Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

OMT en Rechtspraak corrupt

Door Willem Engel
Dit artikel is een bewerkte versie van het Twitterbericht d.d. 8 oktober 2022.

 

In de media is veel ophef geweest over Jaap van Dissel. Hij zou ten onrechte beschuldigd zijn van corruptie, eerst in de Bodegraven-zaak en nu door journalisten voor een banktransactie. Natuurlijk is het ernstig als de feiten niet kloppen. MAAR, dat Van Dissel corrupt is, is een feit. Dus geen krokodillentranen graag. In dit artikel licht ik dit toe.

Slide 27

De kern is onderstaande grafiek, slide 27 van de presentatie aan de Tweede Kamer op 20 januari 2021.
De bovenste en onderste maatregel zijn van het grootste belang. Deze grafiek is wezenlijk anders dan de uiteindelijk gebruikte grafiek door Brauner in zijn definitieve versie.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20210120_technische_briefing_commissie_vws_presentati_jaapvandissel_rivm_0.pdf

 

Op pagina 42 van de Memorie van Grieven inzake Hoger Beroep Avondklok wordt deze grafiek wederom gebruikt: Pels Rijcken maakt een verwijzing naar de presentatie van Van Dissel van 20 januari 2021 met daarin nog steeds de verkeerde grafiek van Brauner. Hoe kon dit? 

 

Bron: medrxiv.org/content/10.110… 

 

De versies van Brauner

De derde versie (preprint van juli 2020) bevat de gewraakte grafiek die een positieve bijdrage ‘bewijst’ van de stay-at-home-order (avondklok): het 95% betrouwbaarheidsinterval kruist de 0%-lijn niet, het bewijs van een positief effect. De mondmaskers zijn minder duidelijk effectief.

Op 5 maart 2021 verschijnt een artikel op www.vrijspreker.nl waarin deze fraude wordt opgemerkt. De huidige, definitieve (vierde) versie van Brauner et al. die in oktober 2020 werd gepubliceerd bevat een andere grafiek. Voor de mondkapjes is er weinig aan de hand; het effect was sowieso niet te claimen, beide versies snijden de 0-lijn.

Bron: https://www.vrijspreker.nl/wp/2021/03/jaap-van-dissel-misleidt-tweede-kamer-over-mondkapjes/Versie 3 betrof een preprint. Dus alle ‘grandstanding’ ten spijt, Van Dissel presteerde het om een preprint te gebruiken in plaats van het al gepubliceerde definitieve artikel, waar toevallig een andere uitkomst was? Hoe lang is Van Dissel al in functie? Als het al een vergissing betrof, dan zou die toch zowel naar de Kamer als naar de rechter moeten worden gecommuniceerd.

Bron: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.28.20116129v4

 

Toelichting overige artikelen

Voor de volledigheid neem ik onderstaand ook de andere 3 artikelen van slide 27 uit de presentatie van Van Dissel nog even door:

  1. Haug et al. Ranking the effectiveness of worldwide.. 
  2. Spaccaferri et al. Early assessment of the impact of mitigation measure.. 
  3. Baunez et al. An Early Assessment of Curfew and Second COVID-19 Lock-down.. 

 

Ad. 1 Haug et al. is een modelleringsstudie, daar hebben we er al vele van gezien.

“We propose a modelling approach that combines four computational techniques merging statistical, inference and artificial intelligence tools”
(“Wij stellen een modelbenadering voor die vier computationele technieken combineert die statistische, inferentie- en kunstmatige intelligentietools samenvoegen.”)

Helder, er is geen causaliteit, geen meting, maar een curve-fitting door epidemiologische data bij elkaar te gooien.

Bron: Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions – Nature Human BehaviourAnalysing over 50,000 government interventions in more than 200 countries, Haug et al. find that combinations of softer measures, such as risk communication or those increasing healthcare capacity, ca…
https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0

 

Ad. 2 Spaccaferi et al. 

Deze studie is observationeel en geeft geen duiding over de grootte van het effect. Sterker nog, onderstaande grafiek laat zien dat groep 3 (no curfew) ook daalde, daarmee het idee van effectiviteit volledig onderuithalende. Waarom werd deze studie dan toch vermeld? Paginavulling? Of gaat het hier om het overbluffen van rechter en tegenstander?
Het vermelden van dit artikel is niet het bedrog zoals we dat we zien bij het Brauner-artikel, maar het lijkt toch te dienen ter misleiding. Dit komt ook naar voren door de snelheid van het Hoger Beroep – binnen een paar uur een incident – waar Van Dissel het punt gebaseerd op het Brauner-artikel al mondeling maakte, terwijl het inhoudelijke beroep pas 3 dagen later plaatsvond. Alleen al vanwege de zorgvuldigheid had dit nooit mogen gebeuren. Maar nu staat vast dat Pels Rijcken en Van Dissel misbruik hebben gemaakt van de situatie: ze gokten erop dat de verdediging en de rechters niet de tijd zouden nemen om elke grafiek en publicatie na te gaan. Het is zowel Van Dissel als de rechters, als Pels Rijcken aan te rekenen een loopje te nemen met de goede procesorde. 

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7812421/

medrxiv.org/content/10.110… 

 

Ad. 3, Baunez et al.
Deze studie uit Frankrijk gebruikt dezelfde data als Spaccaferi:

“we find that curfews have not necessarily been imposed in départements where acceleration was the largest, which makes conclusive comparisons of the effectiveness of COVID-19 measures harder to do.”

(“wij stellen vast dat er niet noodzakelijkerwijs uitgaansverboden zijn ingesteld in de departementen waar de versnelling het grootst was, hetgeen een sluitende vergelijking van de doeltreffendheid van de COVID-19-maatregelen bemoeilijkt.”)

Ook in deze studie geen duiding van het effect, en een toegave dat er geen conclusie kan worden getrokken. Ook deze studie is geen bewijs voor de effectiviteit, laat staan een kwantificering van het effect van een avondklok.

Bron: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.11.20230243v1

 

Het belangrijkste is dat naast bovengenoemde vier studies, Brauner de enige is die een kwantificering geeft, maar wel duidelijk is: 

“but closing most other businesses had limited further benefit; and that many countries may have been able to reduce R below 1 without issuing a stay-at-home order” 
(“maar het sluiten van de meeste andere bedrijven had verder weinig voordeel; en dat veel landen wellicht in staat waren R onder 1 te brengen zonder een stay-at-home order uit te vaardigen”.)

Brauner was al sceptisch; er zijn ook geen follow-upartikelen ingebracht in de periode erna. Je zou zeggen dat de avondklok in Nederland genoeg ‘data’ zou leveren en er nu genoeg tijd is geweest voor een echte analyse. Het blijft echter stil. Enkelen geven ook gewoon toe: geen effect. 


Herzieningsverzoek

Op 4 okt 2022 wezen de rechters Helm, Schreuder en Glazener het herzieningsverzoek, zonder rolzitting, zonder zitting en met een bizarre motivatie, die wellicht voordelig voor de Staat en Pels Rijcken is, maar minder voor Van Dissel. Ridicuul, want Van Dissel was ‘expert’ op 16 februari 2021. 

Volgens de rechters is er geen sprake van bedrog, want :

“maar de stelling is niet onderbouwd en zal op een vergissing berusten”.

Juist ja, de lezing dat er bewust een andere grafiek werd gebruikt om te bedriegen is natuurlijk ondenkbaar! Dat zou de Staat noooooit doen.

Bron: 2022-10-04-Arrest-HR-geen-heropening-cassatie-avondklok.pdf (viruswaarheid.nl)

 

 

Overigens wordt Van Dissel wel nog even onder de bus gegooid, want: 

” Is het dus primair van Dissel geweest..” 

Dat maakt de zaak er overigens niet beter van, Van Dissel was namelijk deel van de verdediging. Een bedrog van Van Dissel is een bedrog van de Staat en van Pels Rijcken. 

Het andere dat opvalt is dat rechters nu opeens expert in statistiek zijn geworden. Helaas zakken ze daarmee door het ijs. Als het 95% interval de 0%-lijn kruist, is er geen significant effect bewezen. Het hele idee van een 95% betrouwbaarheidsinterval is dat met inachtneming van de foutmarge en onzekerheid er een verschil is met geen effect of een negatief effect, daarvoor moet het interval dus ‘los staan’ van de 0% lijn.

 

Bron: 2022-10-04-Arrest-HR-geen-heropening-cassatie-avondklok.pdf (viruswaarheid.nl)

 

Conclusie rechters:

“Het is daarom niet aannemelijk dat het oordeel van het hof anders zou hebben geluid…” 

Dat is ook een manier om te zeggen “welk bewijs je ook aandraagt…”. Eigenlijk zijn ze hier vrij oprecht. Duidelijk is dat de avondklok-zaak niet zozeer een rechtszaak tegen Pels Rijcken is, maar tegen de rechters zelf, zij willen per se de Staat buiten schot houden. Of VWS, OMT, RIVM, Pels Rijcken of Van Dissel zelf flaters maken of zelfs bedrog plegen, moet er niet toedoen, de taak van de rechtspraak is de Staat beschermen tegen haar eigen burgers.

En wat betreft “maar op meerdere bronnen” in onderstaande tekst: alleen Brauner is gebruikt, de rest was paginavulling.

Ook is duidelijk dat de rechters de bronnen niet hebben doorgenomen, van een diepgravend onderzoek is dan ook op geen enkele manier sprake geweest aan de kant van de rechters.

Bron: 2022-10-04-Arrest-HR-geen-heropening-cassatie-avondklok.pdf (viruswaarheid.nl)

 

De rechters

Glazener was de rechter die het bizarre vonnis omtrent de zaak van de Gezondheidsraad velde. Dit leidde tot mijn aangifte tegen alle drie de rechters. De video van het Kort Geding Viruswaarheid vs Gezondsheidsraad en CBG staat hier:

Bron: https://videowaarheid.nl/video/rechtszaak-08-11-2021-kort-geding-viruswaarheid-vs-gezondheidsraad-en-cbg/

 

Natuurlijk had Glazener zich moeten verschonen. Waarom deed hij dat niet? Waarom was er geen rolzitting? Geen fysieke zitting? Geen aankondiging van het vonnis?  Misschien dat dit er mee te maken heeft.

One in, one out for Allen & Overy in Amsterdam
Bron: https://globalcompetitionreview.com/article/one-in-one-out-allen-overy-in-amsterdam


Net als zijn maatje Grapperhaus werd hij als een Trojaans paard naar voren geschoven om bepaalde rechtszaken af te kunnen vangen. Dat dit geen onsamenhangende theorie is blijkt wel uit het feit dat Glazener opduikt in meer omstreden vonnissen. Glazener is de clean-up guy.   Zie ook het Krim-annexatiegerelateerde vonnis.

dhr. mr. P. Glazener

 

Ook is Glazener terug te vinden in het dossier fort Oranje. Niet verbazend buigt hij daar het recht op bizarre wijze om Lodewijk Asscher die een aantal misdrijven pleegde, uit de wind te houden (uitspraak 31-7-2018).

Bron:  https://www.nu.nl/etten-leur/4676277/assc 

 

Asscher pleegde erfvredebreuk en maakte de camping en de eigenaar voor criminelen uit. Het recht werd gebogen om zijn gezicht te redden. Ook hier weer Glazener.

Herinneren jullie Tan-De Sonnaville nog? De voorzitter die opzichtig bevooroordeeld was. Wraking ten spijt mocht zij doorgaan met het toneelstuk rond de avondklok. 15 minuten voor het einde van de zaak op 16 februari 2021 presteerde zij het nog om ‘snel af te willen ronden, want dan kon iedereen voor de 21:00 thuis zijn…”

Samen met Glazener naaide zij Nederland in het pak genaaid d.m.v. het Urgenda-arrest. Het Urgenda-arrest is een zeer omstreden arrest waar rechters eigenlijk op de stoel van de politiek gaan zitten en de regering sommeren climate change policy te implementeren. Duidelijk bij dit arrest wordt dat de coup in de rechtspraak (agenda 2030-ideologie) al veel eerder plaatsvond. 

Bij de ING-zaken werd vervolgens een andere partner van Allen & Overy in stelling gebracht. Brechje van der Velden, bestuursvoorzitter van Allen & Overy, was de advocaat die namens ING optrad. Het doel was zoveel mogelijk schade toe te brengen aan Viruswaarheid, maar misschien nog wel belangrijker een signaal: Verzet je niet tegen de Staat want we pakken alles van je af. Drie maanden lang werden de rekeningen van mij privé, van mijn dansschool en van de stichting Viruswaarheid gegijzeld. Als we niet hadden geanticipeerd was het verhaal daar al afgelopen. Deze rechtszaak vond plaats kort na de avondklok-zaak en de vaccinatiecampagne-zaak, maar VOOR het Hoger Beroep van de PCR-test en de vaccinatiecampagne. Je hoeft niet in complotten te geloven om te zien dat bepaalde mensen op een positie zitten om de macht te beschermen. Voor velen was de avondklok-rechtszaak het einde van de rechtsstaat.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief