Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De Wet publieke gezondheid als machtsmiddel

Door Caroline Vonhoff op twitter

 

De WPG (Wet publieke gezondheid) is de wet waarin de International Health Regulations (IHR) in Nederlandse wetgeving is omgezet. Dat moet als een regeling geen werking heeft zonder dat die is zo is geïmplementeerd. Je kan er reeds daarom niet van alles ‘bij verzinnen’ of aanplakken.

Wat Rutte4 nu wil, is met behulp van die WPG een regime vestigen dat zich van de grondwet en uw rechten die daarin bevestigd zijn, niets hoeft aan te trekken. Zonder daar zelfs maar de formeel vereiste procedures te doorlopen. In strijd met eigen wet en de wetgeschiedenis (die er deel van is). Men zou alleen maar de eigen kamerstukken hoeven lezen om dat te weten. De ministers Borst (Infectieziektewet) en later Klink (WPG het betreft technische aanpassing en geen andere relatie met grondwet) waren hierover duidelijk. 

 

Inbreuk op grondrechten

Buiten twijfel is dat de uitbreiding van de WPG een inbreuk maakt op de grondwettelijk bevestigde rechten van de Nederlanders. Daar is het ook om te doen, om die ingreep.

Buiten twijfel is ook dat dit zelfs alleen formeel, al niet mogelijk is zonder de daarvoor vereiste wetgevingsprocedures te doorlopen. Dat betekent in dit geval: de wet dient met 2 maal 2 keer met een gekwalificeerde meerderheid te worden aangenomen in beide Kamers.

En dat is dan alleen nog maar de formele horde die dan is genomen.

Van belang is ook: mag de wetgever überhaupt dergelijke de mensenrechten en vrijheid aantastende regels wel maken?

Met de (anders dan de IHR wél directe werking hebbende) mensenrechten-bevestigende verdragen in de hand, is de conclusie: nee. Zie: https://verenoflood.nu/mensenrechten/

Waarmee we te maken hebben, en de hele situatie rond het coronavirus heeft dat (in ieder geval voor mij dan, anderen zagen het wellicht al eerder) aan het licht gebracht, te maken met een overheid die haar plaats vergeten is.

Een overheid vol Zonnekoningen voor wie usurpatie [machtsmisbruik], red.] normaal is, en l’état c’est moi [de staat, dat ben ik, red.] het (nog net niet) uitgesproken parool.

En wij, de gepiepelden, er zijn om naar hun pijpen te dansen, de spijkers uit hun gereedschapskist die op hun kop moeten worden geslagen.

 

Leugens

Een onder het mom van ‘het is goed voor u hoor’ dat wij uw vrijheid en rechten afnemen, ook al weten we dat we u onzin en leugens verkopen om dat te doen.

Want het is onzin, en het zijn leugens. Want denk je erover na, dan weet je dat best: dat er iets niet klopt als werkelijk levensgevaarlijke (ebola, pokken etc.) ziekten met het beschikbare instrumentarium uit de WPG kunnen worden bestreden, en een aan de griep (v.w.b. de gevolgen) gelijkwaardige ziekte als corona opeens niet.

Hier stuiten we op een ander geheimpje: dat de machtsgreep die de afgelopen 3 jaar heeft plaatsgevonden, niet mogelijk was geweest, indien er een werkelijk levensgevaarlijke ziekte in Nederland had geheerst. Immers, iedereen zou dan vanzelf hebben opgepast en vrijwillig en naar eigen gezond verstand, zich tegen infectie (zo heet dat bij mensen) maatregelen hebben genomen. Dwang was dan niet nodig geweest, en dus ook niet mogelijk.

Men lijdt het meest door het lijden dat men vreest. Niet het lijden dat men ondergaat dus, maar het lijden waarvoor u wordt bang gemaakt.

Rutte4 zwaait dat wapen op allerlei gebied, niet over wat is, maar als we niet doen wat ze zeggen, zeker ooit zal komen. CO2, energie, stikstof, je kan het zo gek niet verzinnen of Rutte4 maakt er wel een probleem/crisis van.

Als burger van dit land kijk je het met lede ogen aan, het land reddeloos, de regering redeloos, het volk radeloos (t.o.v. 1672, dat eerdere rampjaar, hebben regering en volk stuivertje gewisseld).

 

Waar zit de noodrem?

Dat is de troost die we hebben: die zijn/hebben we zelf.

Want een overheid die zich opstelt op een manier waarvoor die eerdere Zonnekoning zich nog geschaamd zou hebben, die hoef je als mens, als burger natuurlijk niet maar zomaar zonder meer te ‘gehoorzamen’. Beter niet zelfs, want meegaan in de gekte van een ander is nooit een goed idee.

Vergeet niet: wij hebben die overheid ingesteld, voor ons dus en niet over (boven) ons.

U als mens, als burger, bent niet zomaar iemand die zich alles maar heeft te laten welgevallen. U hoeft daar niet om te bidden of te smeken bij de mensen die wij het bestuur hebben toevertrouwd: u kunt het die mensen gewoon zeggen en desnoods opdragen.

Dan mag Kuipers wat mij betreft in de Eerste Kamer – liefst met allongepruik en al – daar zijn dictatoriale verlangens proberen te verkopen. Gaat de Kamer daarin mee, dan is het het zoveelste instituut dat de eigen onwaarde voor de samenleving bevestigt.

Ik doe er niet aan mee, en u hoeft dat ook niet te doen. U hoeft alleen maar duidelijk te zeggen dat u geen toestemming voor deze machtsgreep geeft. U hoeft alleen maar Nee te zeggen.

Zo simpel zit dat. Dat is u niet voor niets nooit verteld.
Tot hier en niet verder.

 

Meer weten

Ik, de Burger voorziet “de plichtvergeten burger” van de benodigde spierkracht en zet aan tot eigen initiatief.
http://ikdeburger.nl

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief