Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Duitse topadvocate neemt PCR-test onder vuur

De Duitse advocate Beate Bahner, gespecialiseerd in medisch recht, heeft een juridisch verslag geschreven over het gebruik van de PCR-test. Bahner beargumenteert dat naar Duits recht de PCR-test geen geschikt instrument is om infecties vast te stellen, en daardoor niet gebruikt mag worden om op basis van de resultaten daarvan alle grondwettelijke inperkingen te rechtvaardigen. In haar verslag onderbouwt ze dit aan de hand van technische en juridische argumenten. Het verslag is bedoeld voor persoonlijk gebruik, wat betekent dat iedereen deze als productie mag inbrengen tijdens rechtszaken.

In dit artikel wordt de samenvatting (hoofdstuk 10) van het verslag vertaald. De bron is onderaan het artikel vermeld, in het Duits.

 

1. De PCR-test is een diagnose-instrument dat is bekroond met de nobelprijs. Dit instrument kan de kleinste deeltjes en substanties aantonen, die echter correct moeten worden geïnterpreteerd.

2. De interpretatie dat een positieve PCR-test bij gezonde mensen zonder symptomen een acute infectie met het SARS-CoV-2-virus bevestigt, is echter aantoonbaar onjuist, zoals niet alleen professor Drosten, maar ook de uitvinder van de PCR-test duidelijk heeft gemaakt. Want de PCR-test kan geen onderscheid maken tussen dode en levende virussen.

3. Om een acute infectie met een virus aan te tonen, is er een levend virus nodig dat in staat is om zichzelf te vermenigvuldigen. Dit moet in een aanvullende ingewikkelde testprocedure worden gekweekt.

4. Vervolgens moet geverifieerd worden welk concreet virus concrete symptomen heeft veroorzaakt, aangezien de coronamaatregelen uitsluitend gebaseerd zijn op het SARS-CoV-2 virus en niet op het griepvirus of op andere virussen. De PCR-test kan geen onderscheid maken tussen deze verschillende virussen.

5. Deze aanvullende verplichte diagnostische maatregelen hebben nooit plaatsgevonden.

6. Daarmee wordt de PCR-test sinds april 2020 op een medisch ongekende manier voor doeleinden misbruikt, die niets met ziekte door corona en ook niets met de bescherming van de volksgezondheid te maken hebben.

7. De Duitse Wet publieke gezondheid is eveneens op een ongekende manier geschonden en misbruikt voor het invoeren van de meest excessieve schendingen van grondrechten ooit in de Bondsrepubliek Duitsland.

8. De PCR-test speelt daarmee een sleutelrol in een wereldwijde medische fraude en machtsmisbruik van ongekende omvang.

9. Het testen (sneltests en PCR-tests) moet onmiddellijk worden stopgezet.

10. Alle verantwoordelijken moeten ter verantwoording worden geroepen.

 

Bron: https://beatebahner.de/lib.medien/Rechtsgutachten%20Beate%20Bahner%20zur%20Untauglichkeit%20des%20PCR-Tests.pdf

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief