Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

ING-Bank nekt Viruswaarheid

Door Mr. Jeroen Pols
Dit artikel werd eerder geplaatst in De Andere Krant Nr. 41

 

In 2020 staakte Amnesty International haar activiteiten in India nadat de Indiase regering de bankrekeningen blokkeerde vanwege witwaspraktijken. De mensenrechtenorganisatie noemt het een ‘onophoudelijke heksenjacht’ en sprak van ‘een ernstige en beschamende actie van de Indiase regering’. Dit gebeurde eerder in Rusland. Het is een bewezen en effectieve maatregel om tegengeluid monddood te maken. Canada deed het met organisaties en personen die de Truckeropstand steunden. Nederland doet precies hetzelfde. 

Banken veranderden de afgelopen tien jaar van dienstverlenende ondernemingen naar een politiek verlengstuk van de staat om mensen en organisaties met ongewenste meningen of gedrag onschadelijk te maken. 

Op 19 oktober 2022 deed de Amsterdamse rechtbank uitspraak in de bodemprocedure van Viruswaarheid nadat ING-Bank de bankrelatie beëindigde. Aanleiding was volgens de bank dat de actiegroep bij haar oprichting gebruik maakte van Stichting Dancamundo met andere activiteiten en een ander risicoprofiel. Zij had daarom moeten weten dat de bank niet zou instemmen met het omzetten van de bankrekening en statuten naar Viruswaarheid.nl. Volgens de rechtbank werden daarmee het wettelijk verplichte klantenonderzoek omzeild, waardoor zij de belangen van de bank schaadde. Ook de aan Willem Engel verstrekte lening van € 50.000 rekent de rechter de stichting zwaar aan. Er bestaan daardoor twijfels aan de integriteit van het bestuur en door deze vertrouwensbreuk kan van ING niet gevergd worden om met Viruswaarheid een relatie aan te gaan.

De verwijten waren het directe gevolg van een heksenjacht. In de turbulente start eind mei 2020 van toen nog Viruswaanzin gebruikte Willem Engel eerder de nog niet gebruikte bankrekening van de zojuist opgerichte Stichting Dancamundo. In de weken daarna waren er meerdere gesprekken bij het ING-bankfiliaal aan de Zwartjansstraat in Rotterdam om de rekening over te schrijven naar Viruswaarheid.nl. Hoewel omzetting zelf niet mogelijk was, werkte de ING eerst mee aan een oplossing, maar daarna kon niets meer. Het lukte Viruswaarheid niet om een andere rekening te krijgen, omdat het gedachtengoed van Viruswaarheid een struikelblok vormde. 

De belangen van de ING-Bank wegen volgens de rechtbank zwaarder dan fundamentele mensenrechten als de vrijheid van meningsuiting, het recht op betoging en vereniging en persvrijheid. Viruswaarheid is ook een mediaorganisatie. Dat is veelzeggend over de stand van de rechtsstaat.

Viruswaarheid kreeg in plaats van een bankrekening een uitgebreid onderzoek op grond van anti-witwasregels. Tegelijkertijd beëindigde de bank de relatie met Willem Engel en trok alle kredietfaciliteiten in, waardoor hij een al in 2019 aangegane betaalverplichting voor de aankoop van een stuk grond niet kon vervullen. Hiermee kwam de voorman van Viruswaarheid in de knel. De stichting beschikte over voldoende financiële reserve om een overbruggingskrediet te verstrekken. Engel betaalde de lening enkele maanden later terug. 

Het openbaar ministerie deed desondanks uitgebreid onderzoek naar Viruswaarheid, maar kwam na enkele maanden met de mededeling dat uit het onderzoek is gebleken dat de donateurs erop kunnen vertrouwen dat het geld dat ze bijeen hebben gebracht gebruikt wordt voor waar de stichting is voor opgericht. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Terecht, want alle vrijwilligers inclusief Willem Engel verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.   

Het vonnis is een voorlopig einde van een bijna twee jaar durende strijd. Viruswaarheid spande vorig jaar twee kort gedingen aan tegen de ING en kreeg gelijk. De rechtbank oordeelde toen heel terecht dat het zonder bankrekening onmogelijk is om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, en er geen concrete aanwijzingen voor witwassen of ander crimineel gedrag zijn. Door het eindigen van de bankrelatie zou de achterban van Viruswaarheid monddood gemaakt worden, oordeelde de kortgedingrechter. Evenmin zag de rechter hoe een eenvoudige betaalrekening de belangen van de bank zou kunnen schaden. In de bodemprocedure moest dit kennelijk rechtgezet worden. 

Viruswaarheid staat niet alleen. BlckBx, Weltschmerz en vele anderen die zich kritisch opstelden tegenover het coronabeleid kregen problemen met hun bankrelaties. Het is daarmee duidelijk een politiek instrument. Het advocatenkantoor Pels-Rijcken dat midden in een enorm witwas- en fraudeschandaal zit, de Stichting Open Nederland waar honderden miljoenen weggesluisd zijn of de Staat zelf die terroristische organisaties steunde hebben allemaal nog een bankrekening. 

Viruswaarheid gaat in nog in beroep, maar vreest dat het einde van de actiegroep aanstaande is. Wordt vervolgd.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief