Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Verstrekkende gevolgen voorgestelde pandemiewet in België

Het wetsontwerp zou het dus mogelijk kunnen maken om Belgische burgers te verplichten een elektronische armband te dragen waarmee hun bewegingen in realtime gevolgd kunnen worden of om gezichtsherkenningstechnologieën in te zetten om wandelaars in de parken te identificeren en te controleren of ze niet zijn onder quarantaine staan.”

Ook bij onze zuiderburen, waar de maatregelen eerst strenger, maar nu juist weer een stukje ruimer zijn als bij ons, heeft de regering problemen om de maatregelen juridisch passend te krijgen. Belgisch Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden, had daarom een wetsvoorstel naar de kamer gestuurd dat is afgebrand door onder meer de Belgische GevensBescherming Autoriteit , de GBA. Door met wat buzzwoorden “openheid en transparantie” te strooien hoopt de minister het wetsvoorstel zoveel mogelijk intact toch door de kamer te drukken. Want het heeft uiteraard spoed, ondanks dat de situatie al een jaar duurt. Wij snappen best dat het spoed heeft. Hoe lang kan de angst nog duren voordat men gaat inzien dat de beperking van vrijheden geen grondslagen heeft en  men op gaat staan tegen de repressieve controlemaatregelen, die door middel van dit soort wetten voor altijd in het rechtssysteem worden geïmplementeerd. Lees in onderstaand vertaald artikel de plannen en de kritiek van de “GegevensBescherming Autoriteit”.

 

Minister Verlinden is klaar om pandemiewet aan te passen

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique-federal/La-ministre-Verlinden-prete-a-amenager-la-loi-pandemie/10288562

Christine Scharff 03 maart 2021 17:42

De minister van Binnenlandse Zaken heeft verklaard dat ze zoveel mogelijk rekening zou houden met de “suggesties” van de GBA [Belgische autoriteit bescherming persoonsgegevens, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger] , die een vernietigend oordeel gaf over de concepttekst.

Uiteraard zullen we waar mogelijk rekening houden met de suggesties van de Autoriteit Persoonsgegevens, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) woensdag in de Kamercommissie, waar ze haar pandemie-wetsvoorstel presenteerde. Een uitzonderlijke procedure die het Parlement in staat zou moeten stellen om over de tekst te debatteren voordat deze wordt teruggestuurd naar de regering, waar deze waarschijnlijk zal worden gewijzigd. ”We willen openheid en transparantie door deze unieke procedure toe te passen, die het hoogtepunt van de parlementaire democratie zou kunnen zijn”, zei de minister nadrukkelijk. Ze geeft aan dat ze met spoed de beoordeling van dit concept ontwerp door de Raad van State heeft aangevraagd. Anderzijds heeft de autoriteit bescherming persoonsgegeven dinsdag zelf op eigen initiatief een kritisch oordeel gegeven ten aanzien van de tekst.

Ter herinnering: het voorontwerp van de pandemiewet beoogt een juridisch kader te bieden voor de maatregelen die de overheid kan nemen in geval van een pandemie – de huidige pandemie, die van het coronavirus, maar ook van toekomstige pandemieën. Voorlopig worden gezondheidsmaatregelen genomen bij ministerieel besluit, dat met name gebaseerd is op de wet van 2007 en de wet op de politiefunctie. Een steeds zwakkere rechtsgrondslag, terwijl de crisis zich voortsleept, ook al oordeelde de Raad van State deze rechtsgrond meerdere malen slechts voorlopig toereikend.

“Het wetsontwerp zou het bijvoorbeeld mogelijk kunnen maken om burgers een elektrische armband op te leggen om hun bewegingen te volgen.”

Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens (GBA)

In het wetsontwerp pandemie staat wat een epidemische noodsituatie is en welke maatregelen in dat verband kunnen worden genomen. Het verschaft ook een kader voor de verwerking van persoonsgegevens, met name wanneer deze verwerking een aanzienlijke inmenging vormt in de rechten en vrijheden van de betrokken personen, door met name te bepalen dat de doeleinden van deze verwerking “niet gericht mogen zijn op andere doelen dan het beheersen van de epidemische noodsituatie”.

Maar de GBA is van mening dat deze tekst geen geldige rechtsgrondslag vormt voor de gegevensverwerking die als basis zou kunnen dienen voor de uitvoering van de politiemaatregelen. “Het leidt tot een schending van de beginselen van legaliteit en voorspelbaarheid”, oordeelt de ABP, en moet daarom worden herzien.

 

Twee botsende visioenen

“Welke gegevens worden verwerkt, door wie en met welk doel, dit zal het onderwerp zijn van een volgend besluitvormingsproces, dat bij wet wordt bekrachtigd.”

Dit zijn in feite twee tegengestelde visies . De GBA bekritiseert de tekst omdat deze een reeks essentiële elementen niet definieert, zoals de categorieën van personen van wie gegevens kunnen worden verwerkt, de categorieën van gegevens in kwestie, de verantwoordelijken voor het behandelen van de gegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens kunnen worden verwerkt of de potentiële ontvangers van deze data. “Het wetsontwerp zou het dus mogelijk kunnen maken om Belgische burgers te verplichten een elektronische armband te dragen waarmee hun bewegingen in realtime kunnen gevolgd worden of om gezichtsherkenningstechnologieën in te zetten om wandelaars in de parken te identificeren en te controleren of ze niet zijn onder quarantaine staan”.

De minister antwoordt dat het de bedoeling is om een ​​kader vast te stellen, en dat het moeilijk is om a priori de verschillende soorten epidemische noodsituaties te definiëren die in de toekomst zouden kunnen optreden . “Welke gegevens zullen worden verwerkt, door wie en met welk doel, dit zal het onderwerp zijn van een volgend besluitvormingsproces, met alle details vastgelegd in een koninklijk besluit dat binnen 15 dagen bij wet moet worden bekrachtigd, anders zal de regeling geannuleerd worden. En daarover vermeldt de GBA niets.”

De parlementariërs zullen nu een reeks hoorzittingen over deze tekst organiseren, voordat de debatten in de parlementaire commissie beginnen.

—–

Naschrift redactie: In dit vertaalde artikel worden slechts twee opties genoemd van de technische mogelijkheden die er zijn om de burgers “vanwege coronagevaar” te volgen.

Bijgevoegd artikel, in het Engels, gaat dieper in op de technische mogelijkheden en gevaren van de “surveillance state”. https://freedomhouse.org/report/report-sub-page/2020/false-panacea-abusive-surveillance-name-public-health

afbeelding van: https://freedomhouse.org/report/report-sub-page/2020/false-panacea-abusive-surveillance-name-public-health

Meld je aan voor de nieuwsbrief