Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De filantrantopie van Soros in kaart

Onderstaand artikel is de samenvatting van het document getiteld Mapping Soros’s “Philanthropy” at Home and Abroad, een rapport van Capital Research Think Tank. De link naar het volledige, originele document alsmede een machinevertaling in het Nederlands vindt u onderaan dit artikel.

 

Samenvatting

Miljardair financier en filantroop George Soros, de man die de Bank of England liet springen heeft een filosofie over hoe de samenleving zou moeten werken aangepast aan de theorie van de “open samenleving” van filosoof Karl Popper. Dienovereenkomstig richtte hij tientallen stichtingen op om de wereld in die richting te duwen, geleid door zijn vlaggenschip de Open Society Foundations (OSF). Hij is open over zijn doelstellingen. Al In 2017 had Soros meer dan 32 miljard dollar gedoneerd aan zijn stichtingen om zijn “open samenleving”-visie te realiseren en zijn stichtingen geven jaarlijks bijna 1 miljard dollar weg om van de “open samenleving” een wereldwijde realiteit te maken.

Het Open Society netwerk van stichtingen en non-profitorganisaties is fysiek aanwezig in tientallen landen over de hele wereld en steunt grotendeels linkse doelen. Het netwerk heeft het ongenoegen gewekt van verschillende regeringen, waaronder die van de Russische Federatie – wat misschien meer een verdienste is dan een zwart teken – en Hongarije, Soros’ geboorteland.

Miljarden dollars die door zo’n wirwar van organisaties stromen, hebben onvermijdelijk geleid tot wijdverspreide speculaties, meer dan een paar complottheorieën en soms regelrechte angst. Het ironische gebrek aan transparantie van het Open Society netwerk voedt de speculaties en zorgen alleen maar.

Het ontrafelen van dit “raadsel, verpakt in een mysterie, in een raadsel” zou het werk zijn van een mensenleven, zo niet van vele levens. Geld en invloed stromen via het netwerk naar zijn bondgenoten in landen over de hele wereld, maar de exacte bedragen, bestemmingen en doelen blijven grotendeels verborgen.

Onderzoekers van het Capital Research Center hebben aan verschillende draden van dit mysterie getrokken, waaronder de massale financiering van district-procureurskandidaten in lokale Amerikaanse verkiezingen, inmenging in Europese parlementsverkiezingen en steun aan massa’s migranten die de zuidgrens van de VS proberen over te steken.

Lokale verkiezingen

Sinds 2015 heeft Soros meer dan 17 miljoen dollar uitgegeven aan openbare aanklagers en andere lokale verkiezingen in swing states als Pennsylvania, Virginia en Arizona en in grote, overwegend linkse staten als Californië en New York. Deze enorme bijdragen maken het moeilijk voor de andere kandidaten om te concurreren. Verkiezingen voor officieren van justitie zijn meestal kleinschalig en de campagnes hoeven meestal geen miljoenen in te zamelen om lokale advertenties te plaatsen en kiezers te mobiliseren. Wanneer de enorme middelen van Soros verschijnen, worden de kiezers overspoeld met propaganda, en de niet-liberale tegenkandidaten zijn vaak het slachtoffer van een oneerlijke karaktermoord, zoals het kwaadspreken over hen als racisten en blanke supremacisten.

Zijn doel is blijkbaar het beëindigen van “massale opsluiting” in Amerikaanse gevangenissen. Wat begon als een bijdrage aan de American Civil Liberties Union is uitgegroeid tot een bredere, meer fijnmazige poging om het Amerikaanse rechtssysteem vanaf de grond te veranderen door gelijkgestemde lokale aanklagers te kiezen.

Verkiezingsfraude in Europa

Uitgelekte interne documenten van OSF, met hoofdkantoor in New York City, tonen duidelijke intenties van de top om opzettelijk verkiezingsuitslagen in andere landen te veranderen, met name bij de verkiezingen van 2014 voor het Europees Parlement en enkele nationale parlementen in Europa.

Begin jaren 2010 maakte OSF zich steeds meer zorgen over de Europese Unie en de trends in Europa die een steeds vijandiger klimaat voor OSF creëerden. Om deze trends tegen te gaan en zelfs te keren, nam OSF “een strategie op twee niveaus aan om het aantal tegenstanders van de open samenleving die verkozen worden te verminderen.” Open Society Initiative for Europe (OSIFE) verdeelde 5,7 miljoen dollar onder organisaties om “de stemmen te winnen” in sympathiserende kiesdistricten. Het Open Society European Policy Institute (OSEPI) werd aangesteld om “pan-Europese partijen erbij te betrekken om hun manifesten en campagnetactieken te beïnvloeden”. Deze inspanningen om bepaalde verkiezingsresultaten te behalen lijken echter in strijd met de Amerikaanse belastingwetgeving voor non-profitorganisaties.

Migratie bewapenen

Uit een uitgelekt intern OSF-document blijkt dat het International Migration Initiative van OSF in de periode 2014-2016 40 subsidies voor in totaal meer dan 8 miljoen dollar heeft verstrekt aan 22 organisaties. Bijna de helft (3,7 miljoen dollar) ging naar organisaties die werken aan migranten- en vluchtelingenvraagstukken in de “corridor Azië/Midden-Oosten” en de “corridor Midden-Amerika/Mexico”.

In Noord-Amerika proberen Soros en zijn stichtingen blijkbaar de Amerikaanse nationale grenzen uit te wissen door vluchtelingencrises aan de Amerikaanse zuidgrens mogelijk te maken – net zoals de Europese vluchtelingencrisis (2015-2017) de Europese Unie massaal onder druk zette. OSF investeerde van 2015 tot en met 2018 136 miljoen dollar om samenlevingen, politiek en economie in Latijns-Amerika te beïnvloeden, samen met tientallen miljoenen dollars voor Amerikaanse groepen die illegale immigratie ondersteunen. De migrantenkaravanen verzamelden zich in deze context, en in tegenstelling tot wat de media vertellen, ontstonden de migraties niet spontaan.

Wat we niet weten

Er moet nog veel meer over het Open Society netwerk aan het licht komen, over hoe Soros zijn miljarden gebruikt om gebeurtenissen te beïnvloeden op deze en andere gebieden die van belang zijn voor de burgers van de Verenigde Staten en vele andere landen.

Link naar het Engelstalige document.
Link naar de Nederlandse (machine)vertaling.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief