Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Open brief aan het kabinet tegen discriminatie van niet-gevaccineerden.

 

 

4 augustus 2021

Aan het demissionaire kabinet,

Nu de politieke roep om uitsluiting van niet-gevaccineerden luider wordt, stuur ik u een voorstel om ongrondwettelijke discriminatie van burgers te voorkomen.

Als u niet-gevaccineerden de toegang verbiedt tot tal van diensten (restaurants, concerten, theaters, sportevenementen, treinen, enz.), zal er waarschijnlijk geweld uitbreken. Veel burgers zullen zich er niet bij neerleggen wanneer zij uitgesloten zijn van het normale leven. Om chaos te voorkomen, stel ik volgende oplossing voor:

Alle restaurants en grotere cafés moeten een ruimte of een afgebakend compartiment reserveren voor niet-gevaccineerden. De spoorwegen kunnen aparte wagons bestemmen voor niet-gevaccineerde mensen. Ook theaters en concertzalen houden bepaalde rijen gereserveerd voor deze groep.

Zuid-Afrika paste deze methode decennialang succesvol toe om zwarten van blanken te scheiden. Ook in de VS werkte dit systeem van scheiding totdat een zekere Martin Luther King deze vreedzame co-existentie verstoorde.

Als Joodse inwoner van dit land zie ik een kritische evaluatie van dit voorstel gaarne tegemoet.

Hoogachtend,

Een bezorgde burger

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief