Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Toespraak van Jeroen Pols tijdens Mars van de menselijke verbinding

“Het recht op vrijheid van meningsuiting is de kern van een democratisch rechtsstaat.”


De video-opname (van Teun Livestream) vindt u ook op ons kanaal videowaarheid.

Bijna twee jaar vechten Willem en ik voor het behoud van de rechtsstaat, voor een leefbare en menselijke samenleving. We voerden meer dan twintig rechtszaken. Onophoudelijk hebben we informatie verspreid. Informatie en kennis waar u recht op heeft maar waarvan het regime Rutte niet wil dat u die krijgt. En dat was niet altijd even makkelijk, maar we bleven overeind. We gingen door.

We hielden er rekening mee, maar toch heeft de arrestatie van Willem afgelopen woensdag mij geschokt. Hij is niet de eerste. Eline en Max, Huig Plug en andere activisten gingen hem voor. Arrestaties zijn aan de orde van de dag.  Als we niet oppassen, wordt dit het nieuwe normaal. Maar hiermee overschrijdt het regime Rutte een duidelijke rode lijn. En dit mogen we niet accepteren. Ik zal uitleggen waarom.

Wij als mensen zijn rare wezens. Aan de ene kant zijn we creatief, intelligent en kunnen we als geen enkel andere diersoort samenwerken en de grootste en mooiste creaties maken, we kunnen mededogen, begrip en liefde opbrengen voor anderen. Maar tegelijkertijd zitten in onszelf de instincten van een gevaarlijk roofdier dat zich als een roedel bloeddorstige honden op groepen binnen onze eigen soort kan richten.

Als mensheid moeten we daarvan bewust zijn. Dat is wat we beschaving noemen. De bescherming tegen het kwaad in onszelf. Dat doen we door een rechtvaardig rechtssysteem te creëren, een samenleving te waarin elk mens gelijkwaardig is en beschikt over gelijke rechten. Door rechters die ons beschermen tegen een overheid die deze rechten ondermijnt. Elke politicus, elke leider die aan dit laagje vernis begint te krabben, speelt met vuur. Het is niet voor niets dat dit volgens internationaal recht als een misdrijf tegen de menselijkheid beschouwd wordt

De bloedige massamoorden uit de vorige eeuw leerden ons nogmaals dat het recht op menselijke waardigheid onaantastbaar moet zijn. Deze menselijke waardigheid kan alleen bestaan door fundamentele mensenrechten en vrijheden de hoogst mogelijke bescherming te geven. Het is daarom dat de Universele Verklaring van de Rechten voor de Mens bepaalt dat wij worden geboren met deze rechten, als vrij mens en met gelijke rechten. Geen staat, geen politicus, geen bestuurder heeft het recht hieraan te tornen. Dit noemen wij beschaving, civilisatie. Het is het dunne laagje vernis waar we heel zuinig op moeten zijn.  Alleen dat kan ons beschermen tegen geweld en chaos. 

Ons belangrijkste wapen als burger is onze vrijheid van meningsuiting. Dit recht is de kern van onze democratische rechtsstaat. Onrecht en misstanden kunnen alleen bestreden worden door het vrije woord, niet door censuur. Elke vrije samenleving is afhankelijk van de uitwisseling van nieuwe ideeën en een veelheid aan levenswijzen en morele opvattingen ongeacht of iemand zich daardoor mogelijk ongemakkelijk voelt. Verschillende levensopvattingen die met elkaar in dialoog treden zodat men van elkaar kan leren. Kritiek stelt ons in staat om inzichten bij te sturen en onze kennis uit te breiden. Elke stap in de vooruitgang die wij als mensheid maakten, kwam door mensen die zich uitspraken tegen heersende opvattingen.

Een samenleving die geen onwelgevallige of afkeuringswaardige meningen meer tolereert, is een samenleving in verval, het is het einde van beschaving. Dat betekent dat wij moeten vechten voor dit recht. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar we het is wel belangrijk dat we horen wat anderen zeggen en denken. Dat is de basis van elke dialoog. En zonder dialoog rest alleen geweld en wanorde.

Willem zag het onrecht dat in maart 2020 en voelde dat hij zich hiertegen moest uitspreken. Sindsdien doet hij niet anders. Onvermoeibaar weerspreekt hij leugens en desinformatie die door de overheid en de media verspreid worden. De woorden van Willem voelen kennelijk als een bedreiging want het antwoord van de overheid en de media lag niet in het ontkrachten van zijn argumenten.
Nee; het antwoord was een ongekende hetze waarin de massa tegen Willem opgehitst werd met karaktermoord, beschuldigingen van zelfverrijking, criminalisering, hij is een sekteleider, een waanzinnige dansleraar. 

Maar dat kon Willem niet stoppen. Hij ging door. Steeds weer. Iedere Nederlander kent inmiddels de naam Willem Engel. Veel mensen hebben een stevige mening over hem,  maar weten ze ook wat hij zegt? Kennen ze zijn argumenten? Nee, als je vraagt welke onjuiste beweringen hij doet, blijft het stil. Doodstil. Ze weten alleen dat hij opgepakt moet worden.

Maar wat betekent de vrijheid van meningsuiting als we als samenleving niet meer met elkaar in gesprek gaan? Dat we niet meer naar de mening van anderen luisteren? Tienduizenden zetten hun handtekening onder een petitie om Willem in de gevangenis te krijgen omdat hij een andere mening heeft. Alleen weten ze niet waarom.  

Als we het hebben over volkstribunalen, dit komt dit er het dichtste bij. Dit is een lynchpartij. Willem maakt gebruik van zijn vrijheid van meningsuiting. En dat mag hij. Dat mag iedereen. En dat mogen ook stevige meningen zijn. De enige grens ligt bij duidelijke bedreigingen en oproepen tot geweld. Voor de rest is bijna alles toelaatbaar. 

Internationale mensenrechtenverdragen geven heel veel ruimte om te  protesteren. Willem heeft deze grens nooit overschreden. Dat betekent ook dat je mag oproepen om massaal telefonisch contact op te nemen met een verpleeghuis waar weerloze ouderen onmenselijk behandeld worden. Dat mag iedereen afkeuren, dat vindt het personeel misschien vervelend, en misschien voelt het intimiderend om geconfronteerd te worden met mensen die je hierop aanspreken, maar het is niet verboden.

Dat betekent ook dat je mag oproepen om koffie te drinken voor het huis van een gezagdrager, voor de deur van een minister of burgemeester. De wet en het internationale recht maken geen uitzondering voor dit soort locaties. Je mag roepen dat politici die volgens jou misdaden plegen en op een dag voor een tribunaal moeten verschijnen. Dat is geen bedreiging. 

Je hoeft het er niet mee eens te zijn, je mag het smakeloos vinden, maar het is de wet en het zijn niet fatsoensnormen die de strafbaarheid bepalen. Protest is niet bedoeld om harmonieus en comfortabel te zijn. Protest mag overlast bezorgen, mag irritatie wekken en mag confronterend zijn. Daarom is het protest. Als de zwarten in de Verenigde Staten niet massaal burgerlijk ongehoorzaam waren en geldende rassenwetten overtraden, zaten ze nu nog steeds achter in de bus en mochten ze nu nog steeds restaurants niet binnen. 

Aan elke grote maatschappelijke vooruitgang ging protest vooraf. Nu worden die leiders van die protesten als helden gezien. Maar we vergeten dat zij destijds als criminelen behandeld werden. En daarom is het voor iedereen van belang om te vechten voor het recht op vrijheid van meningsuiting. 

Of je de mening van Willem afkeurt, of dat je de acties van Max en Eline onsmakelijk vindt of niet, het maakt niet uit, want over een ding moeten we het als samenleving eens zijn, en dat is dat we het met elkaar oneens mogen zijn, dat we ongemakkelijke meningen mogen uiten. Daarom mogen we nooit accepteren dat mensen als Willem die in elke boodschap benadrukt dat bij elk protest geweldloosheid, liefde en begrip voor onze medemensen, verbinding en geduld voorop staan, voor opruiing in de gevangenis gezet worden.

We mogen nooit accepteren dat mensen om hun mening opgesloten worden. Dat doen alleen dictatoriale regimes.

Oproepen tot vreedzaam protest kan geen opruiing zijn. We mogen als bevolking nooit accepteren dat de overheid voor ons bepaalt welke meningen toegestaan zijn. 

Verlichtingsfilosoof Voltaire zei al in 1770 “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen.” We mogen nooit accepteren dat we in Nederland politieke gevangenen hebben. En dit geldt ook voor de mensen die nu staan te juichen dat Willem vastzit. Maar juich niet te hard, want op een dag wordt ook uw mening strafbaar. En wie zal er dan nog zijn om te vechten voor uw recht op mening?

Willem, Eline, Max, Huig Plug en alle anderen moeten onmiddellijk vrijkomen. Nu!

Meld je aan voor de nieuwsbrief