Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Aanklacht tegen Vlaamse minister van Volksgezondheid VandenBroucke

De originele brief vindt u hier.

 

Rixensart, 21 september 2021

Aan minister Vandenbroucke
Wetstraat 23
1000 Brussel

Brief per email en aangetekend per post

Beste meneer Vandenbroucke,

Betreft: in gebreke stelling naar aanleiding van uw uitspraken in Ter Zake 1 , publieke desinformatie en steun aan de vaccinatiecampagne tegen Covid-19.

Begin augustus kregen weer enkele duizenden niet-gevaccineerde jongeren een nieuwe uitnodiging tot vaccinatie 2.

Wat op deze uitnodiging staat, kon misschien in januari nog gebaseerd zijn op naïviteit, blind geloof of op de trieste overtuiging dat genuanceerde info niet thuishoorde in de overheidspropaganda “ één boodschap”. Maar deze brief nog altijd rondsturen met de wetenschappelijke info die ondertussen al beschikbaar is, is ronduit een leugen en desinformatie.
Jongeren worden naar de vaccinatiecentra gelokt met DJ-feestjes, of worden onder druk gezet, onder meer door het telkens opnieuw moeten aanvragen van de verplichte covidpass als ze aan sociale evenementen willen deelnemen. Ondertussen zijn ook al vele Belgische scholen, geïnspireerd door uw campagne, ervan overtuigd dat zij zich nog eens extra moeten inzetten om een hogere vaccinatiegraad bij de jongeren te bereiken door middel van omzendbrieven naar de ouders met nog minder genuanceerde info 3, info-avonden, de komst van vaccinatiebussen etc.

Vorige week heeft u de volgende uitspraken gedaan in het programma Ter Zake: “Mensen die zich niet laten vaccineren vrijheden ontzeggen. Dat mag je absoluut doen.” 1

Met deze publieke uitspraken heeft u o.a. artikel 23 van de wet van 10 MEI 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie overtreden. 4

“Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar wordt gestraft ieder openbaar officier of ambtenaar, iedere drager of agent van het openbaar gezag of van de openbare macht die in de uitoefening van zijn ambt een persoon discrimineert wegens een van de beschermde criteria.
Dezelfde straffen worden toegepast wanneer de feiten begaan zijn jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens een van de beschermde criteria.”

art. 4 beschermde criteria : leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, [syndicale overtuiging] taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst;”

De collaterale schade door de vaccinatiecampagne is zeer groot.

Nochtans blijft u die verder promoten en vaccinatie als de enige uitweg uit deze “pandemie” voor te stellen, zonder inlichtingen te geven over de mogelijke bijwerkingen.

Bijwerkingen die trouwens in het recentste EMA rapport over de werkzaamheid en veiligheid van het Pfizer vaccin bij jongeren allemaal gebarreerd zijn! 5


(BLD stays for “Interim results of an ongoing clinical trial impacting study blinding”. These redactions are temporary and will be lifted once the study will be fully unblinded.)

In de uitnodiging tot vaccinatie van Zorg en Gezondheid wordt gezegd:

  1. Voor groepsimmuniteit hebben we ook jou nodig.”
    “ Als minstens 70% van de Belgische bevolking en liefst iedereen zich laat vaccineren, kan het virus zich minder snel verspreiden en zijn alle mensen beschermd: dat heet groepsimmuniteit.”

Ondertussen weten we al dat groepsimmuniteit door vaccinatie niet haalbaar is. 6

“Professor Andrew Pollard, who led the Oxford vaccine team, said it was clear that the Delta variant can still infect people who have been vaccinated, which made herd immunity impossible to reach, even with Britain’s high uptake.”7

2. “Het vaccin zorgt ervoor dat je niet of minder ernstig ziek wordt van COVID-19…

Het epidemiologisch rapport van Sciensano van 10 september 2021 toonde de onderstaande curve.8

Hieruit kunnen we besluiten dat begin september evenveel gevaccineerden opgenomen waren in de ziekenhuizen als niet-gevaccineerden.

In het rapport van 17 september 2021 vinden we de echter volgende opmerking 9:

“De stijging van het percentage gehospitaliseerde patiënten met een onbekende vaccinatiestatus wordt veroorzaakt door een daling in de deelname van Belgische ziekenhuizen aan de klinische ziekenhuissurveillance. Door deze te lage deelname zijn we niet langer in staat om correcte extrapolaties op nationaal niveau uit te voeren. In afwachting van meer representatieve gegevens, is de publicatie van de incidentie van het aantal COVID-19-hospitalisaties per vaccinatiestatus opgeschort.”

Is het dan niet vreemd dat onze premier op de persconferentie van 17 september 2021 onze afdelingen intensieve zorg “ een verzamelplaats van niet-gevaccineerden” noemde? Toevallig gebruikten verschillende regeringsleiders, met name Biden, Macron en Trudeau de afgelopen week ook deze exacte woorden.

In het Verenigd Koninkrijk melden de officiële cijfers dat er ondertussen meer volledig gevaccineerden gestorven zijn aan de delta-variant, dan niet gevaccineerden! 10 Jammer genoeg worden er in dit lijvige document alleen absolute cijfers gemeld van de overledenen. Als we echter kijken naar het aantal opnames en ook rekening houden met het feit dat gevaccineerden over het algemeen minder getest worden dan niet-gevaccineerden, kunnen we onze besluiten wel trekken.

 

Israël, de pionier in de vaccinatiecampagne met een vaccinatiegraad van 78% bij volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar, heeft momenteel één van de hoogste besmettingsgraden ter wereld.

Bijna 60% van de gehospitaliseerden zijn volledig gevaccineerd.11 12

“Israel has among the world’s highest levels of vaccination for COVID-19, with 78% of those 12 and older fully vaccinated, the vast majority with the Pfizer vaccine. Yet the country is now logging one of the world’s highest infection rates, with nearly 650 new cases daily per million people. More than half are in fully vaccinated people. 11

“As of 15 August, 514 Israelis were hospitalized with severe or critical COVID-19, a 31% increase from just 4 days earlier. Of the 514, 59% were fully vaccinated.“ 11

3. “Als je toch nog besmet wordt na vaccinatie, geef je het virus ook minder door aan anderen.”
“Door je te laten vaccineren bescherm je jouw familie, vrienden, naasten en de mensen in je omgeving.”

Een grote studie door de universiteit van Oxford toont aan dat gevaccineerden nog evenveel virus kunnen doorgeven als niet-gevaccineerden. 13

“With Delta, infections occurring following two vaccinations had similar peak viral burden to those in unvaccinated individuals.” 14

Een Vietnamese studie die binnenkort in the Lancet verschijnt toont 15 :

“Viral loads of breakthrough Delta variant infection cases were 251 times higher than those of cases infected with old strains detected between March-April 2020. “

“Breakthrough Delta variant infections are associated with high viral loads, prolonged PCR positivity, and low levels of vaccine-induced neutralizing antibodies, explaining the transmission between the vaccinated people.”

4. “Alle vaccins werken.”

Ten eerste werd er in de originele studies enkel gesproken over de RRR (relatieve risicoreductie) i.p.v. de ARR (absolute risicoreductie). Als we de ARR bekijken, komen we tot gans andere getallen. Zoals verwoord in een review gepubliceerd in the Lancet in april 2021 16:

“Vaccine efficacy is generally reported as a relative risk reduction (RRR). It uses the relative risk (RR)—ie, the ratio of attack rates with and without a vaccine—which is expressed as 1–RR. Ranking by reported efficacy gives relative risk reductions of 95% for the Pfizer–BioNTech, 94% for the Moderna–NIH, 91% for the Gamaleya, 67% for the J&J, and 67% for the AstraZeneca–Oxford vaccines. However, RRR should be seen against the background risk of being infected and becoming ill with COVID-19, which varies between populations and over time. Although the RRR considers only participants who could benefit from the vaccine, the absolute risk reduction (ARR), which is the difference between attack rates with and without a vaccine, considers the whole population. ARRs tend to be ignored because they give a much less impressive effect size than RRRs: 1·3% for the AstraZeneca–Oxford, 1·2% for the Moderna–NIH, 1·2% for the J&J, 0·93% for the Gamaleya, and 0·84% for the Pfizer–BioNTech vaccines.”

Maar ondertussen circuleert in vele landen de delta-variant.

De CDC deelde op 27 augustus mee dat twee dosissen van de mRNA vaccins toegediend aan rusthuisbewoners van maart tot mei 2021 een effectiviteit hadden van 74%. In juni en juli 2021, wanneer de delta-variant circuleerde, daalde de effectiviteit tot 53.1%. 17

Een andere nog te publiceren Amerikaanse studie, toonde aan dat in juli 2021 de effectiviteit van het Moderna vaccin gedaald is tot 76% en van het Pfizer vaccin tot 42%. 18

“However, in July, the effectiveness against infection was considerably lower for mRNA-1273 (76%, 95% CI: 58-87%) with an even more pronounced reduction in effectiveness for BNT162b2 (42%, 95% CI: 13-62%).”

Een groot Brits onderzoek laat zien dat de effectiviteit van de vaccins van Pfizer en AstraZeneca vermindert naarmate de tijd vordert. 90 dagen na de tweede prik is het AstraZeneca-vaccin nog 61% effectief en het Pfizer-vaccin 75%. 13 Opvallend is dat er in deze studie niet gesproken wordt over de bescherming bij mensen meer dan 65 jaar. Vermoedelijk omdat de werkzaamheid daar nog lager ligt.

“In those 18 to 64 years, VE of BNT162b2 against new PCR-positives reduced by 22% (95% CI 6% to 41%) for every 30 days from second vaccination (p=0.007; Figure 2). Reductions were numerically smaller for ChAdOx1 (change -7% per 30 days, 95% CI -18% to +2%, p=0.15)” 14

Tot slot heeft een analyse van Israëlische data al aangetoond dat natuurlijke immuniteit de immuniteit door vaccinatie tegen de alom aanwezige deltavariant ver overtreft. 19

“SARS-CoV-2-naïve vaccinees had a 13.06-fold (95% CI, 8.08 to 21.11) increased risk for breakthrough infection with the Delta variant compared to those previously infected, when the first event (infection or vaccination) occurred during January and February of 2021.” 20

5. De bijwerkingen worden wetenschappelijk opgevolgd, er werden geen bijwerkingen op lange termijn vastgesteld.

Hoe kan dit beweerd worden

  • zolang alle studies zich nog in fase 3 van het studieprotocol bevinden, die voor de verschillende vaccins pas zal eindigen in mei 2023 (Pfizer) 21, februari 2023 (AstraZeneca) 22, oktober 2022 (Moderna) 23  en oktober 2021 (Janssen) 24 ?
  • nu deze studies volledig gebiased zijn, aangezien ondertussen ook de placebo-groep het vaccin aangeboden kreeg? 25 5
  • de meeste mensen deze injecties krijgen zonder medische opvolging en niet eens weten welke arts verantwoordelijk is voor wat zij zien als het zoveelste vaccin,
  • maar dit in feite een experimentele genetische therapie is.

In het pfizer EMA Assessment Report van juli 2021 5 vinden we:

Safety concerns
Important Identified Risks: Anaphylaxis
Important Potential Risks: Vaccine-associated enhanced disease (VAED) including Vaccine associated enhanced respiratory disease (VAERD)
Missing Information:
– Use in pregnancy and while breast feeding Use in immunocompromised patients
– Use in frail patients with co-morbidities (e.g. chronic obstructive pulmonary disease (COPD), diabetes, chronic neurological disease, cardiovascular disorders)
– Use in patients with autoimmune or inflammatory disorders Interaction with other vaccines
Long term safety data

6. De vaccins zijn ook getest bij mensen met een chronische ziekte. Ze zijn veilig.

7. Ja, je laten vaccineren is sterk aangeraden tijdens je zwangerschap. 

Een search in de VAERS database toonde op 3 september 2021 1524 foetale overlijdens na covid-19 vaccinatie. 26 Dit in vergelijking met 17 foetale doden na griepvaccinatie in 2020 en 2021 samen. 27 
De weinige momenteel gepubliceerde studies over de veiligheid bij zwangeren tonen nog onvoldoende data. De vaccinatiecampagne is trouwens in de meeste landen nog geen 9 maand bezig.
In Eudravigilance vinden we in totaal 2214 meldingen van problemen met zwangerschap, puerperium en perinatale problemen op 14 september 2021. Over mogelijke infertiliteitsproblemen geen data, tenzij de algemene rubriek “reproductive system and breast disorders” 36471 meldingen. 28

In de productinformatie van het Pfizer-vaccin 29 lezen we:
“Er is geen onderzoek naar genotoxiciteit of carcinogeniciteit uitgevoerd.
Er is beperkte ervaring met het gebruik van Comirnaty bij zwangere vrouwen. Toediening van Comirnaty tijdens de zwangerschap mag uitsluitend worden overwogen wanneer de potentiële voordelen opwegen tegen eventuele potentiële risico’s voor de moeder en de foetus. Het is niet bekend of Comirnaty in de moedermelk wordt uitgescheiden.”

In de productinformatie van het Moderna-vaccin 30 lezen we:
“Er is beperkte ervaring met het gebruik van Spikevax bij zwangere vrouwen. Toediening van Spikevax tijdens de zwangerschap mag uitsluitend worden overwogen wanneer de mogelijke voordelen opwegen tegen mogelijk risico voor de moeder en de foetus. Het is onbekend of Spikevax wordt uitgescheiden in moedermelk.”

In de productinformatie van het AstraZeneca-vaccin 31 lezen we:
“Er is geen onderzoek naar genotoxiciteit of carcinogeniciteit uitgevoerd.
Er is beperkte ervaring met het gebruik van Vaxzevria bij zwangere vrouwen. Toediening van Vaxzevria tijdens de zwangerschap mag alleen worden overwogen wanneer de potentiële voordelen opwegen tegen de potentiële risico’s voor de moeder en foetus. Het is niet bekend of Vaxzevria in de moedermelk wordt uitgescheiden.”

In de productinformatie van het Janssen-vaccin 32 lezen we:
“Er is geen onderzoek gedaan naar het genotoxische of carcinogene effect van COVID-19 Vaccine Janssen.
Er is beperkte ervaring met het gebruik van COVID-19 Vaccine Janssen bij zwangere vrouwen. Toediening van COVID-19 Vaccine Janssen tijdens de zwangerschap mag alleen worden overwogen wanneer de potentiële voordelen opwegen tegen de potentiële risico’s voor de moeder en de foetus. Het is niet bekend of COVID-19 Vaccine Janssen in de moedermelk wordt uitgescheiden.”

In België zijn er op 9 september 28 346 bijwerkingen gemeld. 33 Daarvan zijn er slechts 11 670 gemeld bij Eudravigilance, iets meer dan een derde. Hiervan zijn 8 059 ernstig en zijn er 209 overlijdens.

Over het algemeen gaat men ervan uit dat nog geen 10% van de bijwerkingen officieel gemeld worden. Dit stemt ook overeen met de getuigenis van vele collega’s dat ze niet de moeite nemen vermoedelijke bijwerkingen van de vaccins te melden.

Een analyse van prof. Christophe De Brouwer (ULB) toont dat het aantal gemelde bijwerkingen in België procentueel maar 13% van het aantal gemelde bijwerkingen in ons buurland Nederland bedraagt. 34

In EMA assessment report van juli 2021 worden ernstige bijwerkingen gemeld bij 0, 6 % van de vaccin groep t.o.v. 0.2 % van de placebo groep bij de adolescenten. Bij jonge volwassenen was dit 1.7 % t.o.v. 0.5%. 5

In dit rapport 5  vinden we ook:
Safety concerns
Important Identified Risks: Anaphylaxis
Important Potential Risks: Vaccine-associated enhanced disease (VAED) including Vaccine associated enhanced respiratory disease (VAERD)
Missing Information:
– Use in pregnancy and while breast feeding
– Use in immunocompromised patients
– Use in frail patients with co-morbidities (e.g. chronic obstructive pulmonary disease (COPD), diabetes, chronic neurological disease, cardiovascular disorders)
– Use in patients with autoimmune or inflammatory disorders
Interaction with other vaccines
Long term safety data

Als we deze cijfers plaatsen tegenover een IFR (infection fatality rate) van Covid-19 van 0.15% volgens het laatste rapport van prof. Ioannidis 35, kunnen we ons ernstige vragen stellen. Zijn eerste rapport van mei 2020, gepubliceerd op de WHO website toonde een IFR van 0.23%. 36

Om nog geen rekening te houden met de in bepaalde landen over- (en onder)rapportering van het aantal Covid-doden 37, waar we nog een apart essay zouden kunnen over schrijven.
Temeer daar vele vaccinslachtoffers vallen binnen de bevolkingsgroep die weinig kans heeft ernstig ziek te worden van Covid-19, zoals de jongere, gezonde populatie.

Dit wordt bevestigd nog eens bevestigd door een nieuwe Amerikaanse te publiceren studie die toont dat de kans voor jongeren om gehospitaliseerd te worden met myocarditis groter is dan opgenomen te worden voor Covid. 38 39

“For boys 12-15 without medical comorbidities receiving their second mRNA vaccination dose, the rate of CAE is 3.7 to 6.1 times higher than their 120-day COVID-19 hospitalization risk as of August 21, 2021 (7-day hospitalizations 1.5/100k population).”

Dit betreft enkel de korte termijn bijwerkingen, over de lange termijn bijwerkingen, kunnen we onmogelijk nu al iets weten.

Onder meer dr. Robert Malone 40, die aan de basis lag van de ontwikkeling van de mRNA vaccins (en wiens gegevens kort na dit interview van Wikipedia verdwenen zijn), heeft hierover ernstige vragen. 41 De (Pfizer) biodistributie studie 42 toonde dat de lipide nanopartikels van het vaccin niet in de deltoid spier bleven waar ze geïnjecteerd werden, zoals de vaccinproducenten beweerden dat het geval zou zijn, maar doorheen het lichaam circuleerden en in grote concentraties ophoopten in organen en weefsels, zoals in de milt, het beenmerg, de lever, de bijnieren en in “tamelijk hoge concentraties” – in de eierstokken.

Malone gaf aan dat er monitoring van gevaccineerden moet gebeuren voor leukemie en lymfoma’s aangezien de lipid nanopartikels zich ophoopten in het beenmerg en de lymfeknopen. Maar deze signalen tonen zich pas na 6 maanden tot 9 jaar. Normaalgezien ziet men deze signalen in dierstudies en in lange termijn klinische studies, maar deze zijn niet gebeurd met de mRNA vaccins.

Verder hebben recente gegevens aan het licht gebracht dat het spike-eiwit zelf “biologisch actief” is. Dit betekent dat het spike-eiwit niet alleen een antigeen is dat door het immuunsysteem als vreemd wordt herkend. Het betekent dat het spike-eiwit zelf kan interageren met ACE2-receptoren overal in het lichaam, en mogelijk ongewenste effecten kan veroorzaken zoals schade aan hart en bloedvaten, bloedstolsels, bloedingen en neurologische effecten”. 43

De Amerikaanse arts Dr. Ryan Cole meldt 44:

“Since January 1, in the laboratory, I’m seeing a 20 times increase of endometrial cancers over what I see on an annual basis,…” “I’m not exaggerating at all because I look at my numbers year over year.”

“I’m seeing invasive melanomas in younger patients; normally we catch those early, and they are thin melanomas, [but] I’m seeing thick melanomas skyrocketing in the last month or two,…”

Voor de andere mogelijke lange termijnseffecten, zoals antibody dependent enhancement (ADE) en de nog altijd open theoretische piste van integratie in het genetisch materiaal, verwijzen we graag naar het document over vaccinatie van onze collega’s van Docs4opendebate, opgesteld in februari 2021. 45

Wij besluiten dat u onze patiënten in deze vaccinatiecampagne niet voldoende geïnformeerd heeft over de werkzaamheid en mogelijks schadelijke risico’s van de vaccinatie. En dat u hen misleid heeft met valse motieven.

Er is geen sprake van informed consent.

Deze informed consent bent u nochtans verplicht krachtens de Wet op de Patiëntenrechten van 2002 46, Art. 6 inzake de Wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004 47 en Art. 22 bis van de Grondwet 48.

U heeft daarnaast ook het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000/C364/01) Art 3 49, de Code van Neurenberg 50, de Verklaring van Genève (1947) 51, de Verklaring van Helsinki (1964) inzake experimenten met menselijke proefpersonen 52 en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 53 geschonden.

Verder kunnen ook art. 66 en 67 van het Strafwetboek 54 hier toepasselijk zijn. Uw onschendbaarheid is niet absoluut.

Bij deze stellen wij, artsen en zorgverleners van Hippocrates Belgium vzw, u in gebreke. Wij verzoeken u deze vaccinatiecampagne onmiddellijk stop te zetten na ontvangst van deze brief, dit mede te delen aan de ganse Belgische bevolking met rechtzetting van deze desinformatie en u openbaar te excuseren voor uw discriminerende uitspraken.

Uit de huidige wetenschappelijke informatie blijkt dat er weinig of geen voordeel verbonden is aan het verder promoten van deze “vaccinatiecampagne” met experimentele genetische therapie, zeker niet bij onze kinderen, en dat er integendeel aanzienlijke korte termijn risico’s zijn, terwijl de risico’s op lange termijn nog niet gekend zijn, maar wel zeer waarschijnlijk.

Rixensart, 21.09.2021

Mter Philippe VANLANGENDONCK,
Advocaat

In naam van

Dr. Eric Beeth

Dr. Gaëtane Beeckaert

Dr. Hilde De Smet

Dr. Alain Rucquoy

als woordvoerders van de artsen en zorgverleners van Hippocrates Belgium vzw www.hippocrates-belgium.be

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief