Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Lijdzaam Verzet

Door Leonardo Pisano, 1 augustus 2022

Een bewerking van dit artikel verscheen eerder op www.vrijspreker.nl.

Tot 1581 werd verzet tegen de overheid ongeoorloofd geacht. Het droit divin, Frans voor ‘goddelijke recht’, was het recht waarop de christelijke vorsten in vroeger eeuwen hun heerschappij baseerden. Volgens dit recht had de vorst de macht rechtstreeks van God gekregen en was hij daarmee geen verantwoording aan individuen schuldig. Maar bij de Nederlandse opstand tegen Spanje gingen opstandige edelen ervan uit dat een vorst zijn recht op regeren kon verspelen, zoals geformuleerd in de Acte van Verlatinghe (26 juli 1581). Dat principe werd later onderdeel van het idee van het “sociaal contract”: de staat is gebaseerd op een “vrijwillig” aangegaan contract tussen burgers en overheid. Een drogreden, want zo’n contract vereist instemming van beide partijen, en jij en ik hebben zo’n contract nooit met de overheid getekend. Dit geeft in essentie burgers het recht om tegen de overheid in verzet te komen.

In zijn kern staan de boeren met hun verzet tegen de plannen van de overheid dan ook volstrekt in hun recht, zelfs als die plannen een logische grond zouden hebben (Wat is nu eigenlijk het “stikstofprobleem”?). In libertarische 2 zin kun je hun acties zien als zelfverdediging tegen de agressie van de overheid, al kun je van mening zijn dat hun acties het principe van proportionaliteit veronachtzamen.

De vele steunbetuigingen aan de boeren, zichtbaar door wapperende boerenzakdoeken en omgekeerde Nederlandse vlaggen1 , tonen dat veel mensen hun persoonlijke vrijheid koesteren. Wat kun je nog meer doen om je te verzetten tegen de overheid, zonder dat je vervalt in agressie? Onderstaand een aantal ideeën om lijdzaam verzet vorm te geven.

 1. De principes van agorisme, de libertarische term voor praktische zelfvoorzienendheid, zijn in hun kern uitstekende manieren om zo min mogelijk belasting te betalen en dus zo min mogelijk bij te dragen aan overheidsinkomsten. Denk aan zelf verbouwen van voedsel (moestuin), ruilen van zaken, tweedehands spullen kopen (geen btw naar de overheid), zelf energie opwekken (zonnepanelen), zelf maken en repareren van dingen.
 2. Starving the beast is effectief. Ontwijk belastingen waar je kunt. Betaal belastingen op het allerlaatste moment. Teken per definitie bezwaar aan.
 3. Soms krijg je door een overheidsinstantie een enquête opgestuurd. Vul deze per definitie niet in. De ambtenaren worden betaald voor gegevensverwerking. Jij als invuller krijgt geen cent betaald voor je tijd. Wat is je belang om hieraan mee te werken?
  Als invulling verplicht is – bijvoorbeeld onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek – geef dan random antwoorden. Beantwoord gesloten vragen met ja of nee. Bijvoorbeeld een vraag die vraagt om precisering die Nederlandstechnisch niet deugt: “Kunt u aangeven hoeveel u in het komende jaar denkt te investeren?”, antwoord dan “ja” (of “nee”).
 4. Als je voor de overheid werkt, word je betaald met bloedgeld – geld dat onder dwang door de overheid van de burgers is afgetroggeld. Overweeg een baan in de private sector te zoeken.
 5. Als de overheid niet je werkgever is en die benadert je om een dienst te verlenen of een product te leveren, weiger dan. Je kunt de reden op de directe, Nederlandse manier vermelden (“Ik werk niet voor organisaties die ik niet vertrouw”) of het meer op de Engelse manier spelen (“Wat een interessante opdracht! Helaas heb ik geen tijd om u te helpen. Wat spijtig nou.”). Of – gluiperiger – de opdracht zeggen te aanvaarden en vervolgens niets doen. Dat laatste is vooral effectief als het een spoedopdracht betreft, Het valide juridische argument is dat je wacht op een schriftelijke opdracht voorzien van een natte-inkthandtekening.
  Weigeren is natuurlijk gemakkelijker als je eigen ondernemer bent, maar ook als je werknemer bent kun je aangeven bij je leidinggevende dat je niet gemotiveerd bent om die taak uit te voeren, of je niet capabel acht de opdracht uit te voeren.
  Laat de overheid het zelf maar uitzoeken, oplossen of maken. https://fb.watch/eyKTeSR84t/geeft hiervoor een mooi voorbeeld.
 6. Werk in beginsel niet mee aan buurtinterviews van politie of justitie, ook al ben je getuige geweest van het voorval of heb je nadere informatie waarmee ze vermoedelijk verder kunnen komen. Meewerken betekent het systeem in stand houden. Je herinnert je niets. De échte recalcitrante apen kunnen een stap verder gaan en desinformatie geven.

Meer ideeën om lijdzaam verzet te implementeren zijn welkom. https://www.vrijspreker.nl/wp/2022/08/lijdzaam-verzet/ biedt de mogelijkheid suggesties en ideeën te delen.

Noten:

1. Als een nationale vlag, op enkele uitzonderingen na, ondersteboven wordt gevoerd, dan duidt dit erop dat er sprake is van een noodgeval. In de film “The last castle” werd dit principe toegepast met de Amerikaanse vlag.

2. Het Libertarisme is een wereldwijd verspreide politiek-filosofische beweging die is gestoeld op twee beginselen:
a) Zelfbeschikking: ieder mens is soeverein en heeft de vrijheid om zijn leven naar eigen inzicht in te richten en te doen en laten wat hij wil, met als enige beperking dat hij anderen diezelfde vrijheid laat.
b) Het non-agressieprincipe: een individu dient geen agressie te initiëren tegen een ander individu.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief