Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Zij zijn de erfgenamen van het nazifortuin

en zij verontschuldigen zich niet

 

Door David de Jong

David de Jong is een voormalig verslaggever voor Bloomberg News en de auteur van “Nazi Billionaires: The Dark History of Germany’s Wealthiest Dynasties,”(“Nazi miljardairs: de donkere geschiedenis van Duitsland´s meest welvarende dynastieën”) waaraan dit essay is ontleend.

Het originele Engelstalige artikel vindt u hier.

De ruggengraat van de Duitse economie is vandaag de dag de auto-industrie. Het is niet alleen dat deze sector goed is voor ongeveer 10% van het BNP; merken als Porsche, Mercedes, BMW en Volkswagen worden over de hele wereld erkend als symbolen van Duits industrieel vernuft en uitmuntendheid. Deze bedrijven geven miljoenen uit aan naamsbekendheid en reclame om ervoor te zorgen dat ze als zodanig worden beschouwd. Ze besteden minder geld en energie aan het bespreken van hun oorsprong. Deze bedrijven kunnen hun succes rechtstreeks herleiden tot de nazi’s: Ferdinand Porsche haalde Hitler over om Volkswagen in productie te nemen. Zijn zoon, Ferry Porsche, die het bedrijf opbouwde, was een vrijwillig SS-officier. Herbert Quandt, die BMW opbouwde tot wat het nu is, pleegde oorlogsmisdaden. Dat gold ook voor Friedrich Flick, die aan het hoofd kwam te staan van Daimler-Benz. In tegenstelling tot de heer Quandt, werd de heer Flick veroordeeld in Neurenberg.

Dit is niet bepaald een geheim in het moderne Duitsland, maar het wordt vrolijk genegeerd. Deze industriële grootmachten, de mannen die een centrale rol speelden bij de opbouw van het naoorlogse “economische wonder“, worden nog steeds alom geprezen en geroemd om hun zakelijk inzicht, zo niet om hun daden in oorlogstijd. Hun namen prijken op gebouwen, stichtingen en prijzen. In een land dat zo vaak wordt geprezen om zijn cultuur van herdenken en berouw, blijft een eerlijke, transparante erkenning van de oorlogsactiviteiten van enkele van Duitslands rijkste families, in het beste geval, een bijzaak. Maar totdat deze bedrijven – en Duitsland – opener zijn over het nazi-verleden van hun patriarchen, zal de afrekening onvolledig blijven.

Ik heb een decennium lang over deze families verslag gedaan, eerst als verslaggever voor Bloomberg News, daarna door het schrijven van een boek over Duitse zakelijke dynastieën en hun geschiedenis in het Derde Rijk. Ik heb me gebogen over honderden historische documenten en academische studies, evenals vele memoires. Ik heb met historici gesproken en archieven in Duitsland en daarbuiten bezocht. En ik ben geschokt door wat ik te weten ben gekomen.

Neem de Quandts. Vandaag de dag hebben twee erfgenamen van de familie een vermogen van ongeveer 38 miljard dollar, beheren ze BMW, Mini en Rolls-Royce, en hebben ze grote belangen in de chemische en technologische industrie. De patriarchen van de familie, Günther Quandt en zijn zoon Herbert Quandt, waren leden van de Nazi Partij die maar liefst 57.500 mensen tot dwangarbeid of slavenarbeid dwongen in hun fabrieken, waar zij wapens en batterijen produceerden voor de Duitse oorlogsinspanning. Günther Quandt verwierf bedrijven van Joden die gedwongen waren hun bedrijven onder de marktwaarde te verkopen en van anderen van wie hun bezittingen in beslag waren genomen nadat Duitsland hun landen had bezet. Herbert Quandt hielp bij minstens twee van dergelijke dubieuze overnames en hield ook toezicht op de planning, bouw en ontmanteling van een onvoltooid concentratie-nevenkamp in Polen.

Na de oorlog werden de Quandts “gedenazificeerd” in een gebrekkig juridisch proces in het naoorlogse Duitsland, dat zag dat de meeste nazi-misdadigers wegkwamen met hun misdaden. In 1960, vijf jaar nadat hij een fortuin van zijn vader had geërfd, redde Herbert Quandt BMW van een faillissement. Hij werd de grootste aandeelhouder van het bedrijf en begon het bedrijf te herstructureren. Vandaag de dag zijn twee van zijn kinderen, Stefan Quandt en Susanne Klatten, de rijkste familie van Duitsland, met een bijna meerderheidsbelang in BMW. De broer en zus beheren hun fortuin in een stad in de buurt van Frankfurt vanuit een gebouw dat naar hun grootvader is genoemd.

De hedendaagse Quandts kunnen niet beweren onwetend te zijn over de daden van hun vader en grootvader. Bovenstaande informatie staat in een onderzoek dat de Quandt-dynastie in 2011 liet uitvoeren, vier jaar nadat een kritische tv-documentaire een deel van de betrokkenheid van de familie bij het Derde Rijk aan het licht had gebracht. Ondanks opdrachtgever te zijn voor de studie, die werd uitgevoerd door een historicus en een team van onderzoekers, lijken de BMW erfgenamen er de voorkeur aan te geven verder te gaan alsof er niets van is geleerd.

In zijn enige interview naar aanleiding van de bevindingen van de studie, beschreef Stefan Quandt de afstandsname door de familie van zijn vader en grootvader als een noodzakelijk, maar “groot en pijnlijk” conflict. Toch staat de naam van Günther Quandt nog steeds op hun hoofdkantoor en reikt Stefan Quandt jaarlijks een journalistieke prijs uit die naar zijn vader is vernoemd. Stefan Quandt zei dat hij vond dat het “levenswerk” van zijn vader dit rechtvaardigde.

In het interview zei Stefan Quandt dat de belangrijkste doelen van de familie bij het geven van de opdracht voor het onderzoek “openheid en transparantie” waren. Maar op de website van de Herbert Quandt Mediaprijs stond nog tien jaar lang een biografie van zijn naamgever waarin geen melding werd gemaakt van zijn activiteiten tijdens het nazi-tijdperk, behalve dat hij in 1940 lid werd van de raad van bestuur van het batterijbedrijf van zijn vader.

Dat veranderde pas eind oktober 2021. Dat was meer dan tien jaar nadat het onderzoek was afgerond, maar opvallend genoeg slechts een paar maanden nadat ik de familie er een vraag over had gesteld. Vandaag vermeldt een uitgebreide biografie een deel van de bevindingen van de studie, zoals Herbert Quandts verantwoordelijkheid voor het personeel in batterijfabrieken in Berlijn waar dwang- en slavenarbeiders werden uitgebuit. Maar Herbert Quandts betrokkenheid bij het concentratie-nevenkampproject, zijn inzet van krijgsgevangenen op zijn privé-landgoed en zijn hulp bij het verwerven van bedrijven die van Joden waren afgenomen, zijn nog steeds niet vermeld.

In 2016 werd BMW’s liefdadigheidstak geconsolideerd onder de naam BMW Foundation Herbert Quandt. Het is nu een belangrijke wereldwijde liefdadigheidsinstelling, met ongeveer $ 150 miljoen aan activa, die duurzaamheidsdoelstellingen en impact investing1 ondersteunt. Stefan Quandt en mevrouw Klatten behoren tot de hoofddonateurs van de stichting. Als we de website van de stichting mogen geloven, bestaat de hele biografie van Herbert Quandt uit één daad: hij “verzekerde de onafhankelijkheid” van BMW. Het motto van de stichting is om “verantwoordelijk leiderschap” te bevorderen en “leiders wereldwijd te inspireren om te werken aan een vreedzamere, rechtvaardigere en duurzamere toekomst”.

BMW en zijn controlerende aandeelhouders, de heer Quandt en mevrouw Klatten, zijn niet uniek in hun revisionisme. In 2019 kondigde de Ferry Porsche Foundation aan dat zij ’s lands eerste professoraat bedrijfsgeschiedenis aan de universiteit van Stuttgart zou schenken. Het bedrijf Porsche richtte de stichting in 2018 op, 70 jaar nadat Ferry Porsche zijn eerste sportwagen ontwierp. “Omgaan met de eigen geschiedenis is een fulltime verbintenis,” schreef de voorzitter van de liefdadigheidsinstelling in een verklaring. “Het is juist deze kritische reflectie die de Ferry Porsche Foundation wil aanmoedigen, want: om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan bent gekomen.”

Hij had dichter bij huis kunnen beginnen. De stichting is vernoemd naar een man die zich in 1938 vrijwillig aanmeldde bij de SS, in 1941 als officier werd toegelaten en daarover de rest van zijn leven loog. Gedurende het grootste deel van de oorlog was de heer Porsche druk bezig met het leiden van het bedrijf Porsche in Stuttgart, dat honderden dwangarbeiders uitbuitte. Als president-directeur van Porsche in de naoorlogse decennia, omringde hij zich met voormalige hoge SS-officieren.

In zijn autobiografie uit 1976 gaf de heer Porsche een verdraaid historisch relaas, vol antisemitische uitspraken, over de Joodse medeoprichter van Porsche, Adolf Rosenberger. Hij beschuldigde de heer Rosenberger zelfs van afpersing nadat deze gedwongen was nazi-Duitsland te ontvluchten. De waarheid was dat Ferry Porsche in 1935 de aandelen van de heer Rosenberger in handen kreeg nadat zijn vader, Ferdinand Porsche, en zwager Anton Piëch, de medeoprichter uit het bedrijf hadden gekocht door ver onder de marktwaarde voor zijn aandelen te betalen.

Tegenwoordig doet Porsche meer dan professoraten financieren en sportwagens maken. Samen met hun neven, de Piëchs, controleren de Porsches de Volkswagen Groep, waartoe Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda en Volkswagen behoren. Het gezamenlijke vermogen van de Porsche-Piëch clan wordt geschat op ongeveer 20 miljard dollar. Ze bereiden zich nu voor om Porsche af te splitsen van de Volkswagen Groep, en het sportwagenbedrijf naar de beurs te brengen in wat een van de grootste beursintroducties van 2022 moet worden.

De Porsches hebben de activiteiten van hun patriarchen tijdens het Derde Rijk nooit publiekelijk ter sprake gebracht. En het was niet alleen Ferry Porsche die erbij betrokken was: Ferdinand Porsche, de ontwerper van de Volkswagen, leidde tijdens de oorlog samen met de heer Piëch de Volkswagenfabriek. Daar werden tienduizenden mensen als dwang- en slavenarbeiders ingezet voor de massaproductie van wapens.

De Ferry Porsche Foundation schonk het professoraat aan de Universiteit van Stuttgart omdat leden van haar geschiedenisafdeling in 2017 een door het bedrijf gefinancierde studie publiceerden over de oorsprong van het Porsche-bedrijf in de nazitijd. Maar de studie leek een heleboel weg te laten: op de een of andere manier was geen van de persoonlijke papieren van de heer Rosenberger in het onderzoek opgenomen. De studie gaf ook een verkeerd beeld van de aard van de aandelenverkoop van de heer Rosenberger. Hoe meer ik naar de studie keek, hoe meer het begon te lijken op een gedeeltelijke witwassing dan op een volledige boekhouding.

Dan zijn er de Flicks. Friedrich Flick controleerde een van Duitslands grootste staal-, kolen- en wapenconglomeraten tijdens het Derde Rijk. In 1947 werd hij veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens zijn proces in Neurenberg werd hij schuldig bevonden aan het gebruik van dwang- en slavenarbeid, financiële steun aan de SS en plundering van een staalfabriek. Na zijn vervroegde vrijlating in 1950 bouwde hij zijn conglomeraat weer op en werd hij de bepalende aandeelhouder van Daimler-Benz, destijds de grootste autoproducent van Duitsland. In 1985 kocht de Deutsche Bank het Flick conglomeraat, waardoor zijn nakomelingen miljardairs werden.

Tegenwoordig onderhoudt een tak van de Flick-dynastie met een waarde van ongeveer 4 miljard dollar een privéstichting in Düsseldorf die is vernoemd naar hun patriarch. De stichting – die een zetel heeft in een raad van bestuur van een van Duitslands meest prestigieuze universiteiten en geld stuurt naar educatieve, medische en culturele doelen, voornamelijk in Duitsland en Oostenrijk – is nog steeds vernoemd naar een veroordeelde nazi-oorlogsmisdadiger in wiens fabrieken en mijnen tienduizenden mensen werkten in dwangarbeid of slavenarbeid, waaronder duizenden Joden. Maar kijkend naar de website van de stichting, zou je nooit iets te weten komen over het besmette verleden van het Flick fortuin.

Hoe is het mogelijk dat drie van Duitslands machtigste zakenfamilies, hun bedrijven en hun liefdadigheidsinstellingen zo ver af staan van de geprezen herdenkingscultuur van het land?

Toen ik Jörg Appelhans, sinds lange tijd de woordvoerder van Stefan Quandt en mevrouw Klatten, vroeg naar het gebruik van de naam van hun grootvader en vader op hun hoofdkantoor en mediaprijs, stuurde hij me een e-mail waarin hij zei: “Wij geloven niet dat het hernoemen van straten, plaatsen of instellingen een verantwoorde manier is om met historische figuren om te gaan”, omdat dit “een bewuste belichting van hun rol in de geschiedenis verhindert en in plaats daarvan de veronachtzaming ervan bevordert”.

Dit is een bijzonder schaamteloze verdraaiing. Deze families laten de bloedige geschiedenis achter hun fortuin niet zien, behalve, soms, in in opdracht gemaakte studies, geschreven in compact academisch Duits, waarvan ze de bevindingen weglaten wanneer ze hun familiegeschiedenis online beschrijven. Ze gaan er zelfs niet op een eerlijke manier mee om. Ze doen in feite het tegenovergestelde: hun aartsvaders herdenken zonder hun activiteiten in de nazi-tijd te vermelden.

Vertegenwoordigers van de miljardair Flicks weigerden commentaar te geven toen ik hun familiekantoor benaderde. Op mijn vraag waarom er geen biografie van Ferry Porsche op de website van zijn gelijknamige stichting staat, antwoordde Sebastian Rudolph, de voorzitter van de stichting, dat hij “onderzoekt in hoeverre dit ook op de website van de stichting moet worden weergegeven”, en voegde eraan toe dat “wij het levenswerk van Ferry Porsche in een gedifferentieerd licht zien”.

Al tientallen jaren is de herinneringscultuur een centraal onderdeel van de Duitse samenleving. Overal in Duitse steden en dorpen vind je Stolpersteine, de koperen en betonnen kubussen met de namen en levensdata van slachtoffers van de nazivervolging. Gedenktekens, groot en klein, zijn overal. In cafés van Berlijn tot Frankfurt en van Hamburg tot München worden dagelijks gesprekken gevoerd over collectieve schuld en boetedoening. Deze zijn beschouwend, genuanceerd en bovenal bewust.

Maar deze beweging om het verleden onder ogen te zien gaat op de een of andere manier voorbij aan veel van Duitslands meest vereerde tycoons en hun duistere geschiedenissen. Hoe meer tijd ik besteedde aan het leren over deze zakelijke dynastieën, hun besmette verleden, fortuinen en bedrijven, en hun verlangen om te negeren of te verdoezelen hoe betrokken hun patriarchen waren bij het Derde Rijk, hoe meer ik begon te twijfelen aan hoe diep, oprecht en blijvend deze herinneringscultuur in Duitsland werkelijk is.

De auto-industrie is bij uitstek een Duitse bedrijfstak, die een centrale plaats inneemt, niet alleen in de economie maar ook in de identiteit van het land. Zou een afwijzing van deze tycoons een verloochening van de nationale identiteit betekenen? Moeten deze mannen worden verdedigd omdat zij krachtige symbolen blijven van de heropleving en de economische macht van Duitsland? Is het vieren van zakelijk succes in Duitsland nog steeds belangrijker dan het erkennen van misdaden tegen de menselijkheid? Of is het echte antwoord iets eenvoudiger: misschien is het land schatplichtig aan een paar miljardairs en hun mondiale bedrijven die meer belang hechten aan het beschermen van hun reputatie – en hun fortuin – dan aan het onder ogen zien van het verleden.

 

Noot

1. een investeringsstrategie die erop gericht is om naast financiële winst ook een positieve sociale- of milieu impact te behalen

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief