onderschatten hoe arrogant en roofzuchtig het leiderschap in Europa is.  Dat gezegd hebbende, heeft hij nu zijn grens bereikt, vooral met Europa, en heeft hij voor Rusland een vastberaden onafhankelijk pad uitgestippeld, ongeacht de kosten op korte termijn.

Speciale toespraak door Vladimir Poetin tijdens DAVOS AGENDA 2021

En dat is waarom zijn toespraak op het Wereld Economisch Forum zo belangrijk was. Poetin had daar al bijna tien jaar niet meer gesproken.  In een tijd waarin door het WEF gecontroleerde marionetten de machtsposities in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Canada en nu ook de VS domineren, liep Poetin Virtueel Davos binnen en kiepte zijn koffie op het tapijt. In bewoordingen die ik alleen maar kan omschrijven als onfeilbaar beleefd, zei Poetin tegen Klaus Schwab en het WEF dat hun hele idee van de Grote Reset niet alleen gedoemd is te mislukken, maar ook indruist tegen alles wat modern leiderschap zou moeten nastreven. Poetin lachte letterlijk om het idee van de Vierde Industriële Revolutie – Schwabs idee van een geplande samenleving door middel van AI, robots en de samensmelting van mens en machine. Hij vertelde hen botweg dat hun beleid, dat de middenklasse naar de rand van de afgrond drijft door de COVID-19 pandemie, de sociale en politieke onrust verder zal doen toenemen, terwijl ook de ongelijkheid in rijkdom zal aanzwellen. 

Poetin is geen bloemen gooiende libertariër of zo, maar zijn kritiek op het hyper-gefinancialiseerde post-Sovjet tijdperk is accuraat. Het tijdperk dat gedomineerd wordt door centraal bankieren en de voortdurende samensmelting van staats- en bedrijfsmachten heeft de ongelijkheid in rijkdom in de VS en Europa vergroot, waarbij miljoenen voordeel hebben en miljarden rijkdom hebben onttrokken.
Naar Poetin luisteren was als luisteren naar een kruising tussen Pat Buchanan en wijlen Walter Williams. https://tomluongo.me/2021/01/25/proving-putin-prescient-operation-navalny-pathetic/   Volgens hem heeft het neoliberale ideaal van “nodig de wereld uit/invasie van de wereld” de culturele banden binnen landen vernietigd terwijl het hun economische vooruitzichten heeft uitgehold.  Poetin bekritiseerde de nul-grens rente, de ongebreidelde nieuwe geldschepping (kwantitatieve geldverruiming in het Engelse financiële jargon aangeduid als quantitative easing, QE https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantitatieve_versoepeling) , tarieven en sancties als politieke wapens.
Maar de doelwitten van die wapens, hoewel nominaal gericht op zijn Rusland, waren in werkelijkheid de vitaliteitsmotoren van het Westen zelf, aangezien de middenklasse haar lonen heeft zien stagneren en de toegang tot onderwijs, medische zorg en de rechtbanken om grieven te corrigeren, dramatisch is afgenomen.

Het perspectief vanuit andere “tegenstanders” van het westers imperialistisch denken. 

Rusland is een land in opkomst, net als China.  En zodra hun banden diep genoeg verankerd zijn om de economie te stabiliseren, zal ook Iran in opkomst zijn. Samen zullen zij de Centraal-Aziatische landmassa uit het negentiende-eeuwse moeras leiden dat bestaat dankzij de Britse en Amerikaanse interventie in de regio.  De toespraak van Poetin maakte duidelijk dat Rusland zich inzet voor het vinden van oplossingen zodat alle mensen van de toekomst kunnen profiteren, en niet alleen een paar duizend heiliger-dan-de rest- oligarchen in Europa. In een minder confronterende toespraak zei voorzitter Xi hetzelfde.  Net als Poetin verleende hij lippendienst aan klimaatverandering en koolstofneutraliteit, maar in plaats daarvan richtte hij zich op vervuiling en duurzaamheid. Feitelijk vertelden ze het WEF om de Grote Reset terug te stoppen in het gat waarin hij was bedacht. 

Ik volg Poetin nu al bijna tien jaar op de voet. Ik heb het gevoel dat als hij een college politieke wetenschappen had toegesproken en niet een bijeenkomst van de machtigste mensen ter wereld, hij hen in hun gezicht zou hebben uitgelachen. Maar helaas begrijpt hij beter dan wie ook van ons, aangezien hij  al zo lang hun boksbal is, dat hij deze mensen serieus moest behandelen omdat hun begrip van de werkelijkheid en hun verbondenheid met de gewone mensen over wie ze regeren zo goed als verbroken is. Aan het eind van zijn geplande toespraak vroeg Klaus Schwab Poetin naar de moeizame relatie van Rusland met Europa en of die kon worden hersteld.  Poetin liet er geen gras over groeien. 

Als we deze problemen uit het verleden te boven kunnen komen en deze fobieën achter ons kunnen laten, dan zullen onze betrekkingen zeker een positieve fase ingaan. We zijn er klaar voor, we willen dit, en we zullen ernaar streven dit te laten gebeuren. Maar liefde is onmogelijk als zij slechts door één partij wordt verklaard. Zij moet wederzijds zijn.

Uit niets dat ik heb gezien van de regering Biden of van de Europese Commissie in Brussel krijg ik de indruk dat iemand ook maar een woord van wat hij heeft gezegd heeft gehoord. 

Dit stuk is origineel voor Daily Liberty News: https://dailylibertynews.com/ 

Tom Luongo is een onafhankelijke politieke en economische analist gevestigd in Noord-Florida, VS. Volgens zijn eigen omschrijving: “Ik ben een voormalig researchchemicus, amateur-melkgeitboer, anarcho-libertair en luidruchtige en recalcitrante Oostenrijkse econoom die nu bijdraagt aan een verscheidenheid aan publicaties, waaronder maar niet beperkt tot Seeking Alpha, Russia Insider, Halsey News en Newsmax Media.” Meer van Tom Luongo kan je lezen op: https://tomluongo.me/ https://dailylibertynews.com/ https://www.strategic-culture.org/contributors/tom-luongo/  https://twitter.com/tfl1728 https://www.linkedin.com/in/tom-luongo-a593845 

Wat je ook vindt van Libertarisme, waaronder de schrijver van het stuk zich schaart, (de politiek van) Poetin of het gevaar van op andere leest geschoeide maatschappijen (centraal overheidsgestuurd, gebaseerd op religieuze dogma’s of  een -iedereen redt zichzelf maar- anarchistische samenleving) de toespraak van Vladimir Poetin en de analyse van Tom Luongo, gaf in onze ogen een goed beeld van de bedreigingen van het World Economic Forum en hun Agenda 2030.  De toespraak van Poetin is met Engels voice over, te vinden op het youtube kanaal van het World Economic Forum. https://youtu.be/hPClu1BeQIE of op https://www.dailymotion.com/video/x7yyoeq (de uitzending begint hier na ongeveer 21 minuten).

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief