Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Update koude oorlog USA/NATO/Oekaïne & Rusland

Door Carina Knapen, advocaat in België


Russia Council

Vandaag 12.01.2022 heeft de eerder door Nato aangekondigde Russia Council plaatsgevonden.

Uit de persmededelingen die vandaag hebben plaatsgevonden blijkt dus wel degelijk dat het voorwerp van de besprekingen NIET de onrusten in Kazachstan en de interventie van Rusland waren zoals aangekondigd in de pers, maar wel degelijk de problematiek tussen de US en Nato enerzijds en Rusland anderzijds (met Oekraïne als inzet).

Er is maar weinig juist in de berichtgeving die de media kenbaar gemaakt heeft. Of dit komt door de inhoud van de debriefing van Jens Stoltenberg (Nato) aan de pers dan wel door de media zelve, laat ik in het midden.

Het weinige dat de waarheid enigszins benadert, is dat noch de NAVO-topman, noch de Amerikaanse adjunct-minister van Buitenlandse zaken Wendy Sherman na afloop van de 4 uur durende bespreking erg optimistisch waren en Rusland zeer koel gereageerd heeft op de aankondiging van Nato dat er kan gepraat worden over de wederzijdse beperking van raketten en wapensystemen. Langs de zijde van de US en Nato is al de rest bladvulling die enkel tot doel heeft Rusland andermaal in een slecht daglicht te plaatsen.

Onderwerpen van de bespreking

Rusland heeft helemaal niet gevraagd, laat staan geëist dat Nato voor eens en altijd Oekraïne en Georgië zou uitsluiten van het lidmaatschap van Nato. Daar gingen de besprekingen helemaal niet over.
Wat daarentegen wel uitgebreid aan bod is gekomen, is het verwijt van Rusland dat Oekraïne (en de US) op vandaag geen enkele van de modaliteiten van het Minsk-2 akkoord van 2015 gerespecteerd en uitgevoerd heeft/hebben. Adjunct-minister van Buitenlandse Zaken Aleksandr Grushko (Rusland) heeft te kennen gegeven dat als Oekraïne (en de US) het Minsk-2 alsnog respecteert/respecteren Oekraïne geen enkele territoriale bedreiging te vrezen heeft. Oekraïne (en de US) weigert/weigeren echter om de akkoorden die ze ondertekend hebben uit te voeren.

Daarnaast is uiteraard ook gesproken over de veiligheidsgaranties die Putin de afgelopen weken 2 x gevraagd heeft dat er geen nucleaire wapens zullen ingezet worden tegen Rusland (wat Stoltenberg telkens heeft geweigerd) en over de wens van de Oekraïense staten Donetsk en Luhansk om zich af te splitsen en aan te sluiten bij Rusland wat de US en Nato evenzo categoriek weigeren.

Het is daarop dat de besprekingen spaak gelopen zijn.

Voor de volledige tekst van het Minsk-2 akkoord : klik hier 

ALERT

Op 12.01.2022 omstreeks 14u53 heeft de US ambassade in Kiev (Oekraïne) het volgende ALERT bericht de wereld in gestuurd : “Concerning reports of further unusual Russian military activity near Ukraine’s borders and in Crimea, US citizens are reminded the security conditions may change with little or no notice.”

Volgens de E-8 US vliegtuigen (die permanent in het luchtruim circuleren om de activiteiten in het Krim en West-Rusland te meten), zouden een grote hoeveelheid treinladingen met tanks, gewapende militairen, artillerie en raketwerpers van Oost-en centraal Rusland richting het Westen trekken.

Biden heeft ongeveer simultaan via zijn administratie kenbaar gemaakt dat als Rusland met haar tanks Oekraïne binnenvalt, de US sanctiedoelwitten op Rusland klaar heeft (“ready to go”).

Grusko heeft hierop omstreeks 15u 45 gereageerd met de volgende boodschap: “Russia-NATO relations are at a critically low level. We have made it clear that their further deterioration carries serious risks” en voorts “any missile fired at Russia will be seen as a possible nuke. Before it hits Russia will launch a full-scale nuclear strike at the attacking nation”.

Dat is heel duidelijke taal, me dunkt.

Als de komende dagen het internet, de elektriciteit, het banken -en communicatie systeem uitvallen (= te verwachten technische doelwitten) dan weet u hoe het komt en aan wat het ligt.

Pro memorie (cf vorige post): morgen 13.01.2022 komen alle Europese Ministers van Defensie met Nato en US samen in Brest (Frankrijk) voor strategisch overleg. Ik ga er van uit dat geen enkel EU land zijn nucleaire wapens zal inzetten tegen Rusland (althans dat hoop ik).

 


 

https://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/navo-bereid-om-te-praten-met-rusland-over-wapenbeheersing-maar-niet-over-wie-er-bij-de-navo-mag/ar-AASI0wz?ocid=msedgntp

https://www.nato.int/cps/cz/natohq/news_190639.htm?selectedLocale=en&mode=pressrelease

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief