Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

SPOORLOOS

Deze column verscheen eerder vandaag op de Facebookpagina van Police for Freedom

Twee weken geleden was ik begonnen met een blog, met als titel “DE POLITIE IS JE BESTE VRIEND”
Een slogan uit de eindjaren 80 en begin jaren 90, die de politie weer terugbracht, waar die thuishoorde met en voor de burgerij. Maar na de gebeurtenissen van de afgelopen week, heeft het geen zin meer om achterom te kijken, naar hoe het was.
De tijden zijn veranderd en niet een klein beetje. De politie die wij allemaal kennen en waar wij en onze kinderen mee opgegroeid zijn bestaat niet meer. Laat mij duidelijk zijn. Ik heb het met name over de organisatie. De individuele politieagent wordt daar in meegezogen en eigenlijk neem ik ze dat kwalijk. Want het zijn geen domme mensen.
Velen stappen op of halen hun pensioen ver naar voren, omdat ze niet meer kunnen staan waar ze voor stonden en niet meer konden zijn wie ze waren. Anderen zitten vast in een keurslijf van schulden of hypotheek.
Nee, ONZE politie is spoorloos verdwenen en daar zullen we het voorlopig mee moeten doen.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat de politieorganisatie in de veronderstelling is dat alles dat de burgervader verlangt in het kader van openbare orde, ook maar uitgevoerd moet worden en dat is een miskleun van de bovenste plank.
De politieorganisatie heeft ook een eigen verantwoordelijk. Zij heeft namelijk de taak, om binnen de geldende rechtsregels, te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de RECHTSORDE, in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag, en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.
Maar dat je een bevoegd gezag hebt, betekent niet impliciet, dat de opdracht die gegeven wordt een zogenaamd bevoegd gegeven bevel is. De verantwoordelijke politiechef, zal dus ZELF moeten toetsen of dat bevel niet in strijd is met de geldende rechtsregels en het handhaven van de RECHTSORDE.
Het bevoegd gezag kan wel zoveel willen.
Zo schreef een Burgemeester een noodverordening uit om een demonstratie te kunnen beëindigen.
Een noodverordening wordt in principe zelden uitgevaardigd, omdat deze een ernstige inbreuk maken op grondrechten, zoals het vrij bewegen en het demonstratierecht. Er moeten dus zwaarwegende argumenten zijn, zou je denken, zoals de ernstige vrees, voor ernstige wanordelijkheden…..
Nu, ik kan je vertellen dat ze momenteel als een zwerm bijen om je oren vliegen….. De burgemeesters grijpen wel heel makkelijk naar dit middel de afgelopen 2 jaar.
Maar nu terug naar de politie die spoorloos is.
Stel ik heb een kinderdagverblijf (moet er niet aan denken hoor) en er gaan geruchten dat er onoorbare dingen gebeuren en ik blijf stil als eigenaar/beheerder, dan roep je als betrokkene toch heel hard WAKKER WORDEN….DOE IETS.
Nu ben ik de politiebaas en ik hoor dat honderden (ik weet, het zijn er meer) kinderen voor hun ouders niet te vinden zijn, omdat de overheid heeft “ingegrepen” en ik blijf stil en er gebeurt niets, dan roep je als betrokkene toch heel hard WAKKER WORDEN…… DOE IETS,
Maar ja, als je een timmerman een brood laat bakken en de bakker de bouw op stuurt, dan weet je dat er weinig van terecht komt.
Weten we het nog ….
Zij heeft tot taak de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde.
De politie heeft geen onderzoek gedaan, naar mogelijke ambtenarenmisdrijven, door de belastingdienst in de toeslagenaffaire.
De politie heeft geen onderzoek gedaan naar, mogelijk onrechtmatige daden door overheidsinstanties bij uithuisplaatsing van minderjarige kinderen.
De politie heeft geen onderzoek gedaan naar de onvindbaarheid, voor ouders, van vele kinderen, die uit huis geplaatst zijn.
Dat is je reinste plichtsverzuim en ernstiger, dat maakt de politieorganisatie tot een onderdeel van het probleem.’
Daar bovenop de optredens van Burgemeesters, zoals Bruls, die notabene in een politiejas, demonstranten staat te “bedreigen” en het politietreden tijdens de boeren protesten welke zo veel vragen oproept.
Dat constaterende geeft aan dat de politie, welke een democratie overeind houdt, spoorloos is.
Spoorloos verdwenen en je zou bijna Opsporing Verzocht inschakelen.
Peter Cirk
Meld je aan voor de nieuwsbrief