Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Florence, historische uitspraak over serums

Advocaat Holzeisen: “Risico voor menselijk genoom wettelijk vastgesteld”


Het originele artikel vindt u hier.

6 juli 2022 zal een belangrijke datum worden. De rechtbank van Florence heeft bij wege van conservatoire beslissing (door middel van een voorlopige beslissing, red.) de maatregel van de Orde van Psychologen van Toscane tegen een van haar leden nietig verklaard, met als reden: “de schorsing van de uitoefening van het beroep dreigt primaire individuele goederen, zoals het recht op levensonderhoud en het recht op arbeid, in gevaar te brengen”.

Na twee jaar strijd – waarin velen hebben gevochten om hun vrijheid en rechten te verdedigen – openen “een groot rechter en een groot vonnis” een nieuw sprankje hoop.


Experimentele serums

“Deze rechter deed wat rechters ten gronde moeten doen, namelijk de materiële waarheid vaststellen. Zij heeft het fundamentele vastgesteld: deze experimentele sera (zoals zij die in het vonnis omschrijft) voorkomen besmetting niet; zij herhaalt zelfs herhaaldelijk dat degenen die driemaal met deze stoffen zijn behandeld, besmet kunnen worden, ziek kunnen worden en anderen kunnen besmetten. Hij stelt ook dat er openbare gegevens zijn dat deze stoffen tot zeer ernstige ongewenste voorvallen leiden”. Zo reageert advocaat Renate Holzeisen op de uitzending.

Artikel 32 en risico’s voor het menselijk genoom

“Wat zeer interessant is en de grootsheid van deze beslissing aantoont, is juist de verwijzing van de rechter naar de periode van het nazi-fascisme, waarbij zij de aandacht vestigt op en iedereen herinnert aan artikel 32 van onze Grondwet, waarin sprake is van de onschendbaarheid van de menselijke waardigheid, van het feit dat niemand zonder zijn vrije en geïnformeerde toestemming aan een behandeling kan worden onderworpen.

De rechter vermeldt zelfs het risico van een verandering in het menselijk genoom. Wij weten op grond van reeds verschenen studies (ik doel op die van de Universiteit van Malmö in Zweden) dat er voor de stof Comirnaty van BioNTech een ernstig risico bestaat – vooral bij herhaalde behandeling – dat er een omgekeerde transcriptie plaatsvindt van dit in het menselijk lichaam geïnjecteerde RNA, in het menselijk DNA, en dat er dus een mutatie van het menselijk genoom optreedt. De rechter verwijst ook naar dit alles omdat het nu wetenschappelijk bewijs is.

Deze uitspraak getuigt van een grote verantwoordelijkheidszin, voorbereiding en ruggengraat. Toen we over dit besluit lazen, waren we ontroerd. Eindelijk. Wij hopen dat vele andere rechters dit grote voorbeeld, deze grote rechter, zullen volgen.”


Het originele Italiaanse gerechtelijke besluit vindt u hier.
De Nederlandse vertaling vindt u hier.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief