Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Energieleverancier beëindigt vast contract. Wat nu?

Heeft uw energieleverancier uw contract met vaste tarieven eenzijdig beëindigd? Dit hoeft u niet te accepteren. Bij wet is dit namelijk verboden.

Onderstaand vindt u een brief om naar uw energieleverancier te sturen. Deze brief en verdere informatie over problemen door de hoge energieprijzen en uw rechten vindt u hier.

 

 

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

 

[naam energieleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

 

[plaats, datum]

 

Onderwerp: niet akkoord met wijzigen energiecontract

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] stuurde u mij een brief. Daarin staat dat u mijn contract met een vast tarief wilt wijzigen vanwege de stijgende energieprijzen. Ik ga niet akkoord met uw voorstel.

Wat is het probleem?
Ik heb een contract met u tot en met [einddatum] voor de levering van energie tegen een vast tarief. Ik vind dat u zich moet houden aan onze afspraak in het contract.

Wat verwacht ik van u?
Ik wil dat u mijn contract voortzet onder dezelfde voorwaarden en dezelfde tarieven zoals wij die hebben afgesproken. Ik wil dat u dit binnen 2 weken bevestigt per [e-mail / brief].

Biedt u geen oplossing?
Wijzigt u toch mijn contract? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.  [Kunt u naar De Geschillencommissie of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen: En ik ga met mijn klacht naar De Geschillencommissie Energie / de rechter]. Ook stel ik u nu al aansprakelijk voor alle schade die ik hierdoor lijd.

Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Meld je aan voor de nieuwsbrief