Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Uitspraak Portugal: “Quarantaineverplichting is vrijheidsberoving”

 

Uitspraak Portugal: "Quarantaineverplichting is vrijheidsberoving"

Foto: EDUARDO COSTA / LUSA

Het hof van beroep zegt dat opsluiting en testen bij Covid alleen door artsen mag worden bevolen en uitgevoerd.

14.11.2020 10:18 door Ana Bela Ferreira

Augustus van dit jaar verordende de Regionale Gezondheidsadministratie (ARS)  de opsluiting van een groep Duitse toeristen op de Azoren. Slechts één persoon in de groep was positief getest, maar ze werden nooit door een arts gezien. Het hof van Beroep (Tribunal da Relação) is van mening dat de beslissing om de groep te isoleren een medische handeling betreft.

Duitsers op vakantie positief getest

Vier Duitsers komen in augustus aan op de Azoren. Iedereen bezit een negatieve test vanuit Duitsland. Als ze de test echter zeven dagen na aankomst in São Miguel herhalen, ontvangt een van de leden – de dochter van het paar – een positief resultaat. Ze ontvangt de uitslag telefonisch en volgens de voorschriften isoleert ze zich van de rest van de groep. Van de test van de andere drie blijft het resultaat negatief. Echter, drie dagen na deze tweede test ontvangen ze een e-mail. Hierin staat dat ze allemaal uit voorzorg in profylactische isolatie moeten verkeren.

Quarantaine 

Ze brachten 14 dagen door in twee hotels. De eerste 14 dagen van de reis in Vila Franca do Campo en de rest in Ponta Delgada. De communicatie van de lokale gezondheidsafgevaardigde is allemaal in het Portugees. Een uitzondering hierop is een bijlage in het Engels waarin de isolatiemelding wordt medegedeeld. Op de vraag om testrapporten te sturen, komen deze ook in het Portugees aan. Klachten die ze via de telefoonlijn indienen, namelijk dat de persoon die besmet is met Covid-19 door een tandarts moet worden gezien, worden in het Portugees ingediend. Een taal die Duitse toeristen niet beheersen. 

Naar de rechtbank

Negen dagen na het uitvaardigen van het isolement, kwamen ze terecht bij de rechtbank. Ze waren inmiddels al twee negatieve tests verder. Vervolgens leerden ze dat ze het huis alleen konden verlaten als ze na die 14 dagen van isolatie een test deden en deze negatief zou zijn. De persoon die geïnfecteerd zou zijn, zou een negatieve test nodig hebben, gevolgd door nog een andere negatieve test. Ze gingen naar de rechtbank om te vragen om hun onmiddellijke vrijlating – door de figuur van habeas corpus – die hun werd verleend. 

Niet in hoger beroep tegen een habeas corpuszaak

De Regionale Gezondheidsadministratie (ARS) is uiteindelijk in beroep gegaan bij het Hof van Beroep van Lissabon. Deze stelde de toeristen opnieuw in het gelijk. In het arrest van het hof van beroep lees je dat de ARS “niet in beroep kan gaan tegen een besluit dat de onmiddellijke vrijlating van vier personen beval wegens illegale detentie, in de context van een habeas corpuszaak”.

Beslissing

De beslissing voegt ook toe: “Het gedane verzoek zou ook kennelijk ongegrond zijn” omdat “het voorschrift en de diagnose medische handelingen zijn, de uitsluitende verantwoordelijkheid van een arts, ingeschreven in de Orde van Artsen.” Het panel van rechters herinnert eraan dat “het voorschrijven van aanvullende diagnostische methoden (zoals virale infectie detectietests), evenals de diagnose van het bestaan ​​van een ziekte, met betrekking tot alle mensen, een kwestie is die niet kan worden uitgevoerd bij wet, resolutie, decreet, verordening of elke andere normatieve manier, aangezien dit handelingen zijn die ons rechtssysteem voorbehoudt aan de exclusieve bevoegdheid van een arts.” En zelfs als de arts de patiënt in dit geval adviseert om thuis geïsoleerd te blijven, moet hij “proberen zijn geïnformeerde toestemming te verkrijgen.”

Geen diagnose gesteld door een arts

Het Hof van Beroep in Lissabon is nog steeds van mening dat er geen bewijs is dat de diagnose is gesteld door iemand die daartoe wettelijk bevoegd is, dat wil zeggen een arts. Integendeel, “wat uit de als vanzelfsprekend aangenomen feiten volgt, is dat geen van de verzoekers zelfs maar door een arts is gezien, wat eerlijk gezegd onverklaarbaar is, gezien de vermeende ernst van de infectie.” En zelfs als er een positief resultaat is, herinneren de juryleden zich dat ‘het wetenschappelijke bewijs’ aantoont dat dit type test op zichzelf ‘niet in staat is om zonder redelijke twijfel vast te stellen dat een dergelijke positiviteit in feite overeenkomt met de infectie van een persoon door het SARS-CoV-2-virus.”

Ten slotte werd de oproep van de ARS aan deze toeristen om in profylactisch isolement te blijven, ook afgewezen. De ARS is niet een van de entiteiten, voorzien in de grondwet, met de bevoegdheid om de ontneming van fysieke vrijheid uit te vaardigen. Het kon niet worden bepaald door de ARS. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief