Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Bestuursrechtbank Wenen: coronabeleid ongegrond, PCR-test ongeschikt

Als deze uitspraak van de rechtbank geen verstrekkende gevolgen heeft, zijn de rechtsstaat en democratie in Oostenrijk dood: het hele coronabeleid van de regering is objectief weerlegd.

Bron: https://report24.news/verwaltungsgericht-wien-anschobers-corona-politik-ohne-basis-pcr-test-ungeeignet/
31 maart 2021

Op 24 maart heeft de bestuursrechtbank van Wenen uitspraak gedaan over een klacht van de FPÖ tegen wat zij beschouwde als het ernstig onrechtmatig verbieden van een geregistreerde manifestatie. In zijn uitspraak heeft de rechtbank het Coronabeleid van de Türkis-Grün [de benaming van de coalitie van Kurz z’n conservatieven met de groenen, red] verscheurd. Onder verwijzing naar internationaal erkende deskundigen, studies en de Wereldgezondheidsorganisatie oordeelde de rechtbank dat de ziektedefinities van Anschober onjuist waren en dat een PCR-test voor de diagnostiek van Covid-19 ongeschikt was.

Een vonnis waar heel Oostenrijk, en misschien wel de hele wereld, al meer dan een jaar op wacht. Eindelijk heeft een rechter zich gebogen over de wankele grondslagen waarop het Coronabeleid rust, dat beweert dat er sprake is van een gevaarlijke wereldwijde pandemie. Onlangs nog ontdekte de bekende professor John Ioannidis dat het sterftecijfer als gevolg van SARS-CoV-19-infectie slechts 0,15 procent bedraagt – precies evenveel als dat van de jaarlijkse griep. Tijdens de vermeende pandemie schijnen ongeveer evenveel mensen Covid-19 te hebben opgelopen als anders de griep zouden hebben gekregen – terwijl er wereldwijd naar verluidt geen of nauwelijks griepgevallen zijn. Dit zet meer en meer mensen aan het denken.

Ziektedefinitie helemaal fout

De bestuursrechtbank van Wenen heeft de grondslag van het hysteriebeleid van de Oostenrijkse regering onder de loep genomen en vastgesteld dat alleen al de definitie van ziekte door minister van Volksgezondheid Anschober volkomen onjuist en ongegrond is.

“Uitgaande van de definities van de minister van Volksgezondheid, “Gevalomschrijving Covid-19” van 23 december 2020, is een “bevestigd geval” 1) elke persoon bij wie SARS-CoV-2-specifiek nucleïnezuur is aangetoond (PCR-test), ongeacht de klinische manifestatie of 2) elke persoon bij wie SARS-CoV-specifiek antigeen is aangetoond en die aan de klinische criteria voldoet of 3) elke persoon bij wie SARS-CoV-specifiek antigeen is aangetoond en die aan de epidemiologische criteria voldoet. Geen van de drie door de Minister van Volksgezondheid gedefinieerde “bevestigde gevallen” voldoet dus aan de eisen van de WHO-term “zieke/geïnfecteerde persoon”. Het enige vertrouwen op de PCR-test (bevestigd geval 1) wordt door de WHO verworpen (…)”

(Motivering van arrest VGW-103/048/3227/2021-2, bestuursrechtbank van Wenen, 24 maart 2021)

Als we in een democratie leefden, dan zou deze uitspraak alles veranderen. Alle maatregelen zouden onmiddellijk moeten worden ingetrokken, de hele federale regering zou moeten aftreden en zou juridisch moeten worden vervolgd voor de zinloze vernietiging van talloze middelen van bestaan.

En hier een net zo memorabel citaat, dat laat zien in welke dimensies de politiek, maar ook de gekochte media, het publiek het afgelopen jaar hebben misleid:

“Daarin gebruikt de dienst voor volksgezondheid van de stad Wenen de woorden “aantal gevallen”, “testresultaten”, “gevalgebeurtenissen” en “aantal besmettingen”. Deze verwarring van termen doet geen recht aan een wetenschappelijke beoordeling van de epidemische situatie. (…) Voor de WHO is de beslissende factor het aantal infecties/ziekten en niet het aantal positief geteste mensen of andere “gevalsaantallen”.

(Motivering van arrest VGW-103/048/3227/2021-2, bestuursrechtbank van Wenen, 24 maart 2021)

Als basis voor het medische gedeelte van de redenering baseerde de rechtbank zich op het volgende:

WHO Information Notice for IVD Users 2020/05, Nucleic acid testinq (NAT) technoloqies that use polymerase chain reaction (PCR) for detection of SARS-CoV-2, 20 januari 2021

Studie uit het jaar 2020 (Bullard, J., Dust, K., Funk, D., Strong, J. E., Alexander, D., Garnett, L., & Poliquin, G. (2020). Predicting infectious severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 from diagnostic samples. Clinical Infectious Diseases, 7j(10), 2663-2666.)

2020-studie (Bullard, J., Dust, K., Funk, D., Strong, J. E., Alexander, D., Garnett, L., & Poliquin, G. (2020). Voorspelling van infectieus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 uit diagnostische monsters. Clinical Infectious Diseases, 7j(10), 2663-2666.)

Dr. Cary Mullis (uitvinder van de PCR-test): “… dat een PCR-test niet diagnostisch is en dus op zichzelf niets onthult over de ziekte of infectie van een persoon.”

De rechtbank merkt op dat alleen een arts het recht heeft om te bepalen of iemand ziek of gezond is (2 Abs. 2 Z 1 und 2 Ärztegesetz1998, BGBI. I. Nr. 169/1998 idF BGBI. I Nr. 31/2021).

Ook de extreme foutgevoeligheid van antigeentests wordt vermeld en er wordt kritiek geuit op het feit dat de Coronacommissie zich voor de huidige analyses uitsluitend op dergelijke antigeentests zou baseren. Dit kleine stukje informatie alleen al is een politieke bom.

“Indien de Corona-commissie gebruik maakt van de gevalsdefinitie van de minister van Volksgezondheid, en niet van die van de WHO, dan is elke vaststelling van de aantallen van ,,zieken” en/of “geïnfecteerden” onjuist.”

(Motivering van arrest VGW-103/048/3227/2021-2, bestuursrechtbank van Wenen, 24 maart 2021)

Tegen de uitspraak kan nog beroep worden aangetekend bij het Grondwettelijk Hof of een buitengewoon beroep bij het Hof van de bestuursrechtbank.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief