Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL …..

Door Carina Knapen, advocate in België

 

Mijnheer de Federaal Procureur Fréderic Van Leeuw

 

Een paar dagen geleden verraste u gans het land evenals de internationale gemeenschap met de stelling dat Jürgen zichzelf ” meer dan waarschijnlijk ” kort na zijn verdwijning van het leven heeft beroofd nu uit de stappenteller op zijn smartphone gebleken is dat hij op 18.05.2021 nog amper 800 stappen heeft gezet en daarna… niets meer. Dit is informatie waarover u ongetwijfeld al kort na de vondst van Jürgen beschikte. Zijn GSM zal zowat het eerste geweest zijn dat na zijn vondst is onderzocht, toch ? Waarom hebt u 3 maanden gewacht om met dit wereldnieuws naar buiten te treden ?

Deze plotse wending in uw verklaringen is hoogst merkwaardig. Immers, op 21.06.2021 hebt u verklaard, dat uit de gerechtelijke autopsie van Jürgen Conings niet kon opgemaakt worden wanneer hij precies overleden is, ook het madenonderzoek hieromtrent geen uitsluitsel kon bieden en de man naar schatting 1 week tot 4 weken dood was. Dit was op zichzelf een zeer vreemde verklaring nu uit de staat van ontbinding al duidelijk kon uitgemaakt worden, dat de persoon veel langer dan één week dood was en een forensisch onderzoek gewoonlijk wel perfect toelaat om zowel de doodsoorzaak als het tijdstip van overlijden accuraat bepalen.

Het beeldmateriaal van het stoffelijk overschot wekt minstens de indruk dat het gebruikelijk putrefactie proces niet heeft plaats gevonden. De blootgestelde huid was volledig uitgedroogd en uniform zwart, gitzwart, zoals bij een verkoold lijk (los van alle andere merkwaardige vaststellingen die de studie van de beelden door buitenlandse pathologen heeft opgeleverd).

Dit is iets dat u had kunnen en moeten weten. Er bestaan wereldwijd genoeg beelden van lijken die een dag, een paar dagen of een paar weken in verschillende omgevingen en afwisselende temperaturen evenals klimaatschommelingen in de open natuur hebben liggen ontbinden.

Er is de familie het recht op een tweede autopsie ontzegd terwijl dit recht uitdrukkelijk ingeschreven staat in art. 44 van de Wet Franchimont en zij het gemotiveerd verzoekschrift in die zin niet alleen aan de rechtbank, maar ook aan uw Parket hebben overgemaakt. ‘” Het was niet nodig want er was al een autopsie geweest en gelet op de staat van ontbinding van het lijk ook niet nuttig “. De familie heeft het lijk niet meer mogen zien.

De vraag naar het waarom van deze weigering is thans beantwoord.

 

In het militair dossier van Jurgen staat als datum van overlijden : 20 mei 2021… Een getuige heeft deze datum reeds enkele dagen na de vondst van Jurgen ( 20 juni 2021) in zijn militair dossier gezien en zich daar zowel toen als alle weken nadien veel knagende vragen bij gesteld.

De datum werd reeds voordien geregistreerd…

 

 

Waarom werd de datum van 20 mei 2021 weerhouden ? Wat is er op 20 mei gebeurd ? Of ….. mogelijks al op 18 mei gezien Jurgen nadien – volgens uw thesis – geen stap meer heeft verzet terwijl zijn GSM nog aan stond en wellicht nog gebruikt is geworden. Dat hebt u als hoofd van het onderzoek toch zeker ook wel laten onderzoeken, niet?

U weet dus ook al lang dat “iemand ” op 30-31 mei nog is ingelogd op zijn smartphone en in zijn Telegram profiel een nieuwe profielfoto heeft geplaatst met de pet die hij kort voor zijn verdwijning in Rome had gekocht ? Was dit niet de moeite van het vermelden waard? Net zo min als enig onderzoek op 4 meter van de formele vindplaats van Jürgen waar een diepe put in de grond was/is met een duidelijke lijkgeur en welke locatie niet door uw Parket maar door de familie en hun vrienden gevonden is?

Waar staat u nu met uw verklaringen Mijnheer Van Leeuw? Vindt u het toelaatbaar dat een Federaal Procureur zo nonchalant omspringt met het onderzoek van de grootste ” terreur” zaak van deze eeuw waarvoor uw ambt ongeveer 1 miljoen over de balk heeft gesmeten? Is het geoorloofd dat een Federaal Procureur de waarheid geweld aan doet en het volk bewust misleidt?

Wat klopt er nog van het hele narratief als zelfs geen waarheidsgetrouwe verklaring wordt afgelegd over zo iets simpel als de datum van overlijden van Jürgen en thans uit uw eigen verklaringen blijkt, dat hij onmogelijk her en der allerlei spullen kan hebben gedeponeerd ( rugzak met proviand voor een paar weken, een grote hoeveelheid munitie en geneesmiddelen, een tweede rugzak en wapens, een T-shirt en handdoek op een hek ettelijke kilometers van zijn vindplaats, een slaapzak, frigobox en grondzeilen in een verdoken bivakplaats enz.. ) gezien hij kort sinds zijn verdwijning nog 800 stappen heeft gezet ?

Hoe weten wij met zekerheid dat de man wel degelijk zelfmoord heeft gepleegd en voor zijn verdwijning zelf de beweerde dreigbrieven heeft getypt en verstuurd ? Van welke computer, laptop of smartphone ? Wanneer ? Waarom is hierover (ook) nooit enige duiding verschaft?

Er is – bij al uw persmededelingen – één belangrijke factor die u over het hoofd hebt gezien Mijnheer Van Leeuw: mensen spreken. Wanneer de leugen zo grotesk is verbreken ook degenen die een zwijgplicht hebben de regel wegens gewetensproblemen. Zowel zij die toegang hebben tot militaire dossiers als zij die aanwezig waren bij de autopsie als degenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn ( geweest) bij de zaak. ADIV, Minister Dedonder en u mogen dan al het mogelijke in het werk stellen om de waarheid geweld aan te doen, maar…  deze keer blijft het deksel niet op de pot.

Ik laat de eer aan uzelf om ontslag te nemen.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief