Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Oproep tot actie: Teken de EU-petitie

Onderteken de EU-petitie waarin wordt opgeroepen tot het herstel van de grondrechten en fundamentele vrijheden die door de Covidmaatregelen worden ondermijnd

 

Doel van de petitie

De petitie “COVID-19 – Fundamentele vrijheden en rechten van EU-burgers”, gepubliceerd op de website van het Europees Parlement, heeft tot doel de aandacht van het Europees Parlement te vestigen op een reeks schendingen van fundamentele rechten en vrijheden ten gevolge van de aanpak van de COVID-19-“pandemie”.

Verzoek parlementaire onderzoekscommissie

In de petitie wordt het Europees Parlement verzocht per direct een parlementaire onderzoekscommissie in te stellen, om de relevantie van het volksgezondheidsbeleid, dat de lidstaten sinds maart 2020 hebben gevoerd, onpartijdig te onderzoeken en de gebeurtenissen te verifiëren die zowel de aanpak van de Covid-19-crisis hebben ontketend en geïntensiveerd, alsook de daaruit voorvloeiende crises met betrekking tot ‘gezondheid’ en op sociaal, economisch sterrein.
Daarnaast dringt de petitie er bij het Europees Parlement op aan om van de uitvoerende macht en de regeringen van de EU te eisen, dat zij verantwoording afleggen over de wijze waarop het geld van de belastingbetaler tijdens de Covid-19-noodsituatie is besteed. Deze informatie zal de Europese burgers in staat stellen om een volledige inschatting te maken van de impact van deze maatregelen op hun persoonlijke situatie, opdat zij rechtshulp kunnen inschakelen om deze restricties op basis van  incompetentie te laten opheffen en om een schadevergoeding te verkrijgen van het Hof van Justitie van de EU. Wij willen graag benadrukken dat deze petitie een instrument is dat deel uitmaakt van het EU-systeem en bijgevolg niet kan worden genegeerd, laat staan gecensureerd. De petitie maakt feitelijk deel uit van de instrumenten van de “participerende democratie” die de EU-burgers ter beschikking staan en dient in aanmerking te worden genomen en te worden besproken in het Europees Parlement.

Kom in actie en teken de petitie

Vanuit het besef dat de Europese instellingen de belangrijkste bron zijn van alle bepalingen met betrekking tot de aanpak van de Covid-19-crisis op nationaal niveau, nodigen wij u uit om, met uw handtekening, petitie 0152/2021 te steunen, aangezien het petities bevat die door elf landen zijn ingediend: Italië, Duitsland, Finland, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Tsjechië, Luxemburg, Kroatië, Letland en Hongarije. Op dit moment is dit verzoekschrift ook ingediend door organisaties of personen uit België, Nederland, Portugal, Roemenië, Ierland, Noorwegen, Griekenland, Cyprus en Spanje.

Mobiliseer uw netwerken

Wij nodigen alle EU-burgers uit deze petitie te steunen teneinde ten minste 100.000 handtekeningen te verzamelen. Hoe groter de steun voor de petitie, hoe groter onze druk op de EU Petitions Committee zal zijn. Daarom nodigen wij u uit uw netwerken te mobiliseren, zodat duizenden mensen in Europa hun democratisch recht kunnen uitoefenen en het Europees Parlement ons eis om uitleg ten aanzien van deze “pandemie” en om concrete antwoorden van de Europese instellingen kenbaar kunnen maken.

Instructies om de petitie te ondertekenen

U heeft ongeveer 5 minuten nodig om u te registreren en de petitie te ondertekenen.

U vindt de petitie op de EUP website: https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0152%252F2021/html/Petition-No-0152%252F2021-by-Mikael-Nordfors-%2528Swedish%2529-on-behalf-of-Frihet-Sverige%252C-Mads-Palsvig-%2528Danish%2529%252C-S.K.-%2528German%2529%252C-Ernest-Kirchen-%2528Luxembourgish%2529%252C-Jean-Pierre-Eudier-%2528French%2529-on-behalf-of-European-Forum-for-Vaccine-Vigilance%252C-Christoffer-Westerlund-%2528Finish%2529%252C-by-M.C.-%2528Croatian%2529%252C-Serena-Milan-%2528Italian%2529%252C-L.T.-%2528Latvian%2529-on-behalf-of-Latvijas-Br%25C4%25ABv%25C4%25ABbas-alianse%252C-K.L.-%2528Czech%2529%252C-Leopoldo-Salmaso-%2528Italian%2529%252C-Sara-Cunial-%2528Italian%2529%252C-Attila-Ertsey-%2528Hungarian%2529%252C-on-fundamental-rights-and-freedoms-of-the-citizens-of-the-European-Union-amid-Covid-19

Om te registreren

 1. Klik op bovenstaande hyperlink. U komt dan op de website Petitions European Parliament.
  Links bovenin kunt u de taal naar NL veranderen.
 2. Klik op “Inschrijven” en vul uw gegevens in.
  (Indien u uw privacy wenst te beschermen, kunt u zich registreren met een alias of een ander e-mailadres via e-mailproviders zoals Protonmail of Tutanota.)
 3. Na registratie ontvangt u een mail van “EP Petitions Portal” om uw registratie te bevestigen.
  Als u op de bevestigingslink klikt, komt u op de European Parliament Petition (EP Petitie) webpagina.

Om de petitie te ondertekenen

 1. Klik weer op bovengenoemde hyperlink om weer op de EP Petition webpagina te komen. (Verander linksboven de taal naar NL.)
 2. Klik op de “Login” knop in de rechterbovenhoek.
 3. Vul op de pagina “Heeft u al een account?” uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 4. De webpagina “Welkom op het internetportal voor verzoekschriften” wordt geopend. Hierop ziet u uw naam of alias vermeld.
  In het veld “Snel zoeken op verzoekschrift”, in de rechterbovenhoek, vult u het nummer van de petitie in: 0152/2021 (zorg dat er geen spaties voor of achter het nummer staan).
  Klik daarna het vergrootglas, of de knop met “Zoeken” aan.
 5. Klik nu op “Beschikbaar voor medeondertekenaars” onderaan de inleiding.
 6. Onderaan de geopende petitiepagina 0152/2021 klikt u op “Steun”.

Andere petities steunen
Als u wilt kunt u ook petities uit andere landen (België, Portugal, Roemenië, Ierland etc.) steunen. Herhaal dan de stappen 5 tot en met 9 op de website Home | PETI | Committees | European Parliament (europa.eu)

Meld je aan voor de nieuwsbrief