Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Disclaimer

Balans in je Mind is een collectief van hulpverleners op mentaal vlak. Het is geen beroepsvereniging, noch een kwaliteitsorgaan. Balans in je Mind heeft geen inzicht in de individuele competenties van de op de website vermelde hulpverleners en kan niet garant staan voor de kwaliteit van de door hen geleverde diensten. Het is aan de bezoeker van deze website om hierin zelf afwegingen  te maken bij het kiezen voor een hulpverlener.

Eisen aan de hulpverleners
De op deze site vermelden hulpverleners voldoen aan de volgende eisen:

  1. Een eigen praktijk waarin met cliënten wordt gewerkt;
  2. Online zichtbaarheid, hetzij middels een eigen website of pagina op sociale media en/of inschrijving bij de Kamer van Koophandel en/of aangesloten zijn bij een beroepsvereniging;
  3. Minimaal twee jaar relevante werkervaring.

Klachten
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over een individuele hulpverlener dan adviseert Balans in je Mind u deze klacht zo snel mogelijk, met details, mondeling of schriftelijk aan de betreffende hulpverlener te melden. In de meeste gevallen zal de klacht met een goed gesprek kunnen worden opgelost. Mocht dit, om welke reden dan ook, niet het geval zijn, dan zijn er de volgende mogelijkheden.
 

  1. Elke hulpverlener is verplicht om te voorzien in een klachtenregeling (inclusief aansluiting bij een geschillencommissie) conform de Wet Kwaliteit, Klachten en GeschiIlen zorg Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) | Kwaliteit van de zorg.
    Vaak zal er een verwijzing op de website van de hulpverlener staan.
  2. Bij calamiteiten zoals het overlijden, ernstige schade of risico’s die ook gelden voor andere klanten van de hulpverlener kan er een melding worden gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg http://www.igz.nl/. 
  3. Bij ernstige klachten is het mogelijk aangifte te doen bij justitie.
  4. Balans in je Mind handelt geen klachten af, maar kan wel besluiten een deelnemende hulpverlener te verwijderen van de website, indien deze persoon de beeldvorming over zichzelf als hulpverlener of Balans in je Mind nadelig beïnvloedt.
Meld je aan voor de nieuwsbrief