Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Actie tegen mondkapjesplicht op school

Start campagne bij Farel College in Amersfoort

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 22 september 2020 – Naar schatting een op de vijf Nederlandse scholen startte het leerjaar met een mondkapjesverplichting. Viruswaarheid begint een actie tegen deze maatregel. Vandaag vond een eerste gesprek plaats met de directie van het Farel College in Amersfoort. Komende week ontvangen alle scholen een informatiebrief met het verzoek de maatregel te beëindigen. “Kinderen en jongeren moeten zich op school veilig en geborgen kunnen voelen. Zij hebben genoeg geleden onder de coronamaatregelen”, vindt Jeroen Pols.

De Amersfoortse school verweerde zich met een verwijzing naar de richtlijnen van het ministerie. In de informatiebrief van het ministerie van 28 augustus is echter te lezen dat “een mondkapjesplicht volgens de huidige medische inzichten niet nodig is op school”. De regels laten wel ruimte voor aanvullende maatregelen indien de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit onderbouwd worden. Volgens Pols nemen scholen dit soort besluiten uit onwetendheid.

Druk ouders en leerkrachten
De directie kon de beslissing niet nader onderbouwen. Wel gaf men aan dat er druk uitgeoefend zou zijn door ouders en leerkrachten. Jeroen Pols, die het gesprek bijwoonde, antwoordde dat het toegeven aan deze druk geen optie is. “Vaak is hier sprake van een irrationele angst voor het virus. Deze kan door voorlichting weggenomen worden”.

Geen aandeel kinderen verspreiding virus
Er zijn geen valide argumenten om een mondkapjesplicht op scholen in te voeren. Uit een onlangs door prof. Kiess van de Universiteit Leipzig gepubliceerde studie bleek dat kinderen en jongeren nagenoeg geen bijdrage leveren aan het verspreiden van het virus. Mark Woolhouse, epidemioloog van de Edinburgh University en lid van SAGE, het Britse RIVM, verklaarde zelfs dat “er geen enkel aantoonbaar geval bestaat waarbij het virus overgedragen werd tussen een leerling en een leraar”.

Dragen mondkapjes zinloos
Ook bestaat er een brede wetenschappelijke consensus dat mondkapjes niet bijdragen aan de beperking van virusverspreiding. Uitsluitend in laboratoriumomstandigheden is een licht gunstig effect aangetoond bij dragers van het virus. Zelfs bij chirurgische mondmaskers is nauwelijks een positief effect vast te stellen.

Gezondheidsschade
Onschuldig zijn de mondkapjes allerminst. Door een stijging van de koolstofdioxidespiegel in het bloed kan de hersenactiviteit beperkt worden. Dit kan onder meer leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen, moeheid, verwardheid, huidirritatie maar ook paniek en bewustzijnsverlies. Daarnaast toonde een Duits onderzoek ernstige psychosociale gevolgen aan als gevolg van een mondkapjesverplichting.

Vervolgacties
Viruswaarheid zal alle scholen benaderen die op dit moment mondkapjes verplicht stellen. “Het doel is om de scholen te informeren en eventueel het gesprek aan te gaan. Scholen moeten beseffen dat zij de kinderen beschadigen met deze maatregel. Indien dit niet tot resultaat leidt, zullen andere acties volgen. Hierbij kan gedacht worden aan demonstraties maar ook rechtszaken. Kinderen moeten zich gewoon weer bezighouden met school en hun sociale leven en niet met allerlei absurde maatregelen. Zij hebben genoeg geleden onder de maatregelen.”, aldus Pols.

Verdere informatie, waaronder de informatiebrief, is hieronder te downloaden

Meer lezen:

Mondkapjes op het Farel

Informatiebrief mondkapjes

Servicedocument_voor_funderend_onderwijs_COVID-19_01092020

Studie-Prof.-Kiess

Protocol_Volledig_openen_VO aangepast september

www.thetimes.co.uk/article/no-known-case-of-teacher-catching-coronavirus-from-pupils-says-scientist-3zk5g2x6z

FRI_Scuola-e-Sars-Cov-2_studi_finale_DE

 

Volledige persconferentie (Niet ondertiteld):

www.welt.de/wissenschaft/article212765365/Coronavirus-Studie-zeigt-geringe-Ansteckungsgefahr-an-Schulen-in-Sachsen.html

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief