Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Engel v. Van Ranst

 

FACTS

Waarover gaat de zaak?

  1. In een interview in een krant verklaarde Van Ranst dat Engel “extreem rechts” en een “virusontkenner” is.

Antwoord 1 van Van Ranst: “Ik heb nooit gezegd dat Willem extreem-rechts is. Dat is Willem ook niet.”

Nochtans zegt hij in het interview dat zijn tweets aan Willem Engel “goed laten zien” dat hij niet met extreem – rechtse mensen in debat gaat.  Dat gaat dus over Willem, en over niemand anders.

Antwoord 2 van Van Ranst: “Willem ontkent het bestaan van het virus niet. Hij wil de mensen zelfs Ivermectine geven. Maar dat wilde ik ook niet zeggen. Hij heeft heel veel kritiek over het virus en de vaccins. En dus is hij een virusontkenner.”

Dus: een virusontkenner ontkent het virus niet. “Virusontkenner” betekent iets anders. Van-Ranst-logica.

  1. In een tweet noemde Van Ranst Willem een “oplichter”. Hij zou de mensen oplichten door hen te bedriegen met bewust leugens te vertellen zodat ze geld verzamelden. Hij heeft Willem daarna meermaals een oplichter genoemd.

Willem zei aan de rechter dat de actuele stand van de wetenschap bevestigt dat de maatregelen niet hebben gewerkt. Met verwijzing naar wetenschappelijke studies en naar de analyse van Willem, in mei 2020 al, over de aerosolen. Dat hij kritiek heeft op de vaccinatie. Dat hij geconfronteerd wordt met mensen die lijden onder de maatregelen en onder de neveneffecten van de vaccins. Hij zei dat hij daarvoor vecht en actie voert. Wie het daarmee eens is en geld wil geven, die weet waarvoor hij dat geeft. Dat is ook open en bloot duidelijk. Willem staat waarvoor hij staat en bedriegt daarmee niemand. Dit is geen oplichting.

Antwoord van Van Ranst:

Willem heeft gelogen over de watersnood en dat een hoax genoemd omdat de sluizen niet werden opengezet. Hij heeft gelogen over de verhoging van het aantal ziekenhuisopnames op 16 juni want in de periode vanaf dan tot 27 juni zijn die gestegen. Willem heeft gelogen over de werking van Ivermectine want het zou kunnen dat die werkt, maar dat moet nog onderzocht worden en dat mag nog niet toegediend worden. Willem liegt over het vliegtuig dat neergeschoten werd over Oekraïne want hij zegt dat daarin wetenschappers zaten, wat juist is, wiens bevindingen we nu niet meer kunnen kennen. Dat is een complot. Hij heeft gelogen over een document van de Duitse administratie waarin stond dat er werd gedacht aan de verplichte vaccinatie van kinderen want de factchekers van DPA denken dat het document vals is omdat het geen 2 lettertypes bevat.

Waarop Willem zei dat dit allemaal niet eens gelogen was. Er is actueel zelfs een strafrechtelijk onderzoek in België naar het al dan niet opzetten van de sluizen en een dam. Op 16 juni, toen Willem tweette dat er geen verhoging was in de bezetting van de ziekenhuizen, waren minder dan 1% van de bedden bezet door covid-patiënten.  Pas in de dagen daarna is dat uitgestegen tot boven 1% maar dat was nog niet het geval op 16 juli toen er maar één dag een stijging was. Het probleem met Ivermectine is dat het vaccin wel experimenteel mag toegediend worden maar Ivermectine niet. In het vliegtuig zaten inderdaad wetenschappers van wie we nu een aantal bevindingen niet meer horen omdat ze dood zijn.  Het document heeft Willen gekregen van een ambtenaar van de dienst in Duitsland die dat geschreven hadden. Factcheckers zijn geen waarzeggers en hebben dat niet eens daar nagevraagd.

Maar dat doet er allemaal niet toe. Van Ranst antwoordt met prietpraat helemaal naast de kwestie. Willem Engel voert een strijd, zegt waar hij voor staat en doet dat met goede argumenten. De maatregelen zijn ondoeltreffend, en de “vaccinaties” (gentherapie) werken niet afdoende en zorgen voor vaccinatieschade. Wie zich daarachter schaart, zich inzet en doneert, die wordt niet opgelicht, die weet perfect waarvoor hij doneert.

Is de correctionele rechtbank de juiste rechtbank?

In België geldt dat over “drukpersmisdrijven” het assisenhof en de jury moeten oordelen. In 2019 heeft het hof van beroep in Luik nog beslist dat het rondstrooien van beledigingen op sociale media geen drukpersmisdrijf is. Omdat de beledigingen uiten geen mening uiten is. Als Van Ranst zegt dat Willem een virusontkenner en een oplichter is en extreem-rechts, dan zijn dat beledigingen en geen meningen.

In Luik werd daarom iemand gestraft voor laster, onder andere, in berichten op Facebook, tot 10 maanden gevangenisstraf. Er zijn dus voorgaanden waar mensen wel gestraft zijn voor beledigingen op het internet die lasterlijk zijn.

Waarover gaat de nieuwe klacht? Van Ranst is een schriftvervalser.

Manipuleren zit Van Ranst duidelijk in het bloed. In een filmpje van 2019 zien we hem fier uitleggen hoe hij de mensen doet geloven dat er ontzettend veel doden gaan vallen. Ze doen dat omdat hij bewust verzwijgt dat dat aantal doden gewoon elk jaar valt.

Zelfs bij een correctionele zaak houdt hij zich niet in. De dag voor de zitting heeft Van Ranst een copy van de stukken die hij aan de rechter heeft gegeven, aan Willem overgemaakt via zijn advocaat. Alleen  … heeft Van Ranst dit bundel stukken vervalst. Hij heeft er namelijk een hele pak vermeldingen, commentaren, argumenten en beweringen uitgehaald. Bij onderzoek op de zitting bleek dat er dus veel meer documenten aan de rechter waren gegeven dan aan Willem bezorgd. Nochtans had hij beweerd dat de aan Willen toegezonden PDF identiek was als het bundel stukken dat hij aan de rechter had gegeven.

Wat een arrogantie gaat er toch uit van deze man. Eerst zegt hij dat hij geen argumenten op papier wil schrijven, en dan geeft hij zijn argumenten toch heimelijk aan de rechter. Om dat te verbergen vervalst hij een PDF waar hij stukken uit haalt.

Hij doet dus in de correctionele zaak precies dezelfde manipulatie als wat hij fier in zijn filmpje brengt. Hij haalt een stuk van de werkelijkheid weg om Willem op een verkeerd been te zetten.

Op de zitting ontkende hij dat niet eens. Hij vond dat niet zo erg want de nota’s die hij had verborgen waren er “alleen maar om structuur te brengen”.   Geen besef van goed en kwaad heeft die man.

En dus komt er een nieuwe klacht. Voor schriftvervalsing nu.

Meld je aan voor de nieuwsbrief