Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Open brief: Zorgen om de Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid: een risico voor economische en sociale gezondheid

 

Bovengenoemde subtitel is het onderwerp van de omvangrijke brief die Erick Overveen op 4 januari via de mail van de griffie aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft gestuurd om zijn zorgen over deze wet kenbaar te maken.

 

 

Geachte heer, mevrouw,

Op 17 januari 2023 bespreekt u het wetsvoorstel voor de wijziging op de WPG. Graag uit ik bij u mijn zorgen omtrent deze wet. Het spijt me dat het zo’n lange brief is geworden. U zult zien dat alle informatie relevant is en bovendien gaan nagenoeg alle beweringen vergezeld van bronvermeldingen. Omdat de brief langer is dan een gemiddelde brief, treft u hieronder een overzicht van de inhoudsopgave.

 

Inhoud 

Aanleiding………………………………………………………………………………………………………..2

VASCO en Pfizer onderzoek……………………………………………………………………………..4 

World Health Organization (WHO)………………………………………………………………….. 6 

Hoe de aangepaste WPG in de praktijk toegepast kan gaan worden……………….9 

Haard en huis………………………………………………………………………………………………….12

Onderwijsdeelnemers – kinderen, pubers, tieners en jongvolwassenen………  14

Ouderen en kwetsbare Nederlanders…………………………………………………………… 14

Vaccinaties en reizen…………………………………………………………………………………….. 15 

WPG, interacties met de Nederlandse Grondwet en het EVRM…………………….. 17

Terugblik op de pandemie in Nederland……………………………………………………….. 20

Conclusie ………………………………………………………………………………………………………. 22


Aanleiding

 

“Het bestuur van een veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, alsmede op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat. ”1 

Al meer dan 800 jaar zijn in Nederland geen epidemieën en pandemieën voorgekomen die een ernstig risico vormden voor het voortbestaan van onze soort. Sinds de Pest, waren er Cholera-uitbraken in de 19e eeuw waaraan 5.000 Nederlanders stierven2 en Influenza varianten – waaronder de Spaanse Griep (1918-1920) waaraan 27.000 Nederlanders stierven in een tijd, waarin de mate van persoonlijke hygiëne en welstand lager lagen dan anno 2020.3 Aan Covid-19 zijn vanaf de uitbraak in Nederland tot 30-12-2022 gedurende 34 maanden 22.900 Nederlanders gestorven.4 Dat is 0,13% van de totale bevolking. Net als bij de griep wordt Covid-19 alleen écht gevaarlijk op zeer hoge leeftijd in combinatie met onderliggend lijden. 

Dit maakt de classificatie van Covid-19 als ‘A-ziekte’ niet alleen belachelijk, doch vooral gevaarlijk; het brengt onze economie en onze samenleving in ernstige problemen om niets.5 Covid-19 is een variant van het coronavirus.6 In 2020, 2021 en 2022 zijn diverse varianten van het coronavirus opgedoken, zoals de Delta, de Omikron en de Omikron BQ.1 variant. Het coronavirus was onbekend tot het in 1966 geïdentificeerd werd door de virologe June Almeida.7 Het virus valt onder de zogenaamde ‘verkoudheidsvirussen’. Vermoedelijk bestaat het al zeer lange tijd; afgezien van zuigelingen heeft iedere wereldburger al eens een coronavirus variant doorgemaakt. Het is daarom niet vreemd dat het coronavirus een overlevingscijfer kent van 99,41% bij 60-70 jarigen.8  

Verkoudheid, benauwdheid of koorts zijn klachten die horen bij (varianten van) het coronavirus. Nog steeds adviseert het RIVM bij deze klachten een test te doen en bij een positieve uitslag zelfisolatie toe te passen. Andere klachten die het RIVM vermeldt, zijn verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, of verhoging.9 

Lees en download de hele brief.

 


Bronnen:

1. Hoofdstuk II. Taken publieke gezondheidszorg § 4. Infectieziektebestrijding, Artikel 6, lid 2. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, alsmede op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat. Artikel 6 Wet publieke gezondheid

2. Cholera in Nederland in de 19e eeuw: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/cholera-in-nederland-in-de-19e-eeuw 

3. Overzicht van grote pandemieën in de geschiedenis https://isgeschiedenis.nl/nieuws/overzicht-van-grote-pandemieen-in-de-geschiedenis

4. Aantal Covid-19 overlijdens in Nederland vanaf maart 2020 tot en met 30 december 2022. https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/sterfte

5. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen, Artikel 1, lid e. groep A: covid-19, Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), pokken, polio, severe acute respiratory syndrome (SARS), virale hemorragische koorts; Artikel 1 Wet publieke gezondheid 

6. COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2. Bron: RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 

7. June Almeida op Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/June_Almeida 

8. Data Synthesis Twenty-three seroprevalence surveys representing 14 countries were included. Across all countries, the median IFR in community-dwelling elderly and elderly overall was 2.4% (range 0.3%-7.2%) and 5.5% (range 0.3%-12.1%). IFR was higher with larger proportions of people >85 years. Younger age strata had low IFR values (median 0.0027%, 0.014%, 0.031%, 0.082%, 0.27%, and 0.59%, at 0-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50- 59, and 60-69 years). https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1 

9. Verkoudheid, benauwdheid of koorts zijn klachten die horen bij het coronavirus. Heeft u dit soort klachten, doe dan een test. Bij hooikoorts of een allergie kunt u wel naar buiten. RIVM over symptomen en adviezen

 
Meld je aan voor de nieuwsbrief