Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Modelbrief voor werknemers in de horeca

Wat is de wettelijke basis voor vragen naar legitimatiebewijs?

Deze brief is opgesteld door mr. Frank Stadermann en mag vrijelijk worden gebruikt.

 

Plaats …………. Datum………………

 

AAN
Horecawerkgever (NAAM)
adres

 

Geachte werkgever,

U heeft mij opgedragen om bezoekers van onze horecagelegenheid te vragen naar:

  1. een legitimatiebewijs en
  2. naar een QR-code; uit die QR-code moet blijken dat de bezoeker hetzij tegen Covid-19 is gevaccineerd, daarop negatief is getest of daarvan is genezen. 

Wie niet een legitimatiebewijs toont of niet aan één van de voorwaarden van de QR-code voldoet, moet ik de toegang ontzeggen, zo luidt uw instructie.

Uw opdracht roept bij mij de navolgende vragen op:

Vraag 1
Ingevolge artikel 2 van de Wet op de identificatieplicht zijn alleen de ambtenaren als bedoeld in de Politiewet en in de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten bevoegd naar een legitimatiebewijs te vragen.
Ik hoor graag waarop mijn bevoegdheid om te eisen dat de bezoeker een legitimatiebewijs toont, is gebaseerd.

Vraag 2
Grondwettelijk heeft iedereen er recht op dat zijn medische gegevens geheim blijven. Door te vragen naar de QR-code maak ik inbreuk op dat medisch geheim.
Op grond van welke wettelijke bepalingen heb ik het recht inbreuk te maken op het medisch geheim?

Vraag 3
Door mensen die niet aan één van de eisen van de QR-code voldoen, de toegang te weigeren, pleeg ik discriminatie hetgeen strafbaar is.
Kunt u mij uitleggen waarom ik, wanneer ik uw instructies opvolg, dan niet strafbaar zou zijn wanneer ik een dergelijke discriminatie pleeg?

Graag ontvang ik van u een antwoord op bovenstaande drie vragen.

Met vriendelijke groet,

Handtekening en naam van werknemer
adres 

Meld je aan voor de nieuwsbrief