Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Jeroen Pols (vertaalde) Toespraak Querdenken Aachen Duitsland 24 april 2021

Aken en alle lieve mensen die hier zijn, ik groet u! Dank u voor de uitnodiging om hier te spreken.

Mijn naam is Jeroen Pols.  Ik ben advocaat en medeoprichter van de verzetsbeweging Viruswaarheid in Nederland.

Sinds een jaar proberen we de mensen voor te lichten en bewust te maken.

Wij doen dit door middel van onderzoek, onderwijs en procesvoering.

Tot nu toe hebben we de staat 15 keer voor de rechter gedaagd.

15 keer vroegen we de rechters om onze grondrechten te beschermen tegen de nieuwe dictatuur.

De rechtbanken schieten tekort, net als de politici, de regering en alle andere instanties die tot taak hebben de bevolking te beschermen tegen staatsgeweld. In Duitsland is het niet anders.

Toch gaan we door. Waarom?

Het is simpel.

De rechtbank is de enige plaats waar we de staat dwingen te debatteren.

De staat gaat nooit in debat. Ze communiceren maar in één richting.

We laten in de rechtbank zien dat de staat geen antwoorden heeft.

De staat heeft geen rechtvaardiging. De staat heeft niets. De staat verkoopt alleen maar onzin en krankzinnig gewauwel.

Elke keer.

Honderdduizenden burgers hebben deze rechtszaak gevolgd.

Iedereen kon het zien: De keizer draagt geen kleren. Niet in Nederland, niet in Duitsland.

Het corona beleid is de grootste fraude uit de menselijke geschiedenis.

Midden in deze misdaad speelt de PCR test een belangrijke rol.

De staat wil regelmatig een stok in je neus steken en hem eens goed krabben. Alleen echt zieke mensen kunnen zoiets bedenken.

Deze test is een excuus om al onze vrijheden en grondrechten af te nemen. Het is een voorwendsel om een pandemie te faken.

En ze gaan dit nog jaren volhouden.  Als we ze hun gang laten gaan.

Het is staatsterreur met incidentiecijfers, quarantaines, sluitingen. De hele maatschappij wordt tegen de muur gedreven. Testen, testen, testen.

Testen is ook het zwakke punt van deze dictatuur.

We daagden het gebruik van PCR testen voor de rechter.

Wij vallen de test aan op hun CE-markering. Hier is het beoogde gebruik volgens de gebruiksaanwijzing leidend.

Voor deze proef hebben we 30 instructies onderzocht. Er zijn nu honderden aanbieders. Dit is een miljardenzaak, en iedereen wil een stukje van deze taart. Een taart die betaald wordt door ons belastinggeld.

Wat staat er in die handleidingen?

Verrassend genoeg zijn de fabrikanten openhartig. Ze verbergen de beperkingen van hun producten helemaal niet.

We hebben het over het zogeheten Beoogd Gebruik uit de gebruiksaanwijzing van de PCR-testkits:

De meeste tests zijn alleen goedgekeurd met een gebruiksdoel dat alleen voor onderzoek is bestemd.

Dit betekent simpelweg dat elk medisch gebruik is uitgesloten.

Stel je dat eens voor. Onze staat verspilt miljarden om infecties op te sporen met een test die geen medisch nut heeft. En als er een goedkeuring is, zijn er enorme beperkingen.

Laat me u een paar zinnen voorlezen uit deze instructies:

“Uitsluitend goedgekeurd voor de detectie van nucleïnezuur van SARS-COV-2”

“voor de kwalitatieve detectie van coronavirus ARS-Cov-2 RNA(…)”

“deze kit mag niet worden gebruikt als een routine in vitro diagnosticum in de klinische praktijk.”

 

“Deze kit is een assistent-diagnostische methode voor uitsluitend onderzoeksdoeleinden en kan niet worden gebruikt als basis voor bevestiging of uitsluiting van gevallen.”

 

“Laboratoriumtestresultaten moeten altijd worden bekeken in de context van klinische waarnemingen en epidemiologische gegevens (zoals plaatselijke prevalentiecijfers en huidige uitbraaklocaties/epicentra) om een definitieve diagnose te stellen en beslissingen over het beheer van de patiënt te onderbouwen. (…) Het is echter nog steeds mogelijk dat deze test een vals resultaat geeft.”

 

“Negatieve resultaten sluiten SARS Cov-2-infectie niet uit en mogen niet worden gebruikt als enige basis voor de geschiedenis van de patiënt, recente blootstellingen en epidemiologische informatie.”

 

“Testresultaten zijn alleen bedoeld als klinische referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis voor het bevestigen of uitsluiten van gevallen.”

 

“Negatieve resultaten sluiten besmetting met SARS-Cov-2 niet uit en mogen niet als enige basis voor de diagnose worden gebruikt”

 

“Het positieve resultaat dat met deze kit wordt gedetecteerd, kan niet aangeven of het virus in vivo aanwezig is. Voorgesteld wordt om ter bevestiging tegelijkertijd andere methoden te gebruiken.

“Het ontdekte pathogeen is misschien niet de definitieve oorzaak van de ziekte. Negatieve resultaten sluiten besmetting met SARS Cov-2 niet uit en mogen niet als enige basis worden gebruikt voor beslissingen over het beheer van de patiënt. Negatieve resultaten moeten worden gecombineerd met klinische waarnemingen, de voorgeschiedenis van de patiënt en epidemiologische informatie”.

 

“Positieve resultaten wijzen op de detectie van SARS Cov-2 RNA, maar hoeven niet te wijzen op de aanwezigheid van een overdraagbaar virus.”

“Detectieresultaten mogen niet direct worden gebruikt als bewijs voor een klinische diagnose en zijn uitsluitend bedoeld als referentie voor de arts.”

“Alleen voor onderzoeksdoeleinden. Niet voor gebruik in diagnostische procedures”

 

“Voorzichtig. Dit product is alleen voor onderzoeksdoeleinden. Niet voor in vitro diagnosticll!”

“Alleen voor onderzoeksdoeleinden. Niet voor gebruik in diagnostische procedures.”

“Dit product is alleen voor onderzoek en niet voor diagnostisch gebruik.”

Dus: de test is gewoon niet geschikt om aan te tonen of iemand ziek, besmet of besmettelijk is.

Uit een testresultaat mag niet één enkele conclusie worden getrokken.

Mensen zonder symptomen moeten NOOIT getest worden.

Maar dat lijkt me logisch. Waarom immers mensen testen die geen symptomen hebben?

Ben je ooit bij de dokter geweest om te vragen of je een ziekte hebt zonder symptomen?

Iemand die geen symptomen heeft, moet niet getest worden. Vóór 2020 noemden we een persoon zonder symptomen gewoon gezond.

Ze hoeven niet naar een dokter of gediagnosticeerd te worden. Iemand die niet ziek is, hoeft niet naar een dokter.

De feiten voor de rechtbank waren heel duidelijk. Deze test is niet geschikt voor deze toepassing en is derhalve onwettig.

Wat was de reactie van de staat?

Rechter, het is waar dat deze test niet geschikt is voor een diagnose. Maar we stellen geen diagnose, we testen alleen of het virus er is.

En, zegt de staat, als we het RNA van het virus detecteren, betekent dat dat er een infectie is.

Stel je dat eens voor. Als het DNA van een persoon ergens wordt gevonden, is dat dan een bewijs dat die persoon daar op dat moment is?

In het beste geval bewijst het dat hij er had kunnen zijn. En zelfs dat moet verder onderzocht worden.

Omdat dat ook niet volgt uit het vinden van DNA op een bepaalde plaats.

Gezonde mensen worden massaal opgesloten omdat er een minuscuul beetje RNA is gevonden. En niet alleen de geteste persoon, maar ook zijn hele omgeving.

De staat terroriseert de hele maatschappij enkel op basis van nutteloze tests.

De enige taak van de rechters was te beoordelen of het gebruik legaal was op basis van de CE-markering. Punt uit!

Maar wat zei de rechter? Hij oordeelde dat de test “goed genoeg” was.

Stel je dat eens voor.

Als mijn auto geen Tüv heeft en ik krijg een bekeuring. Als ik voor de rechter sta en zeg, ja, ok, ik heb geen APK, maar mijn garage zegt dat de auto niet perfect is, maar hij is goed genoeg. Wat gaat de rechter zeggen? Hij zal zeggen, krijg dan een TÜV!

Maar deze test zal nooit een CE-markering krijgen voor het doel waarvoor hij nu wordt gebruikt.

De PCR-techniek is gewoon niet geschikt.

Deze zaak is afgelopen vrijdag in hoger beroep behandeld.

Hoewel de feiten duidelijk zijn, zullen we afwachten. De staat had geen verdediging.

Als de PCR-test niet slaagt, is dit het einde van het verhaal. Zelfs de “vaccins” worden op deze basis getest.

Miljarden van ons belastinggeld worden weggesluisd. En ook al hebben we de argumenten en de wet aan onze kant, er is weinig kans dat we zullen winnen.

De rechters zijn vergeten dat er naast de Corona-regels nog andere wetten zijn.

Zij zijn vergeten dat er mensenrechtenverdragen en grondrechten zijn.

Een prachtig systeem van 70 jaar mensenrechten wordt voor onze ogen vernietigd.

Een systeem dat we hebben gebouwd op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog.

Alles lijkt te worden vergeten onder de Merkel-dictatuur.

 

Maar…

 

Betekent dit dat deze PCR test niet goed is?

 

Ja, dat is het wel. Het is een prachtig instrument.

Je kunt er geen ziekte of infectie mee opsporen.

Oké.

Maar het is geweldig om ons onze vrijheid te ontnemen.

Het is uitstekend om angst te creëren!

Om ons te vernederen;

Het is uitstekend om de waardigheid van de mens weg te nemen.

Om de hele economie en maatschappij in de muur te drijven!

Het is uitstekend om onze ouderen te laten sterven in eenzaamheid!

Het is uitstekend om onze kinderen te martelen en hun jeugd af te nemen!

Het is uitstekend om het geluk van een heel volk weg te nemen.

Het is een instrument van staatsterreur.

Staatsterreur, dat is het opzettelijke gebruik van de angst van de burgers voor het monopolie van de staat op het gebruik van geweld als dwangmiddel door de staat om zijn burgers te dwingen zich aan de wet te houden.

Staatsterreur is het belangrijkste element van totalitaire staten.

En mevrouw Merkel en haar roversbende hebben Duitsland omgevormd tot een totalitaire staat en ons bestaan is sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo bedreigd geweest als nu.

We hebben een lange tijd geslapen. We wisten dat de politici hopeloos en nutteloos zijn.

Maar we dachten altijd dat ze alleen met zichzelf bezig waren.

Maar dat waren ze niet. We hadden het mis.

We hebben geslapen terwijl zij een oorlog tegen ons voorbereidden.

We worden nu bedreigd door de grootste criminele bende in de geschiedenis van de wereld.

Wij zijn klaar met de politici, maar zij zijn nog lang niet klaar met ons.

Ze onderwijzen ons al jaren. Nu komen ze voor de rest.

 

En daarmee, heb ik goed nieuws en slecht nieuws.

 

Het goede nieuws: het is nog niet te laat.

Het slechte nieuws: niemand komt ons redden. De regering, de volksvertegenwoordigers, de rechtbanken, de internationale instellingen, ze falen allemaal. We staan er alleen voor.

 

Dat betekent dat we onszelf moeten redden.

 

 

– We kunnen het ons niet veroorloven achterover te leunen in onze comfortzone en te wachten tot het omslaat.

We kunnen onze koppen niet in het zand steken.

Ja, het is nog niet zo slecht. Ik heb nog steeds eten, ik heb nog steeds mijn Netflix. Nog steeds. Ik kan nog steeds een blokje om.

Maar als we wachten met onze kop uit het zand te halen, worden we wakker in een wereld die we niet herkennen. En we willen het niet weten.

 

Het is geweldig dat je aanwezig bent bij demo’s zoals vandaag. En ik wil dat je dat blijft doen.

Deze demonstraties geven ons allen de kracht om door te gaan. Om te weten dat we niet alleen zijn.

Om te zien dat we met velen zijn.

 

Maar dat is niet genoeg. De tijd dringt.

 

Als er ooit een punt was waar verzet verplicht is, dan is het nu.

Merkel en haar tuig zijn vergeten dat er een grondwet is. Dat hebben we niet.

Verzet moet worden geboden tegen eenieder die de grondwettelijke orde wil vernietigen in de zin van artikel 20, leden 1 tot en met 3, van de basiswet.

Dus moeten we ons verzetten. Maar altijd zonder geweld.

Onze kracht is vreedzaam protest, menselijkheid en liefde.

Geweld is de taal van de staat. Dat is niet onze taal. Zij hebben geen antwoord op menselijkheid en liefde.

We moeten ons verdedigen met de waarheid en geweldloze non-coöperatie;

De staat heeft slechts zoveel macht als wij hem geven.

Het zal alleen eindigen als WIJ het beëindigen.

We kunnen de staat ontmantelen. En dat is nodig.

Deze mensen hebben de deur achter zich gesloten.

Ze staan in het open veld. Alles ligt op de tafel.

Ze hebben geen andere keuze dan dit spel te blijven spelen tot ze gestopt worden.

Ze gaan door tot het einde omdat ze weten dat ze te ver zijn gegaan.

Als ze nu stoppen, brengen ze de rest van hun leven in de gevangenis door.

Dus ze zullen nooit stoppen totdat ze gestopt worden.

Maar we hebben ook geen keus.

Ons enige geluk is dat deze politici nog nooit iets goed hebben gedaan.

En dit plan werkt niet op de manier zoals zij het willen.

In de Verenigde Staten is het spel ten einde.

Bijna de helft van de staten zijn al vrij.

Dat betekent dat we nu een standpunt moeten innemen.

En iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid.

 

Verzet is, helaas, niet pijnloos. Verzet vereist persoonlijke opoffering.

Je kunt je baan verliezen.

De staat zal je intimideren.

Je zult worden belasterd.

Je kunt te maken krijgen met geweld.

 

Het zal niet makkelijk zijn. Maar verzet is het nooit.

 

 

De grootste angst van de machthebbers is dat ZIJ hun angst zullen overwinnen.

Zij vrezen de dag dat de meerderheid zal zeggen: “Ik doe niet meer mee.

En ze zullen alles doen wat ze kunnen om dat te voorkomen.

Ze zijn bang dat de dag zal komen dat bedrijven zullen zeggen:

“Ontdoe je van je krankzinnige regels en protocollen. We gaan gewoon open!

Ze vrezen de dag dat restaurants zullen zeggen: “Weg met die onzin. We doen het niet meer.”

Ze zijn bang dat er een dag komt dat we zeggen: “We worden niet opgesloten. Ga weg met je verdomde onzin!

Ze vrezen de dag dat we zeggen, “We dragen geen van je idiote maskers meer. ”

Ze zijn bang dat er een dag komt dat ze zullen zeggen: “Ik doe geen toetsen meer!”

Ze vrezen de dag dat we zeggen “We nemen er geen meer. Maak dat je wegkomt met je onzin!

Op het moment dat wij als burgers uitstappen, is deze hele zaak voorbij.

Zij hebben alleen macht zolang wij in angst leven en de bevelen van deze psychopaten opvolgen.

En daarvoor, worden we verondersteld boven onze angsten uit te stijgen.

 

– Moed is niets anders dan bang zijn en toch het juiste doen!

Alle moedige mensen zijn bang!

 

We worden verondersteld deze tijd als een uitdaging te zien. We moeten naar de toekomst kijken.

Wij hebben de kans om een nieuwe samenleving op te bouwen die niet gebaseerd is op bedrog, leugens, hebzucht en macht, maar op menselijkheid, waarheid, transparantie en liefde!

Wij zijn het aan onze kinderen verplicht om hen een humane toekomst te bieden. De toekomst die Merkel en haar bende misdadigers ons bieden is geen toekomst, het is de hel op aarde.

We moeten dus ALLEMAAL uit onze comfortzone komen.

Overwin de angst, en zeg: Ik doe het niet meer.

 

Ik ben er zeker van dat de meeste mensen die voor de staat werken, of het nu politieagenten, ambtenaren, verpleegsters, dokters, leraren of journalisten zijn, weten dat dit niet waar is.

Maar jij zwijgt. Onzichtbaar. Als ik niet meedoe, verlies ik mijn baan. Mijn collega’s. Je volgt bevelen op omdat je denkt dat je geen keus hebt.

Je hebt de hoop dat als ik meega, ik misschien gespaard zal worden. Maar vergis je niet. U zult ook niet gespaard worden.

Loyaliteit wordt niet beloond. Deze psychopaten misbruiken hun loyaliteit. En als ze klaar zijn met ons, zullen ze klaar zijn met jou!

 

En vergeet het niet. Elke dictatuur heeft een beperkte houdbaarheid.

En allen die toestonden dat onze landen werden vernietigd, zullen op een dag ter verantwoording worden geroepen.

Iedereen heeft de keuze om deel van de oplossing of deel van de misdaad te zijn. En we hebben het over misdaden tegen de menselijkheid.

Het zijn niet alleen agenten die vreedzame demonstranten in elkaar slaan. Het zijn ook de rechters die de kans hadden om deze misdaad te stoppen maar het niet deden.

Het zijn ambtenaren die bevelen uitvoeren en het zijn verpleegsters die werken met criminele protocollen. Het zijn dokters die ongeteste vaccins toedienen.

Het is iedereen die deze misdaden mogelijk maakt en legitimeert.

En er is geen excuus voor “Ik volgde alleen maar orders op.”

Er is een stem binnen in iedereen die zegt, wat ik doe is verkeerd! Luister naar die stem, en doe het juiste!

Iedereen die meedoet, pleegt ook geweld tegen zichzelf. Dus blijf trouw aan je geweten.

Dus volg je hart. Volg de stem van de mensheid.

Samen kunnen we werken aan een nieuwe menselijke samenleving.

Ik wil afscheid nemen met woorden van hoop. We zullen slagen.

Houd moed en hoop. Dank u voor uw aandacht.

Meld je aan voor de nieuwsbrief