Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Viruswaarheid sleept leden Gezondheidsraad voor rechter

Door mr. Jeroen S. Pols
Dit artikel is geplaatst in Gezond Verstand nr. 23 van 1 september 2021

 

Viruswaarheid spant meerdere rechtszaken aan tegen zeven leden van de Gezondheidsraad die positief reageerden om miljoenen Nederlanders te injecteren met de ‘experimentele vaccins’ van Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna en AstraZeneca. De producenten zelf aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, omdat de veiligheid en effectiviteit volgens deze bedrijven onvoldoende onderzocht werd. Dit blijkt uit de aankoopcontracten die onlangs uitlekten. De Gezondheidsraad nam met haar adviezen een onverantwoorde gok met de volksgezondheid. De actiegroep eist nu dat de leden hun adviezen terugtrekken. Ook volgt strafrechtelijke aangifte.  

 

Voor opname in publieke vaccinatieprogramma’s moet de Gezondheidsraad onafhankelijk van het oordeel van de EMA een eigen afweging maken, op basis van duidelijke criteria. Zo mag er geen twijfel bestaan dat een infectieziekte leidt tot een aanmerkelijke ziektelast in de bevolking en moet het middel geschikt zijn om deze ziekte te voorkomen en groepsimmuniteit te creëren. Vervolgens mogen de bijwerkingen geen afbreuk doen aan de behaalde gezondheidswinst. De balans blijkt echter rampzalig. De middelen verhinderen volgens het klinische onderzoek van de fabrikanten op zijn best verkoudheidsklachten, terwijl de risico’s niet te overzien zijn. Duizenden mensen ondervinden ernstig lichamelijke letsel of sterven als gevolg van deze experimentele geneesmiddelen, zonder dat daar enig nut of gunstig effect tegenover staat.

Ziektelast

De Gezondheidsraad stelt in haar adviezen dat er in Nederland het afgelopen jaar honderdduizenden bevestigde COVID-19-gevallen voordeden en de ziektelast daarmee hoog is. In werkelijkheid blijken dit positieve PCR-testen te zijn. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde onlangs in een zaak van Viruswaarheid tegen de Staat dat een uitslag van deze test geen diagnose is of ziektegeval genoemd mag worden. Ook andere kengetallen zoals ziekenhuisopnames en sterftestatistieken overtuigen niet. De vereiste ziektelast ontbreekt. Daarmee valt de bodem onder de adviezen weg. 

Effectiviteit

De officiële beleidsgedachte achter deze vaccinatiecampagne is het verminderen van de druk op de zorg en het tegengaan van virusverspreiding. De opzet van de klinische onderzoeken is hier echter niet op gericht. Deze richten zich op de vraag of er minder verkoudheidsklachten optreden. Ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 komen te weinig voor om een significante vermindering daarvan klinisch te onderzoeken. Volgens de producenten zijn dan honderdduizenden proefpersonen nodig. Dat is te kostbaar. De werkzaamheid blijkt voorts veel lager dan geclaimd. Om één geval van verkoudheidsklachten te voorkomen, moeten met bijvoorbeeld BioNTech/Pfizer 217 personen geïnjecteerd worden. 

Virusoverdracht

De adviezen stoelen voor een aanzienlijk deel op de veronderstelling dat de injecties de virusoverdracht verminderen. Daarmee zou er groepsimmuniteit ontstaan. De producenten claimen deze eigenschappen echter helemaal niet. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen verschil is in de virusload ten opzichte van personen die de injectie niet namen. Daarmee valt elke ratio achter de massavaccinatie weg. Het heeft immers geen zin personen te injecteren die niet tot de risicogroep behoren, wanneer zij nog steeds geïnfecteerd raken en het virus verspreiden. De ethische en juridische adviezen van de Gezondheidsraad waarmee het kabinetsbeleid de maatschappelijk uitsluiting en negatieve beeldvorming van ongevaccineerden zouden moeten rechtvaardigen, ontberen daarmee elke grond. Deze dienen  eveneens teruggetrokken te worden.  

Veiligheid

Een normale toelating voor een middel met een niet eerder voor immunisatie gebruikte gentherapie zou volgens de inschatting van Pfizer ruim 16 jaar duren. De EMA gaf binnen tien maanden na aanvang van de ontwikkeling een voorwaardelijke noodtoelating af. De leden hadden tegen deze achtergrond en het beperkte gevaar van SARS-Cov-2-virus zeer terughoudend  te werk moeten gaan. Een zorgvuldige afweging van de onbekende risico’s tegenover de beperkte gezondheidswinst had uitsluitend tot een negatief advies mogen leiden. Aan de veiligheid van geneesmiddelen die toegediend worden aan gezonde mensen moeten namelijk  zeer hoge eisen gesteld worden. Desondanks adviseerden de leden zonder een begrijpelijke onderbouwing om de gehele bevolking boven de 12 jaar te injecteren. Het eerste advies werd in slechts drie dagen genomen en gepubliceerd. 

Rechtszaken

Viruswaarheid dagvaart zeven leden van de Gezondheidsraad persoonlijk. Zij maken deel uit van een tijdelijke commissie die vorig jaar ingericht werd om vaccinaties en geneesmiddelen tegen COVID-19 te beoordelen. Naast een kort geding waarin de actiegroep om onmiddellijke terugtrekking van de adviezen eist, worden zij in een bodemprocedure aansprakelijk gesteld voor de schade. Het Lareb ontving inmiddels ruim 118 duizend bijwerkingen en meer dan vijfhonderd sterfgevallen. Dit is waarschijnlijk een onderrapportage. Het BPOC ontving ruim 1.500 meldingen van vermoedelijke sterfgevallen als gevolg van de injecties. 

Belangenverstrengeling

Het huidige verloop van de corona-’crisis’ lijkt een herhaling  te zijn van het Mexicaanse griepschandaal dat ruim tien jaar geleden speelde. Destijds adviseerde de Gezondheidsraad eveneens tot de aankoop van vaccins die met een noodtoelating op de markt kwamen nadat de WHO het H1N1 -virus tot een wereldwijde epidemie uitriep. Achteraf gezien was het een van de mildste griepepidemieën ooit. Naar aanleiding van dit schandaal waarschuwde de Raad van Europa voor de invloed van de industrie op nationale en internationale gezondheidsautoriteiten. In Nederland stroomden honderden miljoenen aan publieke middelen richting farmaceutische multinationals. De Tweede Kamer stelde achteraf vragen over belangenverstrengelingen van de Gezondheidsraad. Zo bleek commissielid Ab Osterhaus financiële  belangen te hebben bij de vaccinaankopen. Overigens zat OMT-voorzitter Jaap van Dissel ook in de Gezondheidsraad en adviseerde over de aankoop van het vaccin dat bij duizenden mensen lichamelijke schade veroorzaakte. In 2018 schikte de Staat met een groep gedupeerden.

Aangifte

De Commissie Berenschot evalueerde achteraf het gevoerde beleid, maar onderzocht niet de onafhankelijkheid van de leden. Een aantal van hen, waaronder Marion Koopmans, hebben nog steeds zitting in de Gezondheidsraad. Viruswaarheid doet aangifte tegen deze leden zodat in een strafrechtelijk onderzoek mogelijke belangenverstrengelingen onderzocht kunnen worden. Ook zullen de overlijdens en vaccinatieschade van duizenden Nederlanders onderdeel van de aangifte zijn. De commissieleden handelden bij hun advisering met aan opzet grenzende roekeloosheid. Daarmee zijn zij ook strafrechtelijk aansprakelijk. Dit mag nooit meer gebeuren.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief