Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Spoedwet: oproep aan alle Tweede Kamerleden

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal,

Morgen behandelt u de spoedwet in de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid ter voorbereiding van een historische dag, een dag waarop geschiedenis wordt geschreven. En u bent een van de 150 auteurs van die geschiedenis. Het is aan u, allemaal samen maar bovenal ook individueel -als mens en niet als politicus- om te bepalen wat uw rol in die geschiedenis zal zijn.

Kiest u voor een vrij Nederland met een vrije bevolking of kiest u voor dictatuur, zelden was een keuze zo scherp af te tekenen als in het geval van de covid-19 spoedwet. Een spoedwet waarin aan de minister schier onbegrensde macht wordt toegekend om bij decreet te regeren. Kijkend naar diens voorstel mensen die quarantaineregels overtreden met 4 jaar gevangenisstraf te bedreigen, dan kan iedereen weten welk zwaard er boven hun hoofd hangt. 

Steunt u het wetsvoorstel van de regering, dan steunt u de vestiging van een totalitaire dictatuur. U doet dat dan onder het mom van een medische noodtoestand waarvan vast staat dat die niet bestaat. En voor zover u van mening bent dat die wel mocht bestaan, waarvan niet is aangetoond dat die bestaat en waaruit die dan zou bestaan. Om met de premier te spreken: we weten het niet, we werken met 50% kennis, en dat nu dus al bijna 6 maanden lang. 

Steunt u een vrij Nederland met vrije mensen die niet hoeven te vrezen voor een nachtelijke klop op de deur, dan rest ons slechts u daarvoor te prijzen. U heeft op eervolle wijze uw plaats in het heden – en daarmee in de geschiedenis – verdiend. U bent en was immers één van de stemmen die zich verhieven op het moment dat het er echt op aankwam, op het behoud van ons eens zo vrije land.

Ik zal hier niet ingaan op de grote schade die inmiddels is aangericht aan iedereen in Nederland. U zult daar ongetwijfeld, net als wij, talloze brieven en noodkreten over hebben ontvangen. U bent immers volksvertegenwoordiger en dan wenden mensen zich eerst tot u.

U allen zult dus weten van de onhoudbare situaties in instellingen waar mensen nu al maanden leven onder een regime dat in de extra beveiligde afdeling van een penitiaire inrichting als niet acceptabel zouden worden geoordeeld. U heeft gehoord van de mensen die de afgelopen maanden hun bestaan, hun baan en/of hun bedrijf hebben verloren. Niet als gevolg van een virus, maar als gevolg van de regeringsreactie op een virus. 

U weet van de spanningen in gezinnen, van uitgestelde dan wel aangepaste medische behandelingen, van het massale verlies van werkgelegenheid, de ongekende faillissementsgolf die op ons afkomt, het toegenomen alcoholisme, het afgenomen welzijn, de eenzaamheid en verwarring bij de jongeren, de sociale vervreemding, de wanhoop in de verpleeghuizen en de aantasting (soms zelfs met openlijk geweld)  van grondrechten die zelfs bij een werkelijke noodtoestand niet mogen worden aangetast. U weet van de echtscheidingen, de polarisatie als gevolg van het beleid die vrienden en families verdeeld houden. U weet van alle verdriet die Nederlanders wordt aangedaan. 

U weet van de schending van de grondwet, u weet van de schending van internationale wetten en verdragen, u weet van de onrechtmatigheid van de door de regering uitgevaardigde bevelen, u weet van de onwettigheid van op de bevolking uitgevoerde experimenten.

Geen 50% kennis heeft u daarvan, maar 100%. U kunt en mag daar niet voor wegvluchten.

Voor u allen geldt: de regering heeft al deze schade naar eigen zeggen aangericht op basis van onvolledige kennis. De door de regering aangewende middelen zijn al maanden erger dan de door de regering, kennelijk in den blinde, veronderstelde kwaal.

We hopen dat u de juiste beslissing neemt en dit wetsvoorstel op de mestvaalt van de geschiedenis doet belanden. En zelf zou ik daar ook van proberen weg te blijven als ik u was.

Om met de Koning te spreken: niet normaal maken wat niet normaal is, en onze rechtstaat behouden en verdedigen.

Wij wensen u wijsheid en een rechte rug,

Hoogachtend,

namens Viruswaarheid,

Mr Jeroen Pols

Mr Caroline Vonhoff

Meld je aan voor de nieuwsbrief