Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Consumptie van insecten Paard van Troje?

Een inleidende samenvatting van
“Een parasitologische evaluatie van eetbare insecten en hun rol bij de overdracht van ziekten op mens en dier” 1 

door Robert Gorter, MD, PhD 

Dit artikel 2 is geschreven om alle actuele gegevens te analyseren over parasitaire ziekten van insecten, die momenteel sterk worden gepromoot door de VN, de WHO en WEF als een gezonde bron voor eiwitrijk voedsel. Deze studie 1 (en enkele andere) documenteert dat, zonder uitzondering, alle insecten in de natuur en in insectenkweek bedrijven tot ongeveer 85% één of meer parasieten en bacteriën bevatten, die pathogeen kunnen zijn voor dieren in de veeteelt, gedomesticeerde dieren en mensen. Er is nog te weinig bekend over de risico’s van het gebruik van insecten voor menselijke voeding.

Daarom waarschuwen mijn team en ik vooralsnog voor voedsel gemaakt van insecten, omdat ze niet alleen bekende pathogene parasieten, bacteriën en virussen bevatten, maar waarschijnlijk ook nog onbekende. Ook zijn er geen internationale normen voor het onderzoeken van producten op basis van insecten.

Al zo’n twaalf jaar werken verschillende stichtingen en NGO’s aan gen-manipulerende insecten, zoals muggen, die onvruchtbaar zijn en die muggen, die de malariaparasiet kunnen dragen, opzij zouden kunnen duwen. Vooral de Bill and Melinda Gates Foundation heeft een track record van minstens 12 jaar op het gebied van genetisch gemodificeerde insecten. Sinds 2021 worden er in de Wetlands van de staat Florida, VS, verschillende proeven gedaan met door genen gemanipuleerde muggen.

Consumptie van insecten kon wel eens het Paard van Troje zijn; en de Doos van Pandora openen.

Wij gebruikten voor onze analyse o.a. deze study:
Gałęcki R, Sokół R. A parasitological evaluation of edible insects and their role in the transmission of parasitic diseases to humans and animals. PLoS One. 2019 Jul 8;14(7):e0219303. doi: 10.1371/journal.pone.0219303. PMID: 31283777; PMCID: PMC6613697. 1

Bronnen:

1. A parasitological evaluation of edible insects and their role in the transmission of parasitic diseases to humans and animals – PMC (nih.gov)

2. Edible insects and their role in the transmission of parasitic diseases to humans and animals 10 August 2022

Meld je aan voor de nieuwsbrief