Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Behandeling “spoedwet” versneld

Eerste week september plenair debat Tweede Kamer

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 8 augustus 2020 – De Kamerleden Groothuizen (D66), Veldman (VVD), Van Dam (CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie) verzochten afgelopen donderdag om de behandeling van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 – onder het publiek bekend als “spoedwet” – versneld te behandelen. Het voorstel is met steun van GroenLinks en SGP aangenomen. De Tweede Kamer behandelt de wet in de eerste week van september.

De Kamerleden willen voorkomen dat de minister noodgedwongen terugvalt op de noodverordeningen als het virus opleeft. Met dit voorstel wordt het wetsvoorstel ruim drie weken eerder behandeld dan aanvankelijk gepland.

Stijging “besmettingen”

De oproep volgt nadat het aantal positieve testen volgens het RIVM de laatste weken flink stijgt. Er zijn op dit moment echter nauwelijks ziekenhuisopnames of sterfgevallen. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of er daadwerkelijk een opleving plaatsvindt. Het RIVM verdubbelde het aantal testen de afgelopen maand tot ongeveer 14 duizend per dag. Het percentage positieve testresultaten blijft echter redelijk stabiel en valt binnen de foutmarge die de PCR-test heeft.

Vergaande inperkingen grondrechten

De wet regelt vergaande bevoegdheden voor de minister van VWS. Niet alleen wordt de anderhalve meter-maatregel in de wet vastgelegd. Ook krijgt hij de bevoegdheid om zonder instemming van het parlement hele bedrijfssectoren, scholen, verpleeghuizen, gebouwen, openbare plaatsen, gebieden en inrichtingen naar eigen inzicht te sluiten of beroepsverboden uit te vaardigen. De minister mag ook demonstraties, vergaderingen en manifestaties verbieden.

Vangnetbepaling

De wet bevat een vangnetbepaling waarmee de minister ook andere nog niet genoemde maatregelen kan doorvoeren. Dit biedt de mogelijkheid om aan heel Nederland een mondkapjesverplichting op te leggen. Niet is uit te sluiten dat de minister deze bevoegdheid ook gebruikt om bijvoorbeeld verplichte vaccinatie en gedwongen quarantaine van hele appartementsgebouwen mogelijk te maken.

Straffen

De straffen zijn in het wetsvoorstel flink verhoogd naar minimaal 444 tot duizenden euro’s en enkele maanden vrijheidsstraf. Kinderen ontvangen een lagere boete van 104 euro of worden naar Bureau Halt gestuurd als zij bijvoorbeeld geen anderhalve meter afstand tot hun vriendjes of vriendinnetjes houden.

Ontmanteling rechtsstaat

De geldigheidsduur van de wet is in beginsel zes maanden. De minister kan zonder instemming van het parlement de geldigheid telkens met twee maanden verlengen. De regeling is omstreden omdat sinds de Tweede Wereldoorlog grondrechten niet meer in deze omvang opzij geschoven werden. Veel deskundigen beschouwen deze wet als een ontmanteling van de rechtsstaat.

 Meer lezen:

d._7_augustus_2020_voorstel_vervroegde_inbrengdatum_verslag_Tijdelijke_wet_maatregelen_covid-19[10880]

Meld je aan voor de nieuwsbrief