Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Ondoordachte lockdowns vernietigen levens – en onze grondwet 

Behalve in Nederland speelt de problematiek van de avondklok, lockdowns en maatregelen in het algemeen natuurlijk wereldwijd. De Verenigde Staten “the land of the free” zou bij uitstek hét land moeten zijn die indviduele rechten, verankert in de grondwet “the constitution” respecteert. Scott Atlas, radioloog en voormalig gezondheidsadviseur onder President Trump, geeft samen met John Yoo, hoogleraar constitutioneel recht aan UC Berkeley zijn visie.

Origineel artikel: https://nypost.com/2021/02/08/mindless-lockdowns-destroy-lives-and-our-constitution/ 

Gepubliceerd op 8 februari 2021 Door Door John Yoo en Scott Atlas

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag 5 februari 2021 aan Team Biden en aan de staatsgouverneurs duidelijk gemaakt dat de strijd tegen de pandemie hen geen vrijbrief geeft om individuele vrijheden aan te tasten.  

In de zaak South Bay United Pentecostal Church tegen Newsom, heeft het Hooggerechtshof een noodverordening van California verworpen die alle religieuze diensten binnenshuis verbood. Zes rechters oordeelden dat gouverneur Gavin Newsom het Eerste Amendement had geschonden door religieuze groepen aan een volledig verbod te onderwerpen, ook al mochten kruidenierswinkels, het openbaar vervoer en winkels open blijven. 

 De Amerikanen aanvaardden een jaar geleden een verregaande – maar tijdelijke – lockdown van de samenleving om de pandemie af te remmen. Toch leven velen nog onder ongekende beperkingen: sluiting van bedrijven en scholen, reisverboden, avondklokken, quarantaines, groepsbeperkingen en maskerverordeningen. 

Wat ook van deze dwangmaatregelen de voordelen voor de volksgezondheid mogen zijn (en vele zijn discutabel), ze zijn uitgevaardigd met een verbijsterende minachting voor de bijkomende gevolgen: beroertes waar niets aan gedaan wordt, kanker die niet ontdekt wordt, zwaar psychologisch leed (vooral bij jongvolwassenen), een explosieve toename van huiselijk geweld en schade bij kinderen door gebrek aan individueel onderwijs. De werkloosheid als gevolg van lockdowns zal volgens een recente studie de komende 15 jaar in de VS 890.000 extra sterfgevallen veroorzaken. 

Lockdowns brengen tevens grote schade toe aan de vrijheid. Regeringen hebben de rechten om te vergaderen, te werken, te spreken, te geloven of zich te organiseren, terzijde geschoven. Overheidsdiensten beslisten welke bedrijven open mochten en welke kapot moesten gaan. 

Het is begrijpelijk dat ons rechtssysteem in noodgevallen de bevoegdheid aan de uitvoerende macht geeft, als snel optreden levens kan redden. De grondwet, zoals de beroemde rechter Robert Jackson schreef, “is echter geen zelfmoordcontract”. Noodmaatregelen kunnen onvolmaakt blijken te zijn, maar onze juridische en politieke systemen accepteren meer fouten tijdens noodsituaties of oorlog, omdat de kosten van niet-handelen veel hoger (kunnen) uitvallen. 

Toch staat ons rechtsstelsel geen permanente dictatoriale macht toe in weerwil van tegenstrijdige gegevens. In Californië bijvoorbeeld kan de gouverneur elke aan de staat toegekende bevoegdheid eenzijdig uitoefenen, zoals het opleggen van quarantaines en avondklokken, het rantsoeneren van goederen en diensten en het aan banden leggen of zelfs geheel verbieden van elke economische en sociale activiteit. 

Veel staten hebben hun beperkende maatregelen gehandhaafd, ook die zonder deugdelijke grondslag. Scholen, kerken en kantoren blijven gesloten in veel blauwe staten. Gouverneurs blijven naar eigen goeddunken onderscheid maken: Big-box stores mogen dezelfde goederen verkopen als kleine winkels; bars sluiten na bepaalde uren, alsof het virus volgens een tijdschema werkt; restaurants kunnen niet binnenshuis werken, zelfs als uit Gov. Cuomo’s eigen gegevens blijkt dat die verantwoordelijk zijn voor slechts een minuscuul deel van de virale verspreiding in New York. 

 

Publieke steun verdampt wanneer bevelschriften het gezond verstand tarten. 

Het is in deze onverenigbaarheden dat de individuele vrijheid aan haar comeback is begonnen. In de voorhoede bevinden zich de religieuze minderheden en andere achtergestelde groepen, die specifiek beschermd worden door de Algemene Verklaring van Rechten. In een soortgelijke zaak als de uitspraak van vorige week ( 5 februari 2021) blokkeerde het Hooggerechtshof bij de afgelopen Thanksgiving de beperkingen die New York oplegt aan katholieke en joodse kerkdiensten. 

Net als in Californië handelde New York in strijd met de grondwet door religieuze groepen uit te kiezen. De meerderheid vond dat Cuomo “geen bewijs” kon leveren dat religieuze groepen “hebben bijgedragen aan de verspreiding van COVID-19” en niet kon uitleggen waarom minder ingrijpende maatregelen niet even goed zouden werken. Vorige week maakte het hof duidelijk dat Newsom en Cuomo het mom van de pandemie gebruikten om religieuze minderheden dwars te zitten. 

Onze rechtbanken moeten nu beslissen of ze de bescherming van godsdienst uitbreiden tot andere vrijheden, zoals het grondrecht om in het levensonderhoud te voorzien. De autoriteiten van Los Angeles hebben op de tweede golf van november gereageerd door restaurants te beperken tot uitsluitend afhaalmaaltijden. Zelfs bij een minimaal toetsing bleken dergelijke maatregelen elke grond te missen.  Een rechtszaak aangegaan door Californische restaurants toont aan dat de lockdowns duizenden bedrijven dwingen hun deuren te sluiten en dat hierdoor 700.000 banen verloren zullen gaan, waarvan 75 procent wordt bezet door mensen die minder dan 50.000 dollar per jaar verdienen en dat het in 60 procent van de gevallen om gekleurde mensen gaat. 

De rechtbanken zouden moeten eisen dat gouverneurs met echte bewijzen komen om dergelijk destructieve gevolgen te rechtvaardigen. California’s eigen gegevens toonden aan dat slechts 3,1 procent van de nieuwe, niet aan huis gerelateerde ziektegevallen afkomstig is van restaurants – een cijfer dat veel lager ligt dan dat van andere sectoren die die wèl open mogen zijn. 

Nu de pandemie haar tweede jaar ingaat, zullen de Amerikanen bewijsmateriaal moeten blijven vragen om de zware beperkingen van hun vrijheid te rechtvaardigen. Lockdowns zijn een inbreuk op het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting en godsdienst en op de economische vrijheid van eigenaars en werknemers. Regeringsleiders moeten het publiek overtuigen met bewezen feiten en transparante besluiten. Amerikanen, en onze rechters in het bijzonder, zouden niet met minder genoegen moeten nemen. 

 Scott W. Atlas, een speciaal adviseur voor president Trump in 2020, is senior fellow aan het Hoover Institution, waar John Yoo, hoogleraar constitutioneel recht aan UC Berkeley, visiting fellow is. 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief