Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Update US-NATO vs Rusland

Door Carina Knapen, advocaat in België

Lees hier het vorige artikel.

Op vraag van de US en NATO heeft Rusland haar ultimatum met één week opgeschoven om ze de gelegenheid te geven om alsnog een geschreven standpunt in te nemen omtrent het geschreven voorstel van Verdrag van Rusland dat de gevraagde veiligheidsgaranties biedt (o.a. geen kernkoppen gebruiken tegen Rusland, het ontmantelen van raketten en het terugtrekken van Amerikaanse wapens en troepen in diverse omringende landen).
We kunnen dus voorlopig rustig op onze twee oren blijven slapen. Er zal de komende week principieel niets gebeuren, tenzij de US of enige ander Nato land een valse streek uithaalt en het vuur aan het lont steekt.

Kremlin denkt nog altijd dat het verzoek om uitstel van de US een valse witte vlag is en zij enkel tijd probeert te kopen om haar troepen, oorlogsschepen en wapens in positie te brengen.
Rusland gelooft niet dat de US en Nato enig Verdrag zullen onderschrijven. Zij zou wel eens gelijk kunnen hebben. De US blijft nl. enorme hoeveelheden wapens Oekraïne binnenbrengen, wat haaks staat op de mededeling van Spox Psaki, woordvoerder van het WItte Huis dat :

” The United States will send additional military aid to Ukraine in the near future ” (ze zijn al bezig)

 

“The US DoD is working on military options that could be activated to beef up US military presence in eastern Europe as a deterrence if Russia invades Ukraine. This could include movement of assets and forces already in Europe and also assets and forces available outside of Europe” (dat is duidelijk)

 

” the administration has notified Congress of the US’ intent to deliver Mi-17 helicopters to Ukraine” (ook dat is duidelijk).

Gebeurtenissen

Rusland heeft zich rechtstreeks tot Roemenië en Bulgarije gericht met de vraag om de Nato-wapens en raketten op hun grondgebied te verwijderen. Beide landen zijn sinds 2007 lid van Nato en hebben dit bij monde van Nato Deputy Secretary-General Mircea Geoana geweigerd.
Tsjechië levert artillerie ” shells ” met een kaliber van 152 millimeters aan Oekraïne. Kiev heeft daar – blijkbaar – om gevraagd.
Duitsland stuurt tanks naar Oekraïne.

Justin Trudeau (Canada) heeft kenbaar gemaakt dat Canada een lening van 120 miljoen dollar verleent aan Oekraïne “as it faces Russian aggressions at its border” (?? Rusland staat weliswaar aan de grens van Oekraïne – langs haar eigen grens en langs de zijde van het Krim evenals Belarus – maar is nog niet tot actie overgegaan)

Tal van Nato-lidstaten hebben zich aangesloten bij de US en verlenen bijstand tegen Rusland. Dit zou ze wel eens heel zuur kunnen opbreken.

De kaarten liggen nu open en bloot op tafel.

Langs de ene zijde vormen Rusland, China, Iran, Syrië, Belarus een front tegen Nato en de US (met optioneel ook nog Cuba, Venezuela en andere deelstaten van de voormalige USSR). Langs de andere kant bestaat het front uit de Westerse landen lidstaten van de Nato, inclusief AustralIë.

Verwachtingen van analisten

Intel-analisten gaan ervan uit dat er niet meteen nucleaire wapens zullen ingezet worden want dit leidt onherroepelijk tot massavernietiging. Niemand wil die verantwoordelijkheid – als eerste – op zich nemen. Zij verwachten dat er in eerste instantie grond-en lucht gevechten zullen plaatsvinden. Zij vrezen echter wel dat de zaken op korte termijn zullen escaleren door emoreacties van Oost-Europese landen en … Boris Johnson ( die beschouwd wordt als emotioneel onstabiel).

Als Rusland Oekraïne binnenvalt en Kiev in neemt, verwachten zij dat de Amerikanen hun grondtroepen zullen inzetten en dat Polen en Litouwen Oekraïne ook te hulp zullen schieten door het geïsoleerde Kaliningrad (deelrepubliek van Rusland) langs beide kanten binnen te vallen en de bevolking te gijzelen om Rusland onder druk te zetten (foute strategie, zij zouden zich beter afzijdig houden – het conflict situeert zich hoofdzakelijk tussen de US en Rusland).

Roemenië, Hongarije, Estland, Letland en Finland zullen zich, naar verwachting, aansluiten bij hun buurlanden en al hun middelen inzetten om Rusland te bestrijden ( foute strategie, zij zouden zich beter ook afzijdig houden).

De analisten verwachten voorts dat Boris Johnson als eerste de koelbloedigheid zal verliezen en een tactische raket zal lanceren tegen Rusland waarop een onmiddellijke respons zal volgen van Putin die zijn arsenaal van nucleaire wapens zal richten op Londen.

Putin is een strateeg en heeft al lang geanticipeerd op alle mogelijke scenario’s die zich kunnen voordoen. De man is er klaar voor en heeft lang genoeg de tijd gehad om een degelijke strategie uit te denken.

Het begin

De media heeft nooit bericht dat dit alles begonnen is onder Obama (toen de US de Oekraïense regering heeft doen vallen en de voormalige democratisch verkozen president Yanukovich van zijn troon gestoten heeft). De bedoeling van de US toen – en nu nog steeds – was en is om US kernkoppen die gericht zijn op Rusland op Oekraïens grondgebied te plaatsen, met een inslagcapaciteit van amper 5 minuten waarmee het land met één aanval volledig van de kaart kan geveegd worden. Het is om die reden dat Rusland zich keihard verzet tegen de toetreding van Oekraïne tot de Nato en geschreven veiligheidsgaranties eist dat er geen kernkoppen zullen gebruikt worden tegen Rusland. Het is bijzonder eigenaardig dat de US en Nato dit tot nu toe aanhoudend zijn blijven weigeren en werpt de nodige vragen op bij de werkelijke intenties van de US en Nato.

De agressor

Niet onbelangrijk in dit alles is dat Rusland het voorstel van Verdrag al enige tijd geleden, ten persoonlijke titel, heeft overgemaakt aan elke lidstaat van de Nato (dus ook aan België!!) en geen van allen daarop positief gereageerd heeft. Wereldvrede is blijkbaar geen thema voor onze politici ?

Terwijl Rusland bezig was met het overmaken van haar voorstel van Verdrag heeft de US in Kazachtstan onrusten en rellen geënsceneerd in een poging om de regering te doen vallen, Tokajev aan de kant te schuiven en een poppenregering aan de macht te brengen die naar de pijpen van de US danst, zodat ook aan de grens van Kazachstan met Rusland kernkoppen richting het land kunnen geplaatst worden. Dat is mislukt maar wijst wel heel duidelijk uit wat de werkelijke bedoelingen van de US en Nato zijn.

Het empirisch bewijs en het provocerend gedrag van de US (Biden) tonen aan dat de US en Nato de agressor zijn. Rusland handelt enkel om de veiligheid van het land en haar burgers te waarborgen en heeft daar kennelijk alles voor over. Dat is nogal eens wat anders dan de slappe dweilen die wij hier kennen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief