Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Persconferentie FvD in het Europees Parlement

Persconferentie Forum voor Democratie in het Europees Parlement

 

Op dinsdag 21 november 2023, 15:00-15:30 uur, zal er een persconferentie plaatsvinden in het Europees Parlement te Straatsburg (Daphné Caruana Galizia Room – Weiss N-1/201).

In deze persconferentie zullen Marcel de Graaff (Europarlementariër FVD) en Joachim Kuhs (Europarlementariër AfD), Willem Engel (farmacoloog) en Vibeke Manniche (arts) schokkende onthullingen bespreken die volgen uit de brief van de European Medicines Agency (EMA) d.d. 18 oktober 2023. Deze brief kwam op reactie van het verzoek d.d. 4 oktober 2023 van Marcel de Graaff en Joachim Kuhs om de Europese handelsvergunningen van Covid-19 vaccines onmiddellijk op te schorten.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze persconferentie.

De persconferentie is live te volgen via: https://ep.interactio.eu/66e2-hy1p-1w4u

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met dhr. Arnold Sadhinoch  ([email protected] – 0032 470 37 96 83).

Press Release Forum for Democracy in the European Parliament

A press conference will be held at the European Parliament in Strasbourg (Daphné Caruana Galizia Room – Weiss N-1/201) on Tuesday 21 November 2023, 15:00-15:30.

At this press conference, Marcel de Graaff (FVD MEP), Joachim Kuhs (AfD MEP), Willem Engel (pharmacologist) and Vibeke Manniche (physician) will discuss the shocking revelations contained in the letter from the European Medicines Agency (EMA). This letter came in response to a request by Marcel de Graaff and Joachim Kuhs for the immediate suspension of authorisations for Covid-19 vaccines.

We would like to invite you to this press conference.

You can follow the press conference live at: https://ep.interactio.eu/66e2-hy1p-1w4u

For questions please contact Mr Arnold Sadhinoch ([email protected] – 0032 470 37 96 83).

Marcel de Graaff

Marcel de Graaff

Europarlementariër FVD

Joachim Kuhs

Joachim Kuhs

Europarlementariër AfD

Willem Engel

Willem Engel

Farmacoloog

Vibeke Manniche

Vibeke Manniche

Arts

Onderstaand treft u de tijdlijn aan betreffende de nationale en internationale procedure voor schorsing van de Europese handelsvergunningen voor de COVID-19-injecties van Pfizer en Moderna.

Tijdlijn (nationale procedure tegen het CBG)

Op zondag 1 oktober 2023 heeft Stichting VoorWaarheid aan het College ter Beoordeling Geneesmiddelen een sommatiebrief (de Engelse versie is hier te raadplegen) gestuurd inzake de schorsing van de Europese handelsvergunningen voor Pfizer (Comirnaty) en Moderna (Spikevax) ex artikel 51 Geneesmiddelenwet.  

Onderstaand treft u de tijdlijn aan betreffende de nationale en internationale procedure voor schorsing van de Europese handelsvergunningen voor de COVID-19-Op dinsdag 3 oktober 2023 heeft het CBG daarop gereageerd door te stellen dat Stichting VoorWaarheid niet bij het CBG diende aan te kloppen, maar bij de Europese Commissie (per adres van de European Medicines Agency). 

Diezelfde dag heeft VoorWaarheid laten weten dat deze stelling onjuist is (en dat zij zich verzet tegen deze “doorverwijzing naar de EC/EMA”, aangezien het schorsen van de handelsvergunningen (of het nu een Unievergunning betreft dan wel een nationale handelsvergunning betreft) tevens een nationale aangelegenheid is (het betreft dus geen exclusieve Europese bevoegdheid, maar een gedeelde c.q. dubbele bevoegdheid). 

 

Op 4 oktober 2023 heeft het CBG laten weten haar antwoord niet te wijzigen. 

Daarop heeft Stichting VoorWaarheid een aanvullend bezwaarschrift ingediend op vrijdag 27 oktober 2023. Zij stelde zich daarbij op het standpunt dat het schorsen van de handelsvergunningen (of het nu een Unievergunning betreft dan wel een nationale handelsvergunning betreft) tevens een nationale aangelegenheid is (het betreft dus geen exclusieve Europese bevoegdheid, maar een gedeelde c.q. dubbele bevoegdheid). 

Dit blijkt overigens uitdrukkelijk uit de tekst van artikel 31 lid 3 van RL 2001/83/EG, waarin staat:

Onverminderd lid 1 kan een lidstaat, wanneer in enige fase van de procedure dringend optreden ter bescherming van de volksgezondheid geboden is, de vergunning voor het in de handel brengen opschorten en het gebruik van het betrokken geneesmiddel op zijn grondgebied verbieden totdat een definitief besluit wordt vastgesteld. De lidstaat stelt de Commissie, het Bureau en de andere lidstaten uiterlijk de volgende werkdag van de redenen voor dit optreden in kennis.

Op 7 november 2023 heeft het CBG aan Stichting VoorWaarheid een ontvangstbevestiging gestuurd.

Tijdlijn (Europese procedure tegen de EMA)

Op 3 oktober 2023 heeft Stichting VoorWaarheid steun gekregen voor haar verzoek vanuit het Europees Parlement, hetgeen blijkt uit de e-mail van 2 oktober 2023 (22.41 uur) van Europarlementariër Marcel de Graaf (Forum voor Democratie), waarin De Graaff gevraagd heeft aan andere Europarlementariërs (MEP’s) om de brief mede te ondertekenen. Acht MEP’s hebben de brief ondertekend en op 4 oktober 2023 is de definitieve versie van de brief naar de European Medicines Agency gestuurd. Diezelfde dag nog heeft Marcel de Graaff ook een korte video toelichting gegeven op de Engelstalige brief. 

Op woensdag 11 oktober 2023 heeft de eerste persconferentie plaatsgevonden in het Europees Parlement (locatie: Brussel) over de sommatiebrief aan de EMA. 

Op woensdag 18 oktober 2023 heeft de EMA een reactie gestuurd aan Europarlementariër Marcel de Graaff. In deze brief staat schokkende informatie. Reden om een nieuwe persconferentie te beleggen. Deze tweede persconferentie zal plaatsvinden op dinsdag 21 november 2023 om van 15.00 uur tot 15.30 uur in het Europees Parlement (locatie: Straatsburg). De link naar de livestream is hier te vinden. 

Tijdens deze persconferentie zal onthuld worden wat de EMA precies geschreven heeft en wat de reactie van Europarlementariër Marcel de Graaff op deze brief is. Na de persconferentie zullen beide brieven gepubliceerd worden op onze website. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief