Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Spoedbehandeling beroep tegen Gezondheidsraad en CBG

Rechter wees vonnis in strijd met procesregels

Door mr. Jeroen S. Pols

Rotterdam – 2 januari 2022 – De Haagse kortgedingrechter mr. T.F. Hesselink wees 29 november 2021 de vorderingen van Viruswaarheid tot onmiddellijke stopzetting van de COVID-19-vaccinatiecampagne af. Opvallend, want de leden van de Gezondheidsraad en het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) voerden geen verweer. De procesregels bepalen dat onvoldoende of niet weersproken stellingen door de rechter als vaststaand aangenomen moeten worden. Hesselink mocht de vorderingen dan ook niet afwijzen maar deed dat toch. Het gerechtshof behandelt het beroep tegen dit vonnis als een spoedzaak.

De actiegroep voert samen met de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken een bodemprocedure tegen de leden van de Gezondheidsraad en beschreef in bijna honderd pagina’s dat de adviezen van de Gezondheidsraad die de basis vormen voor de prikcampagne met Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna en Janssen op elk onderdeel in strijd zijn met de eigen criteria en internationaal aanvaarde beginselen van een ethisch en verantwoord vaccinatiebeleid.

Kort geding

Het Lareb ontvangt dagelijks naast duizenden milde klachten gemiddeld twee meldingen van overlijdens en tien ernstige bijwerkingen. Meer dan elk ander geneesmiddel in de geschiedenis. Daarom eiste de actiegroep op basis van de lopende procedure in een kort geding een onmiddellijke stopzetting van de vaccinatiecampagne. De leden van de Gezondheidsraad werden persoonlijk gedagvaard maar kwamen ter zitting niet opdagen. De landsadvocaat had hier de mogelijkheid om de stellingen van Viruswaarheid – die door de media en overheid steevast als desinformatie weggezet worden – te weerleggen. Hij beperkte zijn verdediging echter met een verwijzing naar de adviezen die door Viruswaarheid nu juist gedetailleerd bestreden worden.

QR-code

De minister baseert het 3G-beleid waardoor ongevaccineerden geen toegang meer hebben tot een groot deel van het maatschappelijke leven ook op een advies van de Gezondheidsraad. Deze maatregel veronderstelt dat de ‘vaccinaties’ – de producenten spreken van immunotherapieën – de verspreiding van het virus tegengaan. De voorwaardelijke vergunning verbiedt echter nadrukkelijk het gebruik met dit doel omdat deze eigenschap volgens de producenten ontbreekt. Een rechterlijke toetsing aan de vergunningsvoorwaarden volstaat om de adviezen van tafel te vegen. Ook dit liet Hesselink na.

CBG

Viruswaarheid eiste voorts dat het CBG op grond van haar wettelijke taak tot geneesmiddelenbewaking het gebruik van de COVID-19-prikken onmiddellijk stopzet. Het Lareb ontving als onderdeel van deze toezichthouder ruim 700 meldingen van sterfgevallen. Dit is 23 keer zoveel als na het griepvaccin Pandemrix dat in 2009 als te onveilig van de markt verdween. Het CBG zou echter alleen in een noodsituatie kunnen ingrijpen omdat het EMA hier bevoegd is.  De vraag waarom dat niet gebeurt, bleef zonder antwoord.

Misdrijf

Nooit eerder in de geschiedenis kreeg een complete bevolking onder grote druk een experimentele gentherapie toegediend. De injectiecampagne tegen COVID-19 is volgens Viruswaarheid een medisch experiment op de bevolking dat als een misdrijf strafrechtelijk te vervolgen is. Dit geldt ook voor rechters die weigeren in te grijpen bij deze ernstige mensenrechtenschendingen.

Hoger beroep

De rechters in hoger beroep zijn verplicht de massale prikcampagne alsnog te beëindigen. De Toeslagenaffaire en de onthullingen over ontmoetingen met procespartijen in het dossier Fort Oranje tonen aan dat de rechterlijke macht de bevolking niet beschermt tegen een geradicaliseerde overheid. Ook in eerdere procedures tegen coronamaatregelen kreeg de Staat telkens een carte blanche. Het imago van de onberispelijke Nederlandse rechter lijdt daarmee schipbreuk. De uitkomst van deze zaak zal ongetwijfeld medebepalend zijn  hoe de geschiedenis terugkijkt op de rol van de rechtspraak. Het hof bepaalt half januari 2022 de datum waarop zij het beroep behandelt.

Meer lezen:

Juridisch, 08-11-2021, Kort Geding Viruswaarheid vs Gezondheidsraad en CBG

 

Alle video’s over de rechtszaak tegen de leden van de Gezondheidsraad:

https://videowaarheid.nl/?s=gezondheidsraad

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief