Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Nederland dwingt Curaçaose regering tot vergaande maatregelen

Parlementslid Walroud: “De waarheid over COVID-19 moet op tafel!”

Door mr. Jeroen Pols

ROTTERDAM (28 november 2020) – Fractieleider Stephen Walroud van de Partido Alternativa Real (PAR) werd afgelopen week mikpunt van volkswoede nadat een video van Viruswaarheid en de in Nederland wonende Antilliaanse wetenschapper Edsard Ravelli viraal gingen. In het filmpje is te beluisteren hoe de fractieleider zijn steun uitspreekt voor een nieuwe noodwet.  Walroud: “De waarheid over COVID-19 moet op tafel”.

De komst van de wet was tot vorige week vrijdag bij het de eilandbevolking nauwelijks bekend. Duizenden Curaçaoënaars reageerden verontwaardigd en verweten de regering een machtsgreep te willen doen. De lokale regering maakte daarop in een persbericht bekend dat zij de stemming over het wetsvoorstel een aantal dagen uitstelt.

Uitzonderingstoestand

De wet biedt het bestuur bevoegdheden om in een rampsituatie maatregelen te nemen die de grondrechten van de bevolking vergaand inperken. Naast de bewegingsvrijheid kan de minister in tijd van nood ook de vrijheid van meningsuiting, het recht op vereniging en het betogingsrecht opschorten.

Onteigening

De minister krijgt de bevoegdheid om zowel roerende als onroerende zaken middels een eenvoudig besluit te onteigenen. Bovendien is er een speciale ‘vangnetbepaling’ in de wet opgenomen die de regering het recht geeft om aanvullende maatregelen te nemen. Kortom, de mogelijkheden zijn onbegrensd. Daarmee geeft deze verordening de autoriteiten veel ruimere bevoegdheden dan de Landsverordening van Sint Maarten, die als voorbeeld diende. Een onteigening zou volgens het wetsvoorstel gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld een groep “besmette” vluchtelingen onder te brengen in een willekeurig gebouw. De vraag is waarom hiervoor onroerende zaken onteigend moeten worden. In dit geval zou immers het vorderen van het gebruik voor een korte periode voldoende zijn.

“Ongelukkig toeval”

Jan de Boer van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie probeerde de brand te blussen. De wet zou al drie jaar in voorbereiding zijn. Dat dit voorstel nu behandeld wordt, is volgens hem een “ongelukkig toeval”.  Het wetsvoorstel spreekt echter herhaaldelijk specifiek over het toepassen van de bevoegdheden gelet op de huidige “coronavirusziekte”.

Drie doden

Het inroepen van een noodtoestand is gerechtvaardigd in “buitengewone omstandigheden die het bestaan van het land of de samenleving bedreigen”. Opmerkelijk is dat het wetsvoorstel de huidige verspreiding van corona als een dergelijke situatie beschouwt. Op Curaçao stierven echter in totaal drie personen met het virus, waaronder een persoon die aan de gevolgen van kanker bezweek. Het totale aantal ziekenhuisopnames bedroeg 67. “Dit is schieten met een kanon op een mug”, erkent de fractieleider.

Chantage

In het interview legt Walroud uit dat hij geen andere keuze heeft dan voor de wet te gaan stemmen. “Anders krijgen wij code oranje of rood. Dan komen er geen toeristen meer en verliezen wij de financiële steun uit Nederland. Dat levert een gat in de begroting van een miljard. Sinds de eerste lockdown is de staatskas leeg. Wij hebben geen kracht meer en zitten in een onmogelijke situatie. Wij worden gedwongen de leefomstandigheden van onze bevolking te schaden. Wij worden gechanteerd door de wereld en Nederland”, aldus Walroud.

Permanente noodsituatie

Walroud erkent dat de maatregelen weinig met virusbestrijding te maken hebben: “Het gaat om gedragsverandering.” Een oplossing ziet hij op dit moment niet. Hij realiseert zich dat de bevolking mogelijk permanent in een noodsituatie met sterk ingeperkte vrijheden zal moeten leven. “Er is geen meerderheid in het parlement voor een ander beleid. De waarheid over COVID-19 moet op tafel komen. De informatie die mensen door de media naar hun hoofd geslingerd krijgen is eigenlijk desinformatie.  Ik hoop dat het in Nederland lukt de situatie te wijzigen. Dan krijgen wij ook weer lucht. Wij zitten aan de onderkant van de food chain en hebben als klein eiland weinig te willen. Wij staan met onze rug tegen de muur.”

Meer lezen:

landswet-notwet-Curacao-new (1)

2e nota van wijziging 25 nov.

Meld je aan voor de nieuwsbrief