Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Mandaten

Dit artikel is vertaald vanuit het Engels.
Het originele artikel vindt u op de website  “the Defender” van Children’s Health Defense.

Ambtenaren in Frankrijk en Nederland hebben vorige maand twee prominente activisten, betrokken bij initiatieven tegen COVID-19 gerelateerde beperkingen en op verplichte vaccinatie gericht beleid,  gearresteerd en in hechtenis genomen .

Door Michael Nevradakis, Ph.D.

Ambtenaren in Nederland hebben Willem Engel, een prominente campagnevoerder tegen COVID-19 beperkingen van, op 3 april opnieuw gearresteerd, Engel ervan beschuldigend de voorwaarden van zijn borgtocht te hebben geschonden door zijn zaak op sociale media te bespreken.

Engel is medeoprichter van de Nederlandse organisatie “Viruswaarheid“, die de rechtmatigheid  van de COVID-beperkingen in Nederland aanvecht.

Hij werd vorige maand voor het eerst gearresteerd en twee weken vastgehouden, voordat hij op borgtocht werd vrijgelaten.

Engel is een van twee bekende Europese activisten die onlangs zijn gearresteerd voor het  zich uitspreken tegen de COVID-mandaten en lockdowns. De andere, de Franse advocate Virginie de Araujo-Recchia, zit in de internationale grand jury, bijeengeroepen als onderdeel van het People’s Court of Public Opinion, mede opgericht door de Duitse advocaat Reiner Fuellmich.

Dit  volksgerechtshof wil “misdaden tegen de menselijkheid” die zijn begaan in naam van de volksgezondheid en de bestrijding van COVID aan het licht brengen.

Araujo-Recchia, in een persbericht, en Engel, in een interview met The Defender, zeiden dat zij zich zullen blijven inspannen om COVID-gerelateerde beperkingen en vaccin mandaten te bestrijden.

Franse advocaat in hechtenis genomen op verdenking van banden met “terrorisme”

Araujo-Recchia werd in de vroege ochtend van 22 maart bij haar thuis door de Franse politie gearresteerd en tot 24 maart vastgehouden door het Directoraat-generaal voor Binnenlandse Veiligheid (DGSI) in Parijs. Volgens berichten in de reguliere media was zij samen met zes andere personen, waaronder een lid van de Franse “Gele hesjes“-beweging, gearresteerd in verband met een lopend “terrorisme”-onderzoek. 

Volgens [de Franse krant] Libération:

“Advocaat [Araujo-Recchia] is een van de zeven personen die gisteren zijn gearresteerd in een terroristische zaak die verband houdt met Rémy Daillet, actief in samenzwerings- kringen.

“Een justitiële bron bevestigde…dat zeven personen [sic] in voorlopige hechtenis zijn bij het Directoraat-generaal voor Binnenlandse Veiligheid (DGSI) ‘wegens daden van vereniging van terroristische misdadigers met het oog op de voorbereiding van misdaden tegen personen’. Het gaat om vijf mannen en twee vrouwen, in de leeftijd van 36 tot 62 jaar.

“Onder de gearresteerden zou zich ook Sylvain B. bevinden, de ‘gele hesjes’-auteur van een ‘handleiding voor vreedzame opstand’. AFP [Agence France Presse] vermeldt dat er bij de arrestaties huiszoekingen zijn verricht.”

De Franse krant Libération beschreef Daillet als een “neonazi” en “een bekende van complottheorie kringen die reeds betrokken was en gevangen zat” in een ontvoeringszaak, ook wordt hij ervan beschuldigd het meesterbrein te zijn van een groep “die gewelddadige acties plant … tegen 5G-antennes, vaccinatiecentra, maar ook tegen journalisten en verschillende persoonlijkheden.”

Araujo-Recchia zit niet alleen samen met Fuellmich in de Hoge Raad van het Volkstribunaal [People’s Court of Public Opinion], maar is ook betrokken bij soortgelijke kwesties in Frankrijk, waar zij samenwerkt met drie organisaties die een strafrechtelijke aanklacht proberen in te dienen tegen politici die in 2021 hebben gestemd voor wetgeving die de COVID beperkingen verscherpt.

Samen met drie andere advocaten heeft Araujo-Recchia een klacht ingediend namens drie verenigingen: BonSens.org, AIMSIB [Internationale Vereniging voor Onafhankelijke en Welwillende Wetenschappelijke Geneeskunde] en het Collectif des Maires Résistants [Collectief van Weerbare Burgemeesters], gericht tegen Franse parlementsleden die op 5 augustus 2021 stemden voor wetgeving die vaccinpaspoorten invoerde en Franse werknemers verplichtte een COVID-vaccin te krijgen.

Araujo-Recchia en haar juridische team beweerden dat deze parlementsleden gunsten hebben ontvangen in ruil voor hun stem en dat de wet zelf in strijd is met het Franse en internationale recht. Zij hebben een reeks argumenten tegen deze wetgeving aangevoerd.

Ook zou zij op het moment van haar arrestatie bezig zijn met een nieuwe klacht, in te dienen tegen Franse politieke partijen en enkele van hun leden. 

In november 2020 schreef Araujo-Recchia het Dictatorship Report 2020 en gepubliceerd door het Franse observatorium voor genocide. Dit verslag was naar verluidt bedoeld om deel uit te maken van een nieuwe reeks strafrechtelijke aanklachten tegen leden van de Franse regering.

Na haar arrestatie plaatste het Health Freedom Defense Fund een online petitie waarin om haar vrijlating wordt gevraagd.

Op 30 maart gaf Araujo-Recchia een persbericht uit waarin zij haar beproeving en haar tijd in hechtenis beschreef. Ze verduidelijkte dat ze op dit moment niet wordt aangeklaagd en verklaarde:

“Op 22 maart 2022 om veertig minuten over zes in de ochtend (06:40), drongen twaalf personen, waaronder commando’s met capuchons, ons huis binnen vanuit zes voertuigen en bonkten op de voordeur.

“Het team bestond uit leden van verschillende veiligheidsdiensten, met name van de Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI, min of meer gelijkwaardig aan MI5), een vertegenwoordiger van de Parijse balie (Bâtonnier du Barreau de Paris), een griffier en twee onderzoeksrechters. Zonder slag of stoot drongen zij onze woning binnen en doorzochten alle kamers, met inbegrip van de kamer van onze kinderen, onze auto en de tuin.

“Op verdenking van medeplichtigheid aan terrorisme werd ik vervolgens overgebracht naar de gebouwen van DGSI in Levallois-Perret.

“Daar werd ik ongeveer zestig uur vastgehouden onder omstandigheden die alleen als onmenselijk kunnen worden omschreven. Om redenen van persoonlijke waardigheid zal ik hier niet verder op ingaan.

“Toen ik uit hechtenis werd vrijgelaten, ontdekte ik dat er geen enkele aanklacht tegen mij zou worden ingediend, en dat ik zelfs geen verdachte (témoin assisté) was. Met andere woorden, ik ben geen partij in deze zaak.

“Afgezien van het feit dat ik een van de advocaten ben die opdracht hebben gekregen van een aangeklaagde, is mijn betrokkenheid bij de zaak nihil.

“Zou het niet eenvoudiger zijn geweest mij op te roepen in plaats van mij voor de ogen van de kinderen af te voeren en mij onder groteske omstandigheden vast te houden – terwijl uiteindelijk, omdat mij niets te verwijten valt, het niet meer dan een “fishing expedition” blijkt te zijn?
“Onschuldig tot het tegendeel bewezen is, zei je?”

In het perscommuniqué beweert Araujo-Recchia ook dat tijdens haar verhoor, dat 10 uur duurde, de volgende vragen werden gesteld in een klaarblijkelijke poging om haar als een “complottheorist” en racist af te schilderen en haar in verband te brengen met vermeende “terroristische” activiteiten:

 • Bent u een patriot?
 • Waar slaat de term “complottheorist” op?
 • Wat is uw kijk op de Islam?
 • Wat is uw kijk op het Jodendom?
 • Wat is uw mening over 5G?
 • Wat is uw mening over pedofilie?
 • Wat is uw mening over de Vrijmetselarij?
 • Zouden er [regerings] ministers zijn met banden met pedofiele netwerken?
 • Wat vindt u van [de Franse president] Emmanuel Macron?
 • Welke maatregelen hebben u ertoe gebracht te beweren dat er misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd?
 • Wat wordt bedoeld met “Nieuwe Wereld Orde“?

In antwoord op deze vragen en op berichten in de media over haar banden met verdachten van “terreur”, schreef Araujo-Recchia:

“Verschillende persorganen hebben verwezen naar een ‘terroristendossier’ en naar mijn reputatie als ‘advocaat die personen vertegenwoordigt uit  kringen van samenzweringstheoretici’ of ‘extremistische groeperingen,’ waarbij de lasterlijke aard van deze mengeling voor iedereen volstrekt duidelijk is.

“Vertrouw erop dat ik de zaak niet zal laten vallen: we hebben te maken met regelrechte smaad en opzet om schade te berokkenen. Ik zal bovendien gebruik maken van mijn recht om te reageren.

“De onderzoeker vroeg mij mijn ‘ideologie’ in grote lijnen uiteen te zetten. Ik antwoordde dat het niets te maken heeft met een ideologie, maar veeleer met duidelijke feiten, ondersteund door bewijzen die ik de afgelopen twee jaar heb verzameld.

“Het Internationaal Gerechtshof [van Publieke Opinion] en de Hoge Raad, onder andere, hebben onder meer hoorzittingen gehouden waar erkende internationale specialisten op het gebied van wetenschap, geneeskunde, psychologie en psychopathologie, economie, geostrategie, alsmede vroegere en huidige slachtoffers getuigden.

“Ik heb getuigenissen afgenomen van slachtoffers, gezondheidswerkers en Franse brandweerlieden en deze aan de Hoge Raad voorgelegd.

“Er wordt hier geen ideologie voorgeschoteld, maar wel de mening van deskundigen, professionals, getuigen en slachtoffers.

“Waarheid alleen is het doel dat we zoeken.”

Araujo-Vecchia merkte ook op dat advocaten en artsen, evenals activisten zoals leden van de Gele Vesten, “het slachtoffer zijn van soortgelijke vormen van intimidatie, omdat zij alarm proberen te slaan over bepaalde maatregelen die bedoeld zijn om de ‘crisis’ in de volksgezondheid of de schade als gevolg van de experimentele gentherapieprikken te beheersen”, en voegde daaraan toe:

“Er zijn er onder ons die, nadat zij de confrontatie zijn aangegaan met de Staat en met grote financiële belangen zoals de farmaceutische, financiële en MSM-multi’s, zonder reden in hechtenis zitten.

“Niets van dit alles zal mijn strijd voor burgerrechten en vrijheden in de weg staan.”

Frankrijk heeft vanaf 2020 enkele van de strengste COVID-gerelateerde beperkingen in Europa ingevoerd, waaronder een vaccinatiepaspoort om de meeste openbare en particuliere gelegenheden te betreden.

In januari zei de Franse president Emmanuel Macron, die zich kandidaat stelt voor herverkiezing, dat hij doorgaat met de invoering van dergelijke paspoorten omdat hij de niet-gevaccineerden “kwaad wilde maken”.

Nederlandse activist 14 dagen vast op beschuldiging van ‘ophitsing, opruiing’

In een voorval dat opmerkelijk veel gelijkenis vertoont met de arrestatie van Araujo-Vecchia, werd de Nederlandse activist Willem Engel, medeoprichter van de “Viruswaarheid“- beweging, op 16 maart gearresteerd op beschuldiging van “ophitsing” en “opruiing”.

Engel bevond zich buiten een stemlokaal, onmiddellijk nadat hij zijn stem had uitgebracht bij de verkiezingen. Zijn advocaat, Jeroen Pols, bevestigde de arrestatie onmiddellijk in een tweet, terwijl Engel’s vriendin de arrestatie op video vastlegde.

Berichten in de reguliere media, die Engel beschreven als een “COVID-ontkenner”, meldden dat hij “verdacht wordt van het plaatsen van opruiende uitspraken over het coronavirus op sociale media gedurende een langere periode,” waarbij verklaringen van het Openbaar Ministerie (OM) van Nederland werden geciteerd.

Het OM kondigde in januari aan dat er tegen Engel een onderzoek liep naar aanleiding van een petitie, ondertekend door bijna 23.000 personen, waarin werd opgeroepen hem aan te klagen wegens opruiing, het verspreiden van medische misinformatie, fraude en het uiten van bedreigingen.

De petitie werd in 2021 gestart door een “activist”, Norbert Dikkeboom.

Het eerste onderzoek naar zijn daden leidde tot Engel’s arrestatie, aldus het OM in een verklaring.

Het onderzoek wees zeven berichten op sociale media aan, gemaakt door Engel tussen juni 2020 en juni 2021, die “werden beschouwd als uitlokking”, en die volgens het OM “ertoe hebben geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe hebben aangezet.”

Het OM noemde niet de specifieke sociale media berichten, of de vermeende strafbare feiten waartoe de berichten zouden hebben aangezet.

Zoals het OM stelt, is de vrijheid van meningsuiting weliswaar een “grondrecht” dat in de Nederlandse wet is verankerd, “maar er zijn grenzen aan die vrijheid.”

In januari karakteriseerde Engel het onderzoek als een “lastercampagne” tegen hem en verkondigde hij zijn onschuld. “Ik probeer het debat scherp te houden maar ga nooit over de schreef,” zei Engel. “Ik heb nooit iemand bedreigd.” Verder beschuldigde hij Dikkeboom, de activist die de petitie tegen hem heeft gestart, ervan hem te stalken.

De advocaat van Engel, Jeroen Pols, noemde de arrestatie van Engel “een frontale aanval op critici en tegenstanders” van het “Rutte-regime,” verwijzend naar de Nederlandse premier Mark Rutte. In latere verklaringen voegde hij eraan toe dat de arrestatie van Engel deel uitmaakt van een doorlopend patroon,waarbij personen die “kritiek hebben op het regime” worden gearresteerd.

“Het regime Rutte valt critici en oppositie volop aan,” zei Pols. “Ondertussen hebben ze een grote mond over de democratie in Rusland.”

De groep Viruswaarheid beschreef de arrestatie op haar beurt als een geval waarin de Nederlandse regering een nieuwe grens heeft overschreden in haar oorlog tegen ongewenste meningen en uitingen.” De groep beschuldigde het OM ervan, samen met de Nederlandse politie, Dikkeboom actief te hebben geholpen bij zijn petitie tegen Engel.

Viruswaarheid beweerde dat, in het afgelopen jaar, meer dan 420 artikelen en mediaberichten Engel hebben besmeurd “met lasterlijke leugens,” als resultaat van “[een] ongekende haatcampagne van de gehele geschreven en gesproken media” die heeft bijgedragen tot het verzamelen van de meer dan 22.000 handtekeningen voor de petitie tegen Engel.

In een aparte verklaring schreef Viruswaarheid dat Engel “de aandacht had gevestigd op het coronabeleid [van de Nederlandse regering] met zijn ‘Viruswaarheid’-initiatief en de overheidsmaatregelen bij verschillende gelegenheden met succes voor de rechter heeft bestreden.”

Viruswaarheid startte in april 2020 met petities en demonstraties tegen de COVID- beperkingen van de Nederlandse regering.

De groep spande ook twee succesvolle rechtszaken aan “tegen de onwettige coronamaatregelen,” die ertoe leidden dat de wetten in kwestie werden gewijzigd, in een poging van de Nederlandse regering om deze juridische nederlagen te omzeilen.

Na Engels arrestatie vond op 20 maart in Amsterdam een demonstratie plaats waarin om zijn vrijlating werd gevraagd.

Engel, die een mastergraad in biofarmacie en biotechnologie heeft en een dansschool in Rotterdam runt, werd op 30 maart vrijgelaten na 14 dagen te zijn vastgehouden.Hij heeft twee rechtszaken voor de boeg. Hij sprak met The Defender over zijn ervaring en de aanklachten die tegen hem lopen.

Engel vertelde The Defender dat hij werd gearresteerd “voor het stemlokaal … direct nadat ik mijn stem had uitgebracht, sloegen twee misdadigers met maskers me in de boeien en vertelden me dat ik gearresteerd was wegens opruiing … dit is een duidelijke overtreding [van de Nederlandse wet] op zo vele fronten.”

Volgens Engel werd hij niet op de hoogte gebracht van de specifieke sociale mediaberichten die tot de aanklacht tegen hem leidden. In plaats daarvan “noemden ze [de autoriteiten] alleen de overtreding.”

Engel beschreef Dikkeboom, de organisator van de petitie tegen hem, als “een triest persoon die mij stalkt,” eraan toevoegend: “Ik heb meerdere aanklachten tegen hem ingediend … omdat hij openlijk oproept tot geweld tegen mij.”

Engel zei dat het OM “veel informatie” over zijn zaak met Dikkeboom deelde, en beschreef dit als “gek” in het licht van de vermeende bedreigingen van Dikkeboom tegen hem.

Als mogelijk motief voor zijn arrestatie wijst Engel erop dat Viruswaarheid “meer dan 20 zaken heeft aangespannen tegen de regering en haar instellingen,” eraan toevoegend dat “er een golf van arrestaties is, allemaal [met] dezelfde signatuur, mensen die worden beschuldigd van dreigen met geweld of vandalisme of opruiing,” en die worden geconfronteerd met “vage aanklachten”.

Volgens Engel zijn “bijna alle arrestaties gericht tegen mensen die een achterban hebben en die regelmatig vloggen over demonstraties en COVID.”

Engel zei dat dergelijke arrestaties en hardhandige optredens “ook in Duitsland en Canada gebeuren en waarschijnlijk in alle westerse landen.” Hij beschreef dit als “duidelijk de volgende fase van onderdrukking, waarbij geprobeerd wordt het verzet uit te schakelen als voorbereiding op de volgende COVID ‘golf’ die voor september 2022 is gepland.”

Volgens Engel kregen de autoriteiten echter “meer dan waar ze op hadden gerekend” als gevolg van zijn arrestatie, waarbij hij erop wees dat “veel mensen bijeenkwamen … meer dan 10.000 fysieke ansichtkaarten werden gestuurd naar de gevangenis [waar hij werd vastgehouden] … #Freewillem was meerdere dagen trending op Twitter.”

Engel zei dat er nu twee afzonderlijke rechtszaken tegen hem lopen met “dezelfde aanklacht,” die hij beschrijft als “zeer vaag”. De zittingen zijn gepland op 13 juni en 20 juni in respectievelijk Den Haag en Rotterdam.

Ondanks zijn beproeving, zei Engel dat hij “in goede gezondheid verkeert en dat de strijd nog maar net begonnen is.”

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief