Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Mijn werkgever wil dat ik mij laat testen/vaccineren

Door dr. Frank Stadermann, oud-advocaat

Wat moet je doen als jouw werkgever je onder druk zet om je op Covid-19 te laten testen of om je daartegen te laten vaccineren en je wilt dat niet?

Wat je vooral niet moet doen

Wat je zeker niet moet doen is dadelijk stelling nemen. Ga niet meteen zeggen dat je weigert om je te laten testen. En ga al helemaal niet meteen zeggen dat je weigert je te laten vaccineren. Bedenk dat het van belang is om tijd te rekken.

Heb je al gezegd dat je je niet laat testen en/of vaccineren? Geen nood. Je kunt altijd je eigen standpunt zogenaamd afzwakken. Misschien ben je op grond van de laatste ontwikkelingen toch wat gaan twijfelen en ben je aan het nadenken. Je hoort de laatste tijd ook wel goede verhalen over het vaccin. En je bent toch ook wel verontrust over de aantallen besmettingen. Maar ja, een zorgvuldig denkproces kost tijd, niet waar?

Je eerste verdedigingslinie is jouw medisch geheim

Verschans je achter je eerste verdedigingslinie. Dat is jouw medische privacy. Het medisch geheim bestaat nog steeds, ook al wordt er aan geknaagd. Het gaat niemand iets aan of jij een SOA of een andere ziekte hebt, zwanger bent (als je een vrouw bent), een virus bij je draagt of je hebt laten injecteren. Dus als je werkgever begint over testen of vaccineren, zeg dan dat dat onder jouw medische privacy valt en dat je daarover niet met hem wilt praten. Wees mysterieus, laat in het ongewisse wat je doet. Hou dat zolang mogelijk vol! Het zal voor je werkgever moeilijk zijn dat medisch geheim te doorbreken. Zelfs bij de rechter zal hem dat vermoedelijk niet lukken.

Bedenk dat een QR-code ook een inbreuk vormt op je medisch geheim. Dan geef je immers ook een verklaring af over je gezondheid. En opnieuw: jouw gezondheid gaat niemand iets aan. Dus met dat argument kun je ook weigeren een QR-code te tonen.

Je tweede verdedigingslinie

Pas als de grond echt te heet wordt onder je voeten en je denkt je medisch geheim te moeten prijsgeven, trek je dan terug achter je tweede verdedigingslinie. Die tweede linie is jouw recht op lichamelijke integriteit.

In het algemeen geldt dat een werkgever zeker niet het recht heeft te eisen dat een werknemer zich laat vaccineren. Misschien ligt dat iets anders voor werknemers in de zorg als die met kwetsbare mensen werken. Het is nog niet duidelijk hoe het recht wat dit betreft in elkaar zit. Voor wat betreft testen is het ook nog niet duidelijk hoe het recht in elkaar zit. Dus gun jezelf het voordeel van de twijfel en neem zowel bij de eis van een test als bij de eis van een vaccinatie een harde positie in. Zeg tegen je werkgever dat je weigert inbreuk te laten maken op jouw lichaam door een staaf in je neus of een injectie toe te staan. (Met een speekseltest ligt dat minder duidelijk. Wellicht is een speekseltest niet te beschouwen als een inbreuk op de lichamelijke integriteit.)

Gaat het er op lijken dat je baan echt in gevaar komt (dat is overigens pas als het woord ‘ontslag’ valt), vraag dan juridisch advies wat in jouw specifieke geval het beste is om te doen.

Alternatief

Je kunt er ook voor kiezen om te zeggen dat je je hebt laten testen en/of laten vaccineren. Dan jok je. Maar wanneer je in een dwangpositie komt, lijkt dat gerechtvaardigd. Bedenk dat zonder jouw medewerking jouw werkgever er ook niet achter kan komen dat je jokt. Want of je daadwerkelijk bent getest of gevaccineerd valt onder het medisch geheim. Hooguit zou de bedrijfsarts of de Arbo-arts het mogen weten. Maar die mag het niet doorvertellen aan je werkgever.

Tenslotte

Als je denkt echt niet onder een vaccinatie uit te kunnen komen, vraag dan een schriftelijke garantie van je werkgever dat hij jou compleet schadeloos zal stellen wanneer je onverhoopt vaccinatieschade oploopt. Weigert de werkgever zo’n garantie af te geven (en die kans is heel groot), dan sta je een stuk sterker bij je weigering om je te laten vaccineren. Want als een werkgever iets van een werknemer eist, behoort hij ook op te komen voor de consequenties wanneer de werknemer de eis opvolgt.

Meld je aan voor de nieuwsbrief