Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Sommatie terugplaatsing facebookgroep Viruswaarheid

Naar aanleiding van de rechtszaak van het Openbaar Ministerie tegen Willem Engel omtrent opruiing, wordt de context bekeken waarbinnen de uitspraken zijn gedaan. Dit wordt gehinderd omdat meerdere kanalen verwijderd zijn. In het parlement is toegegeven dat Facebook samenwerkt met de NCTV.  Het lijkt er dan ook sterk op dat Facebook in opdracht van heeft gehandeld om ontlastend bewijsmateriaal te vernietigen. Vandaar dat wij Meta (Facebook) nogmaals hebben gevraagd de faceboekgroep Viruswaarheid terug te zetten.

Datum: 11 mei 2022
Inzake: Stichting Viruswaarheid.nl/Facebook

Geachte collega,

In reactie op uw brief van 8 april jl. bericht ik u als volgt. De URL waarom het hier gaat betreft https://www.facebook.com/Viruswaarheid. Dat Meta een URL nodig heeft om te weten om de verwijdering van welke facebookgroep het gaat, blijf ik overigens een zeer twijfelachtige stelling vinden. Zij behoort zelf te weten wat zij verwijdert en waarom.

U verwijst naar een eerdere uitspraak waarbij de heer Engel aanwezig was. Die uitspraak staat los van het huidige geschil dat is ontstaan. Meta heeft de facebookgroep verwijderd zonder dat duidelijk is waarom dat is gebeurd. De verwijdering heeft niet alleen voor de Stichting een grote impact maar tevens voor de heer Engel, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Stichting. Zoals u ongetwijfeld uit de media zult hebben vernomen, wordt de heer Engel strafrechtelijk vervolgd wegens door hem gedane uitlating op onder andere facebook. Door het verwijderen van de pagina is de heer Engel niet in staat de betreffende uitlatingen terug op te zoeken teneinde te bezien in welke context deze uitlatingen zijn gedaan en in reactie op welke andere berichten de uitlatingen zijn gedaan. Daarmee wordt het voeren van zijn verdediging bemoeilijkt. Zulks terwijl de verwijdering van de gehele groep zonder daarbij een geldige reden an sich reeds onrechtmatig is.

Derhalve sommeert cliënte Meta nogmaals om de betreffende facebookgroep, waarvan u hierboven de URL aantreft, terug te plaatsen inclusief al haar volgers. Mocht Meta hiertoe niet bereid zijn dan wordt zij gesommeerd te onderbouwen op welke wijze er misbruik is gemaakt van haar beleid en wordt Meta gesommeerd een kopie van de betreffende groepspagina volledig aan cliënte ter beschikking te stellen teneinde haar bestuurder zich in staat te stellen zich te kunnen voorbereiden op het voeren van zijn verdediging. Graag verneem ik binnen 7 dagen van u.

Met vriendelijke groet,
Yur Advocaten & Consultants

J.B. (Jens) Maliepaard Advocaat

Meld je aan voor de nieuwsbrief