Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Ivermectine kan risico op overlijden met 92% verminderen

Dit wordt aangetoond in een nieuwe studie, maar de WHO, NIH, en FDA raden u allemaal aan het gebruik ervan te vermijden.

Noot:
In Nederland worden artsen zwaar beboet door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wanneer zij ivermectine voorschrijven. Lees hier ons eerder gepubliceerde artikel hierover.

 

Door Steve Kirsch, 22 juli 2022
Het originele Engelstalige artikel vindt u hier.

 

Een nieuw breed verkennend observationeel onderzoek bij 88.000 mensen toont aan dat ivermectine werkt; hoe hoger de dosis, hoe beter het werkt.

(Vertaling van bovenstaande: Regelmatig profylactisch en in dosering bijgesteld gebruik van ivermectine leidde tot een afname van 92% sterfte door Covid19; resultaten van een verkennend observationeel onderzoek van een streng gecontroleerde groep van 88.012 gebruikers op een totaal van 223.128 deelnemers.)

 

Hier is een stukje uit één van de tabellen over het aantal ziekenhuisopnames in een groep van 283 patiënten:

(Vertaling van bovenstaande: Ziekenhuisopname-cijfers in  drie vergelijkende studies van in twee gelijksoortige groepen onderverdeelde regelmatige en onregelmatige ivermectine-gebruikers.
Regressie analyse van regelmatige en onregelmatige Ivermectine-gebruikers.
Regelmatige i-gebruikers (N=283)
Onregelmatige i-gebruikers (N=283)
Niet bijgestelde verhouding risico ziekenhuisopname (95%CI) en de p-waarde (p)
Multivariabel bijgesteld ziekenhuisopnamerisico (95%CI) en p-waarde (p))

 

Er waren 0 COVID-ziekenhuisopnames in de groep van regelmatige gebruikers van ivermectine vergeleken met 10 in de groep van onregelmatige gebruikers.

Hoe reageert de WHO?

Ze negeren het natuurlijk!

De WHO heeft haar behandelingsrichtlijn voor Ivermectine al meer dan een jaar niet bijgewerkt. Nieuwe studies worden genegeerd omdat ze relatief klein zijn.

Maar deze studie was relatief groot aangezien het alle inwoners van een kleine stad betrof(223.128 inwoners van Itajaí).

Ook deze studie rechtvaardigt dus geen wijziging van hun behandelingsrichtlijnen. Ivermectine moet worden vermeden, tenzij het wordt onderzocht in een klinisch onderzoek is:


(Vertaling van bovenstaande:
WHO Covid-19 richtlijnen
6.12 Ivermectine (gepubliceerd 31 maart 2021) informatie kader
De aanbevelingen voor Ivermectine werden op 31 maart 2021 gepubliceerd in een 4e editie van de WHO praktische richtlijnen en in het BMJ (British Medical Journal) als samengevatte richtlijnen. Dit vanwege de toegenomen belangstelling voor ivermectine bij mogelijke therapeutisch gebruik. De richtlijnen werden niet veranderd in deze 11e editie.
Wij zijn ons bewust van een klein aantal relatief beperkte onderzoeken die na onze aanbevelingen werden gepubliceerd, waarvan één belangrijk onderzoek na vermoedens van fraude werd ingetrokken. De geactualiseerde samenvatting van het bewijs van de NMA is conform onze eerdere richtlijnen. Deze samenvatting zal zeker in beschouwing genomen worden door het GDG in toekomstige aanpassingen.
Voor patienten met Covid-19, onafhankelijk van de ernst van hun toestand. 

Alleen voor research doeleinden
Wij raden het gebruik van Ivermectine af, behalve in de context van een klinische studie (aanbevolen voor research doeleinden). 

En dan tabel links:
1. Samenvatting richtlijnen 2. afkortingen 3. Inleiding 4. Waarom deze update en wat volgt 5. Definitie en toepassing WHO definitie van ernst ziektebeeld 6. aanbevelingen behandelingen 7. Methode: hoe deze richtlijn tot stand kwam 8. Gebruik richtlijnen 9. Onzekerheidsfactor n.a.v. toekomstig bewijs en onderzoek 10. Auteursrechten, bijdragen en verwijzingen)

Ivermectine onderzoeksgegevens

Hier zijn de gegevens over ivermectine studies van de site c19early.com. Zit er een patroon in de onderzoeken? Uit 46 onderzoeken blijkt namelijk dat er sprake is van een lagere sterfte. Kunt u een medicijn noemen waarvan 46 onderzoeken een lagere sterfte aantoonden, dat later schadelijk zou   zijn voor patiënten? Natuurlijk niet! De hoeveelheid bewijs is buitengewoon consistent.

Dit zijn de gegevens waarop de WHO het besluit om geen ivermectine voor te schrijven heeft gebaseerd:

(Vertaling van bovenstaande: Ivermectine voor C-19, 88 studies van 922 wetenschappers bij 132.948 patiënten in 27 landen.
Statistisch relevante verbetering bij sterfte, beademing, IC-opname, ziekenhuisopname, herstel, gevallen en virale bestrijding. 83%, 63%, 39% verbetering bij profilactisch, vroeg en laat gebruik
52% verbetering in in 39 RCT (Random Controlled Trials), 51% lagere mortaliteit in 46 onderzoeken)

De meeste mensen die zo’n medicijn voorgeschreven zouden krijgen, zouden het nemen. Maar de WHO zegt eigenlijk dat u het beter niet kunt nemen.

In plaats daarvan beveelt de WHO deze medicijnen aan (o.a. Molnupiravir, Sotrovimab):

(Vertaling van bovenstaande:
Zwakke en voorwaardelijke aanbevelingen. Molnupiravir: verzachtende strategie om mogelijk letsel te voorkomen moet ingezet worden
Voor risicogroepen ziekenhuisopname: Sotrovimab en Remdesivir en Casirivimab en imdevimab (bewijs verminderde effectiviteit tegen Omicron BA1 mutatie). Gebruik interactief vergelijkings handvat om behandelingen te vergelijken en te kiezen)

 

Hier zijn de gegevens van twee van deze medicijnen : Molnupiravir

(Vertaling van bovenstaande:
Molnupiravir voor C-19,
12 studies van 138 wetenschappers bij 15.337 patienten in 5 landen.
Statistisch belangrijke verbetering in sterfte en virale bestrijding.
7 onderzoeken door 7 teams in 4 landen tonen verbetering van statistisch belang.
Mogelijke risico’s zijn het ontstaan van gevaarlijke mutaties, kankerverwekkende en genotoxische eigenschappen)

 

en Sotrovimab:


(Vertaling van bovenstaande:
Sotrovimab voor C-19,
6 onderzoeken door 761 wetenschappers bij 9.729 patiënten in 3 landen
3 onderzoeken door 3 onafhankelijke teams in 2 landen tonen verbetering van statistisch belang in isolatie van het virus.
Effectiviteit is variant-afhankelijk. Lagere effectiviteit voor BA1, wsl. niet effectief bij BA2. Urgentie-licentie herroepen in USA)

 

Hieronder de vergelijking van  de resultaten van deze drie medicijnen how all three drugs compare (ivermectine  versus de twee die de WHO aanbeveelt):

(Toelichting op bovenstaande tabel, en vertaling:
alle studies, samengevoegde effectiviteit, in alle ziektestadia;
Verbetering, onderzoeken, patiënten, kosten, relatief risico;
dan volgen vele medicijnen en andere behandelmethoden;
very limited data = zeer weinig gegevens; variant dependent = variant-gevoelig; independent trial refused = onafhankelijke test geweigerd; mutagenic/teratogenic= mutatie- en teratogeengevoelig)

 

Zo ziet u! Men beveelt de minder werkzame medicijnen aan en raadt het gebruik van één van de meest werkzame medicijnen af. 

NIH (National Institute of Health) stelt dat gebruik van ivermectine vermeden moet worden:

(Vertaling van bovenstaande:
Aanbeveling. De commissie raadt het gebruik van ivermectine af voor de behandeling van C19, behalve in klinische testen.)

FDA (Food and Drug Administration) stelt dat het gebruik ivermectine vermeden moet worden.

(Vertaling van bovenstaande:
Waarom u Ivermectine niet moet gebruiken om COVID-19 te behandelen of te voorkomen)

 

Samenvatting

De WHO beveelt dus het gebruik van de minst effectieve medicijnen aan en raadt het gebruik van één van de meest effectieve medicijnen af.

Dit is hoe de wetenschap tegenwoordig werkt.

Meld je aan voor de nieuwsbrief