Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Pandemieverdrag: WHO grijpt de macht

Door Dr. Simon Goddek, Phd

Het originele Engelstalige artikel vindt u hier.

Wist u dat er morgen [27 februari 2023, red.] een stemming is over het WHO’s CA+ ontwerp [CA=Convention accord, red.], dat de WHO zal veranderen in een machtige volksgezondheidstechnocratie met de macht van een wereldregering? Mijn collega’s van The Redacted Inc hebben het document geanalyseerd, en het is verontrustend. 

 

De komende veranderingen binnen de WHO zullen haar de alarmerende macht geven om natuurlijke behandelingen zoals vitamine D te verwerpen ten gunste van farmaceutische producten, waardoor onze persoonlijke mogelijkheden om gezondheid na te streven mogelijk sterk beperkt zullen worden.

Het is verontrustend dat de belangrijkste financier van de WHO, de Gates Foundation, nauwe banden heeft met farmaceutische bedrijven en boeken publiceert waarin gedetailleerd staat hoe de volgende pandemie zich zal ontwikkelen. Ondanks het inadequate beleid van de WHO tijdens Covid, zal zij meer macht krijgen. 

Het is alarmerend dat we de controle overdragen aan een ongekozen organisatie met een reputatie van twijfelachtige prestaties. Tot overmaat van ramp steunen de media dit ondemocratische idee, wat de vraag oproept: Waarom staan onze regeringen dit toe? 

De komende CA+ bevoegdheden zullen de WHO onbegrensde controle geven over fundamentele aspecten van ons leven, inclusief het definiëren van de volgende pandemie, het opleggen van lockdowns, het zich toeëigenen van toezichtsbevoegdheid, het dicteren van [medische, red.] behandelingen, het  opleggen van verplichte vaccinatie en zelfs het herverdelen van middelen. 

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de WHO, en indirect de Gates Foundation, de macht hebben om uw eigendom in beslag te nemen, omdat zij onder het mom van pandemiebestrijding het grondgebruik kunnen veranderen. Dit zou een ongekozen organisatie een alarmerend niveau van controle over ons leven geven. 

Het meest beangstigende aspect is dat zij de definitie van een pandemie herdefiniëren en nieuwe terminologie invoeren zoals “infodemie” om de bestrijding van “desinformatie” te rechtvaardigen. Dit kan leiden tot het monddood maken van integere burgers die het officiële verhaal niet geloven. 

Volgens Elon Musk  schuilt het gevaar in het feit dat als 149 afzonderlijke regeringen elk op hun eigen manier met de crisis zouden omgaan, er nog steeds een overlevingskans is als sommige zouden falen. Maar als er maar één strategie is en de WHO verprutst het, kan dit tot massaal uitsterven [van de mensheid, red.] leiden. 

Volgens het CA+-ontwerp behouden de lidstaten hun soevereiniteit tijdens de voorbereiding op een pandemie, maar niet tijdens een echte “pandemie”, terwijl particuliere bedrijven zoals Pfizer er niet van weerhouden worden om winst te maken met vaccins. 

De WHO heeft haar bezorgdheid geuit over diversiteit en genderongelijkheid binnen de gezondheids- en zorgsector. In een echte pandemie zou diversiteit echter geen prioriteit moeten zijn. 

De invoering van “desinformatie” en “infodemie” door de WHO is een schaamteloze poging om andersdenkenden te bespioneren en het zwijgen op te leggen. Ondanks deze alarmerende stap lijken journalisten en politici hun ogen te sluiten voor de machtsgreep van Bill Gates en de WHO. 

Als we hen toestaan om te dicteren wat “verkeerd denken” is, geven we hen de macht om degenen die het niet eens zijn met het narratief te controleren, te elimineren en hun communicatieplatform weg te nemen. Orwell waarschuwde ons al voor de gevaren om beschuldigd te worden van een misdaad bij het hebben van een “verkeerde” mening. 

Het document moedigt ook beleid aan zoals 15-minuten steden, klimaat-lockdowns en de inbeslagname van boerderijen van boeren. Als dit concept wordt aangenomen, zal het een ongekozen groep elites een enorme macht geven, die hen in staat stelt te doen wat zij willen onder het mom van de WHO-richtlijnen. 

Dank aan Clayton Morris en Natali Morris voor deze inzichten. Ik hoop dat jullie YouTube-account niet opnieuw wordt geschorst vanwege deze analyse. Ga zo door!

Meld je aan voor de nieuwsbrief