Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Openbaar Ministerie op oorlogspad

Advocaat: ‘Kennelijk is Viruswaarheid te lastig’

 Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 27 oktober 2021 – In een nadere toelichting laat officier van justitie mr. Otto van der Bijl van het functioneel parket te Amsterdam weten dat de tijdelijke lening aan Willem Engel vorig jaar de aanleiding vormt voor ernstige twijfel of de Stichting Viruswaarheid de statuten te goeder trouw naleeft. Uit de brief van heden blijkt dat het openbaar ministerie de feiten niet op orde heeft.

 De officier deed bij brief van 21 september 2021 onder verwijzing naar artikel 2:297 BW een uitgebreid informatieverzoek bij Viruswaarheid. Deze bevoegdheid biedt de mogelijkheid het bestuur te ontslaan en de stichting te ontbinden als de gevraagde gegevens niet verstrekt worden. Advocaat mr. Gerben van de Corput vroeg de officier om opheldering over de achtergrond en de aanleiding van dit verzoek.

Lening

De brief stelt dat berichten in de media over de door Stichting Viruswaarheid tijdelijk aan Willem Engel verstrekte lening van € 50.000 de aanleiding voor dit verzoek zijn. ‘Het openbaar ministerie is van oordeel dat dit in strijd is met het statutaire doel. Daarmee vormt deze omstandigheid grond voor ernstige twijfel of de wet en de statuten te goeder trouw worden nageleefd’, aldus de brief. De stichting stelde Engel vorig jaar korte tijd een overbruggingskrediet ter beschikking nadat de ING-Bank de privébankrekening sloot als gevolg van zijn activiteiten voor Viruswaarheid. Deze werd korte tijd later terugbetaald. De rechtbank oordeelde echter in twee kort gedingen tegen de ING-bank dat concrete aanwijzingen voor strafbare feiten ontbreken. De bank mocht vervolgens de relatie met de stichting niet beëindigen.

Raad van toezicht

De brief stelt verder ten onrechte dat de stichting geen raad van toezicht ingesteld zou hebben terwijl dit een statutaire verplichting is. Viruswaarheid voldoet aan alle wettelijke en statutaire eisen en vroeg inmiddels een ANBI-status aan. ‘Kennelijk heeft het openbaar ministerie haar dossier niet op orde. Wij hebben een raad van toezicht’,  aldus Engel.

Ontbinding

Ook zou de officier vraagtekens hebben bij de ontbinding van de Stichting Viruswaarheid die vorig jaar opgericht werd. De activiteiten van de actiegroep waren ondergebracht bij de bestaande Stichting Dancamundo. Zonder ooit actief te zijn geworden werd de nieuwe stichting enkele maanden later ontbonden nadat banken weigerden om een betaalrekening te openen. ‘De insinuatie dat hier geld verdwenen zou zijn, is uit de lucht gegrepen. Dat kon ook helemaal niet. Er was niet eens een bankrekening. Alle financiële gegevens van Viruswaarheid zijn gepubliceerd. Zojuist is een tussentijdse kwartaalrekening gepubliceerd op de website’, aldus voormalig bestuurder Willem Engel.

Inlichtingen

De advocaat van Viruswaarheid zal de officier nogmaals om opheldering vragen: ‘Dit informatieverzoek is uiterst bedenkelijk en gebaseerd op onjuiste feiten.. Het lijkt er bovendien op alsof er bewust naar de pers wordt gelekt om Viruswaarheid in diskrediet te brengen.  Kennelijk is mijn cliënt te lastig. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling.’

Meer lezen:

Brief 21 september OM

2021-10-26 brief advocaat Viruswaarheid

https://voorwaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/06/2020-Jaarverslag-Viruswaarheid-V0.2.pdf

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief