Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Censuur viert hoogtij

Het weigeren om aanplakbiljetten op eigen terrein met de teksten  “Impfen macht frei” en Whites only – slegs blankes – nur für Weisse te verwijderen, leidt in Bremerhaven tot gerechtelijke vooronderzoeken.

Opmerkelijk in de gerechtelijke besluiten is de zin: “Door democratisch gelegitimeerde maatregelen feitelijk gelijk te stellen met de onmenselijke daden van het nationaal-socialisme, bagatelliseerde hij onder het bewind van het nationaal-socialisme gepleegde daden op een bijzonder verachtelijke wijze.”

De rechtbank verklaart verder:

“Het vooraf horen van de beschuldigde wordt achterwege gelaten, omdat dit het doel van het onderzoek in gevaar zou brengen.”

 

Amtsgericht Bremen [rechtbank van eerste aanleg in Bremen]

 

Besluit

13-01-2022

91b Gs 41/22 (220 Js 75569/21)

 

 In het gerechtelijk vooronderzoek tegen

xxxxxxxx, geboren op xxxxxxx te xxxxxxx,

woonachtig te 27568 Bremerhaven, xxxxxxx

ongehuwd, nationaliteit: Nederlandse,

vanwege ophitsing van het volk 

wordt huiszoeking gelast in de bedrijfsruimten van xxxxxxx aan de xxxxxxx, 27568 Bremerhaven, alsmede in de goederen die haar toebehoren,

omdat op grond van feiten moet worden aangenomen dat de huiszoeking tot de ontdekking van bewijsmateriaal,

namelijk van het aanplakbiljet met het opschrift “Impfen macht frei“, alsmede van het aanplakbiljet met het opschrift „Whites only – Slegs Blankes – nur für Weisse“ zal leiden; artikel 103, artikel 105 Strafprozessordnung (StPO) [Duitse Wetboek van Strafvordering].

De inbeslagneming van bovengenoemde aanplakbiljetten wordt gelast (artikel 94, artikel 98 StPO).

 

Gronden

Volgens het onderzoek tot nu toe, wordt beschuldigde ervan verdacht dat hij te Bremerhaven op een niet nader te bepalen tijdstip in een juridisch niet verjaarde periode onmiddellijk voorafgaand aan 01-12-2021 door twee onafhankelijke strafbare feiten:

1. een handeling als omschreven in artikel 6, lid 1, van het Wetboek van Volkerenstrafrecht, gepleegd onder het bewind van het nationaal-socialisme, in het openbaar of in een vergadering heeft gebagatelliseerd, en wel op een wijze die de openbare orde kan verstoren

en dat hij

2. op een wijze die geschikt is om de openbare rust en orde te verstoren, de menselijke waardigheid van anderen heeft aangetast door delen van de bevolking vanwege diens toebehoren tot een deel van de bevolking kwaadwillig in diskrediet te brengen.

 

Aan beschuldigde wordt het volgende ten laste gelegd:

1. Op een niet nader te bepalen tijdstip in een juridisch niet verjaarde periode onmiddellijk voorafgaand aan 01-12-2021 heeft verdachte twee aanplakbiljetten met het opschrift “Impfen macht frei” aangebracht in de aan hem toebehorende bedrijfsruimten resp. in de aan hem toebehorende woning aan de xxxxxxxxx, in de zogenoemde Kober-vensters, waarbij dit voor een groot aantal toevallig passerende personen waarneembaar was. Door democratisch gelegitimeerde maatregelen feitelijk gelijk te stellen met de onmenselijke daden van het nationaal-socialisme, bagatelliseerde hij de onder het bewind van het nationaal-socialisme gepleegde daden op een bijzonder verachtelijke wijze.

2. Op een niet nader te bepalen tijdstip in een juridisch niet verjaarde periode onmiddellijk voorafgaand aan 01-12-2021 heeft verdachte een aanplakbiljet met het opschrift “WHITES ONLY – SLEGS BLANKES – NUR FÜR WEISSE” aangebracht in de aan hem toebehorende bedrijfsruimten aan de xxxxxxxxxxxxx, in de zogenoemde Kober-vensters, waarmee hij in bijzonder grievende vorm uiting heeft gegeven aan discriminatie en ontzegging van het verblijfsrecht van People of Colour. Dit aanplakbiljet was ook zichtbaar voor een groot aantal voorbijgangers.

 

Misdrijf, strafbaar gesteld in artikel 130, eerste lid, nr. 2 en derde lid, en in artikel 53 van het Duitse Wetboek van Strafrecht.

Het aanvankelijke vermoeden van het misdrijf in kwestie is gebaseerd op de tot dusver door de plaatselijke politie van Bremerhaven verrichte onderzoeken en de foto’s in het dossier.

Aangezien beschuldigde niet heeft voldaan aan de eis om de aanplakbiljetten eraf te halen en te overhandigen met de woorden “Ik zal het niet doen! Ik haal de posters niet weg”, is huiszoeking en inbeslagname noodzakelijk en tegen de achtergrond van de voortdurende effectieve openbare aanzetting tot ophitsing van het volk in zijn geheel ook proportioneel.

Het vooraf horen van de beschuldigde wordt achterwege gelaten, omdat dit het doel van het onderzoek in gevaar zou brengen. Artikel 33, lid 4, zin 1, van het Duitse Wetboek van Strafvordering.

 

Reinhard

Rechter bij de rechtbank van eerste aanleg

 

Amtsgericht Bremen [rechtbank van eerste aanleg in Bremen]

 

Besluit

13-01-2022

91b Gs 40/22 (220 Js 75569/21)

 

In het gerechtelijk vooronderzoek tegen

xxxxxxxxxx, geboren op xxxxxxxx te Utrecht,

woonachtig te 27568 Bremerhaven, xxxxxxx

ongehuwd, nationaliteit: Nederlandse,

vanwege ophitsing van het volk

wordt huiszoeking gelast in de woning met alle bijvertrekken, in eventueel aanwezige bedrijfsruimten en in het overige omheinde grondbezit van de beschuldigde aan de xxxxxxxx, 27568 Bremerhaven, alsmede van zijn persoon en in de goederen die hem toebehoren (met inbegrip van motorrijtuigen),

omdat op grond van feiten moet worden aangenomen dat de huiszoeking tot de ontdekking van bewijsmateriaal,

namelijk van het aanplakbiljet met het opschrift “Impfen macht frei“, zal leiden; artikel 102, artikel 105 Strafprozessordnung (StPO) [Duitse Wetboek van Strafvordering].

De inbeslagneming van bovengenoemd aanplakbiljet wordt gelast (artikel 94, artikel 98 StPO).

 

Gronden

Volgens het onderzoek tot nu toe, wordt beschuldigde ervan verdacht dat hij te Bremerhaven op een niet nader te bepalen tijdstip in een juridisch niet verjaarde periode onmiddellijk voorafgaand aan 01-12-2021 door twee onafhankelijke strafbare feiten:

1. een handeling als omschreven in artikel 6, lid 1, van het Wetboek van Volkerenstrafrecht, gepleegd onder het bewind van het nationaal-socialisme, in het openbaar of in een vergadering heeft gebagatelliseerd, en wel op een wijze die de openbare orde kan verstoren

en dat hij

2. op een wijze die geschikt is om de openbare rust en orde te verstoren, de menselijke waardigheid van anderen heeft aangetast door delen van de bevolking vanwege diens toebehoren tot een deel van de bevolking kwaadwillig in diskrediet te brengen.

 

Aan beschuldigde wordt het volgende ten laste gelegd:

1. Op een niet nader te bepalen tijdstip in een juridisch niet verjaarde periode onmiddellijk voorafgaand aan 01-12-2021 heeft verdachte twee aanplakbiljetten met het opschrift “Impfen macht frei” aangebracht in de aan hem toebehorende bedrijfsruimten resp. woning aan de xxxxxxxxxx in de zogenoemde Kober-vensters, waarbij dit voor een groot aantal toevallig passerende personen waarneembaar was. Door democratisch gelegitimeerde maatregelen feitelijk gelijk te stellen met de onmenselijke daden van het nationaal-socialisme, bagatelliseerde hij de onder het bewind van het nationaal-socialisme gepleegde daden op een bijzonder verachtelijke wijze.

2. Op een niet nader te bepalen tijdstip in een juridisch niet verjaarde periode onmiddellijk voorafgaand aan 01-12-2021 heeft verdachte een aanplakbiljet met het opschrift “WHITES ONLY – SLEGS BLANKES – NUR FÜR WEISSE” aangebracht in de zogenoemde Kober-vensters, in de aan hem toebehorende bedrijfsruimten aan de xxxxxxxxxx, waarmee hij in bijzonder grievende vorm uiting heeft gegeven aan discriminatie en ontzegging van het verblijfsrecht van People of Colour. Dit aanplakbiljet was ook zichtbaar voor een groot aantal voorbijgangers.

 

Misdrijf, strafbaar gesteld in artikel 130, eerste lid, nr. 2 en derde lid, en in artikel 53 van het Duitse Wetboek van Strafrecht.

Het aanvankelijke vermoeden van het misdrijf in kwestie is gebaseerd op de tot dusver door de plaatselijke politie van Bremerhaven verrichte onderzoeken en de foto’s in het dossier.

Aangezien beschuldigde niet heeft voldaan aan de eis om de aanplakbiljetten eraf te halen en te overhandigen met de woorden “Ik zal het niet doen! Ik haal de posters niet weg”, is huiszoeking en inbeslagname noodzakelijk en tegen de achtergrond van de voortdurende effectieve openbare aanzetting tot ophitsing van het volk in z’n geheel ook proportioneel.

De beschuldigde is directeur van xxxxxxxxxxxxx welke de Kober-vensters in de xxxxxxxxxxx exploiteert. Ook in de ruimten hiervan hingen ophitsende aanplakbiljetten.

Het vooraf horen van de beschuldigde wordt achterwege gelaten, omdat dit het doel van het onderzoek in gevaar zou brengen. Artikel 33, lid 4, zin 1, van het Duitse Wetboek van Strafvordering.

 

Reinhard

Rechter bij de rechtbank van eerste aanleg

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief