Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Coronasituatie Vietnam – update (1)

Van onze correspondent in Vietnam, 23 augustus 2021

Vooraf

STATISTIEKEN VIETNAM
Totale inwoners: 96 miljoen
GDP (PPP) 2019 totaal: $770.227
GDP (PPP) 2019 per capita: $8,066
Hoofdstad: Hanoi
Politiek: communistisch

Officiële website ministerie van gezondheid Vietnam: BRON
Officiële website Vietnam: BRON
Propaganda mediakanaal Vietnam: BRON
Latest update on Saigon: BRON

Situatie Vietnam

Vietnam heeft een nieuw dieptepunt bereikt in het kader van extreme lockdownmaatregelen. Nadat twee weken geleden het beleid is verstrengd en mensen het huis niet meer uit mochten met uitzondering van 2 keer per week een bezoek aan de supermarkt, is op 23 augustus door de communistische partij het leger ingezet. Zelfs supermarktbezoek is nu niet meer toegestaan voor de komende twee weken. Het leger verspreidt voedselpakketten en iedere ‘commune’ kan mensen aanstellen die namens de bewoners nog wel boodschappen kunnen bestellen. Daarnaast is als versterking een aantal honderden aan extra politie en  beleidshandhavers uit de regio aangetrokken voor handhaving en controle. 

Daar bovenop zijn er ook nog 5,200 lokale doctoren, medische medewerkers, logistieke en legermedici naar Saigon gevlogen. Dit hele proces is in gang gezet naar aanleiding van iets meer dan 4.000 positieve cases per dag en totaal 6.500 doden sinds 2020, op een totaal van meer dan 10 miljoen mensen in Saigon. Uiteraard gaat dit gepaard met de bijbehorende propaganda en mediaterminologie als: 

Citaten:
In de geest van: “epidemieën bestrijden zoals terrorisme bestrijden”,
“voor de gezondheid en het leven van het volk eerst”

Er wordt in de propaganda vooral veel nadruk gelegd op het machtsvertoon, zoals op het optreden van de communistische partij alsmede van het leger en taalgebruik van het leger:

Citaten:
“Daarna is het 3e bataljon van het Regiment Mobiele Politie van de Centrale Hooglanden naar controleposten in Ho Chi Minh Stad getrokken om de taak op zich te nemen. Het 1e en 2e bataljon maken gebruik van het regelen van maaltijden alvorens af te dalen naar wijken en gemeenten om strenge maatregelen toe te passen  op het “blijf waar je bent”-beleid, het strikte handhaven van de afstand en blokkades; het zorgen voor sociale veiligheid, voeding, verblijf voor mensen.“
“Het Mobiele Politieregiment van de Centrale Hooglanden zal steun verlenen aan 12 COVID-19-controleposten aan de poorten van Ho Chi Minh stad, elk met 24 officieren en soldaten, verdeeld over 3 ploegen (8 personen per ploeg). Deze werkgroepen hebben tot taak te patrouilleren en de veiligheid en orde op de controleposten te handhaven en goed werk te verrichten om te voorkomen dat mensen door het gebied van Ho Chi Minh City trekken, zodat gezamenlijk goed werk kan worden verricht op het gebied van epidemiepreventie”, aldus luitenant-kolonel Nguyen Van Tu, plaatsvervangend commandant van het Regiment Mobiele Politie van de Centrale Hooglanden.

Daarnaast valt het ook op dat er wapens gedragen worden bij het handhaven van volksgezondheid. Wellicht is het virus neer te schieten?
Bron: LINK

Testen & Injecteren

Ook wordt er uitvoerig getest, nog meer dan tevoren en worden de testen versneld opgevoerd. Uiteraard wordt dit door politie en leger begeleid. Er is nu een initiatief om de gehele populatie te gaan testen in de zogenaamde epicentra. Saigon is verdeeld in zones en aan die zones zijn kleuren rood, oranje, geel en groen toegekend, om zo te classificeren welke toepassingen en regels gelden voor de regio die één van deze kleuren toebedeeld krijgt. Uiteraard is er ook rekening gehouden met het weigeren van testen en injecteren. Daar zijn “juridische” regels en “wetten” voor opgesteld zoals:

Citaat:
nr. 117/2020/ND-CP over de fout van: “het niet naleven van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van besmettelijke ziekten op verzoek van bevoegde instanties en organisaties”.

Bij een boete blijft het uiteindelijk niet: er is een juridische brug gemaakt naar een crimineel verband.

Citaat:
“In geval van ontduiking, het weigeren van een test op Covid-19 en het verspreiden van de ziekte onder anderen, kunnen zij worden onderzocht op misdrijven van het verspreiden van gevaarlijke besmettelijke ziekten onder personen, volgens punt c clausule 1 artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht 2015.”

Uiteraard ontbreekt de totale onderbouwing over Covid-19 en haar status als ziekte, alsmede de discussie over de genomen maatregelen en het recht in een communistisch systeem alles te betwisten. In deze wordt er dwang gebruikt zodat mensen zich uiteindelijk overgeven aan de testmaatschappij die op dit moment wordt geïnstalleerd. 

Lokaal reisverbod, economie en gevolgen

Zoals eerder aangegeven zijn er nu meer checkpoints dan ooit tevoren. Bij het installeren van het leger zijn er nog meer bijgekomen, ook de controle is aangescherpt. In- en uitreizen van regio’s en steden is niet meer mogelijk, zelfs niet meer voor essentiële goederen. Deze zijn nu volledig onder controle van het leger en de communistisch partij. Zij bepalen wat nu essentieel is, wat wel en wat niet mag, ook hoeveel er ontvangen mag worden. 

De economische malaise die deze lockdown met zich meebrengt heeft als gevolg dat de armoede met enorme snelheid stijgt – mensen willen terugkeren naar hun provincies, plaats of huis van herkomst, maar mogen nu niet meer weg. 

Zoals overal zijn mensen nu ziek of besmettelijk tot het tegendeel bewezen is. Reizen om terug te keren naar huis is alleen mogelijk als je kunt aantonen dat je geïnjecteerd bent of negatief getest. Voor een groot deel van de bevolking is deze test niet te betalen. Zij zijn afhankelijk van gratis testen en injecties zolang het aanbod strekt.
Pfizer en AstraZeneca doen het goed in Vietnam. Pfizer wordt als het meest prestigieus beschouwd en wordt uitsluitend geïnjecteerd bij diegenen die dat kunnen betalen. Alle medewerkers van de communistische partij, het leger, het ziekenhuis en de eerstelijnswerkers zijn geïnjecteerd met Pfizer. AstraZeneca wordt vooral voor het volk gebruikt, zolang de voorraad strekt. Er komt meer van het Chinese Sinopharm op de markt. Ook wordt er nu gewerkt aan het lokaal produceren van injecties.
Bron: LINK

Verzet vanuit de religie

Tegengeluid en de aanzet tot nadenken groeit ook in Vietnam, verwacht of onverwacht, vanuit de religie – en specifiek vanuit de christelijke gemeenschap. Religie is redelijk vrij in Vietnam en ook al is de christelijke gemeenschap het meest onderdrukt – ze is wel aanwezig. De aanhangers van het Christendom in Vietnam worden bijgepraat door hun leiders, waardoor zij een mogelijkheid hebben om ook anders naar de situatie te kijken. Het lijkt effect te hebben, vanuit meerdere kanten groeit de ontevredenheid en weerklank in deze.
Bron: LINK

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief